Oya Ersoy: Çocuğa Yönelik İstismar Dosyası; Çocuğun Beyanı Esas Alınmadığı İçin Kapatılmıştır

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Oya Ersoy, Urfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan erkek M.S. (17) üvey kardeşi olan 10 yaşındaki S.S.’ye 1 yıl boyunca cinsel istismar etmesi nedeniyle 21 Mayıs’ta gözaltına alınmış, Emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilerek burada serbest bırakılmıştır.

Vekil Haberleri 19.11.2021, 12:12
Oya Ersoy: Çocuğa Yönelik İstismar Dosyası; Çocuğun Beyanı Esas Alınmadığı İçin Kapatılmıştır

 HDP Kocaeli Milletvekili Oya Ersoy'un önergesş şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Anayasanın 98 ve İç Tüzüğün 96. ve 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 17.11.2021

                                                                                                           Oya ERSOY

       İstanbul Milletvekili

Urfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan erkek M.S. (17) üvey kardeşi olan 10 yaşındaki S.S.’ye 1 yıl boyunca cinsel istismar etmesi nedeniyle 21 Mayıs’ta gözaltına alınmış, Emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilerek burada serbest bırakılmıştır.  Ardından Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “zincirleme şekilde taciz” suçundan açılan soruşturmada, “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilerek, dosya kapatılmıştır.

Verilen Savcılık kararına, Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) “S.S.’nin cinsel istismara maruz kaldığı konusunda fiziksel herhangi bir travmatik lezyon saptanmadığı” yönündeki raporu gerekçe gösterilmiştir. Savcılık ayrıca, Yargıtay 5’inci Dairesi’nin “Mağdurenin ırza geçme eyleminin gerçekleştiği zamanlarda bağırıp çevreden yardım istememesi, mağdurenin iddiasına göre cinsel eyleminin birden çok değişik zamanlarda gerçekleşmesine rağmen durumu kimseye anlatmaması, şikayetçi olmaması” yönündeki kararına atıfta bulunarak, çocuğun beyanını dikkate almadığı gibi raporlarda yazan “istismar bulgusu şüphesi var” ifadesini de yok saymıştır.

Türkiye’nin de taraf olduğu ve Çocukların Cinsel Suistimal Ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nde (Lanzarote Sözleşmesi)

 • Çocukların cinsel suistimalini ve çocuğa yönelik cinsel istismarı önlemek ve bunlarla mücadele etmek;
 • Cinsel suistimal ve cinsel istismar mağduru çocukların haklarını korumak;
 • Çocukların cinsel suistimaline ve cinsel istismarına karşı ulusal ve uluslararası iş birliğini yaygınlaştırmak;
 • Çocuk pornografisi ve fuhşunu yasaklamak ve bunun için gereken her türlü tedbiri almak;
 • Çocukların psiko-sosyal gelişimi açısından yıkıcı olan cinsel istismarın etkilerini ortadan kaldırmak;
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla gerçekleştirilebilecek çocuk pornografisi ile mücadele etmek;
 • Çocukların refahı ve yüksek menfaatlerini en üstün değer olarak kabul etmek;
 • Çocuklara yönelik önleyici ve koruyucu ceza hukuku alanı oluşturmak;
 • Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri bağlayıcı hale getirerek özel bir gözetim ve denetim mekanizması kurmak

Lanzarote Sözleşmesi çocuklara karşı cinsel suistimal ve istismarı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bütüncül bir yaklaşım sergilemekte ve taraf devletlere önleme, koruma, kovuşturma ve ulusal ve uluslararası iş birliği yapma yükümlülüğü getirmektedir.

Urfa’nın Viranşehir ilçesinde cinsel istismara uğrana kız çocuğunun yaşadığı istismarı kimseye anlatmadığı gerekçe gösterilerek dosyası kapatılmıştır. İstismara ilişkin kapatılan her dosya ve cezasızlık ülkede yaşanacak yeni istismar dosyalarının açılması demektir.

Bu bağlamda;

 1. Urfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan erkek M.S. (17) tarafından ,10 yaşındaki S.S. yıllarca cinsel istismara uğradığını beyan etmesine rağmen dosyanın kapatılması çocuğa yönelik istismarı artırmayacak mıdır?
 2. Savcılık vermiş olduğu kararda, Yargıtay 5’inci Dairesi’nin “Mağdurenin ırza geçme eyleminin gerçekleştiği zamanlarda bağırıp çevreden yardım istememesi, mağdurenin iddiasına göre cinsel eyleminin birden çok değişik zamanlarda gerçekleşmesine rağmen durumu kimseye anlatmaması, şikayetçi olmaması” yönündeki kararına atıfta bulunmuştur. İstismara uğrayan 10 yaşındaki bir çocuk bağırıp yardım isteyebilir mi?
 3. Adalet Bakanlığı, “cinsel istismar” suçunda “beyanın” yerine “ispat yükümlülüğünün” getirilmesi sonucunda, çocuğa yönelik vakaların arttığına yönelik bir veri çalışması yapmakta mıdır? 
 4. Çocuğa yönelik kaç istismar vakası vardır? 
 5. Türkiye’nin de taraf olduğu ve çocuklara karşı cinsel suistimal ve istismarı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olan Lanzarote Sözleşmesi neden uygulanmaktadır?

Yorumlar (0)