banner217

CHP'Lİ HAMZAÇEBİ: ''EKONOMİK ÖNLEMLER ALINIRKEN 2/B ARAZİ SAHİPLERİ UNUTULMAMALIDIR''

CHP İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, 2/B arazileri üzerinde hak sahibi olan vatandaşların ödemeleri için ek süre verilmesini istedi.

CHP'Lİ HAMZAÇEBİ: ''EKONOMİK ÖNLEMLER ALINIRKEN 2/B ARAZİ SAHİPLERİ UNUTULMAMALIDIR''

CHP'li Hamzaçebi:  ''Bilindiği üzere içinden geçtiğimiz süreçte tüm dünyayla beraber ülkemizin de etkilendiği yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle alınan sağlık önlemlerinin yanında birçok ekonomik önlemin de alınması zorunlu olmuştur. Bu bağlamda bazı adımlar atılmaktadır. Ekonomik önlemler alınırken 2/B arazileri üzerinde hak sahibi olan vatandaşlarımız unutulmamalıdır. Söz konusu salgın sürecine girmeden önce dahi birçok vatandaşımız hakları olan arazilerinin ücretlerini ödemekte zorlanırken salgın durumu nedeniyle bu hak sahiplerinin taksitlerini ödeyemeyecek duruma düşecekleri açıktır.  Bu nedenle 2/B arazilerinde hak sahibi olduğu halde süresinde başvuru yapmamış olanlara altı aylık, başvuru yaptığı halde ödeme yapmamış olanlar ile taksitleri zamanında ödememiş olanlara ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar ek süre verilmesi konularını düzenleyen bir Kanun Teklifi hazırlayarak 23 Mart 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundum.'' 

İşte söz konusu Kanun Teklifi;

GENEL GEREKÇE
Ülkemizde 1950’li yıllardan bu yana köyden kente yaşanan yoğun göç nedeniyle 2/B arazileri yasal olmayan bir şekilde yerleşime açılmıştır. Sonuçta bu araziler üzerinde çok büyük bir yerleşim meydana gelmiş, altyapı yatırımları ve kamu hizmet binaları yapılmış; mahalleler, ilçeler kurulmuş, şehirler oluşmuştur. Bu alanlarda yerleşik insanlarımız uzun yıllar boyunca mülkiyetten kaynaklanan sorunlarla iç içe yaşamışlardır. Konuya ilişkin olarak 19.04.2012 tarihinde 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kabul edilerek yürürlüğe girmişse de düzenleme sorunları çözmede yeterli olmamıştır. Daha sonra anılan Kanunda 4.2.2013 tarih ve 6412 sayılı, 15.3.2013 tarih ve 6444 sayılı, 26.02.2014 tarih ve 6527 sayılı, 11.09.2014 tarih ve 6552 sayılı, 07.09.2016 tarih ve 6745 sayılı, 16.05.2018 tarih ve 7144 sayılı ve son olarak 04.07.2019 tarih ve 7181 sayılı Kanunlar ile yedi ayrı tarihte değişikliğe gidilmiştir.Bu kanunlarla şartlar değiştirilmiş ve hak sahiplerine verilen süreler uzatılmıştır.Süreler bir kez de Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılmıştır. Ancak halen 2/B arazilerinde evi bulunan veya bu arazileri kullanan vatandaşlarımızın sorunları tümüyle giderilememiştir.
19.04.2012 tarih ve 6292 sayılı Kanuna, süresinde başvuru yapmamış olan ya da bedel veya taksitleri süresinde ödememiş olanlar için son olarak ek süre getiren 04.07.2019 tarih ve 7181 sayılı Kanun’un öngördüğü süre 16.12.2019 tarihinde sona ermiştir. Ancak halen Kanunda öngörülen süreler içerisinde başvuru yap(a)madığı veya başvuru yaptığı ve kendisine tebligatta bulunulduğu halde ödeme yap(a)madığıya da belirlenen taksitleri zamanında öde(ye)mediği için hak sahipliğini kaybetmedurumunda olan çok sayıda vatandaşımız bulunmaktadır.
Ayrıca, 2020 yılının Şubat ve Mart aylarında tüm dünya ile beraber ülkemizde de etkisini yoğun bir şekilde gösteren virüs salgını sırasında ve sonrasında meydana gelecek ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir takım önlemler alınmaktadır. Söz konusu ekonomik sıkıntılar 2/B arazilerinde hak sahibi olan vatandaşlarımızı da etkileyeceği için 2/B arazilerinin satışında da bir süre uzatımı getirilerek mağduriyetlerinin giderilmesi sağlanmalıdır.
Teklif ile 6292 sayılı Kanun uygulamasında 2/B arazilerinde hak sahibi olduğu halde süresinde başvuru yapmamış olanlara altı aylık, başvuru yaptığı halde ödeme yapmamış olanlar ile taksitleri zamanında ödememiş olanlara ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar ek süre verilmesi öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna geçici bir madde eklenerek 2/B arazilerinde hak sahibi olduğu halde süresinde başvuru yapmamış olanlara altı aylık, başvuru yaptığı halde ödeme yapmamış olanlar ile taksitleri zamanında ödememiş olanlara ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar ek süre verilmektedir.
MADDE 2-Yürürlük maddesidir.
MADDE 3-Yürütme maddesidir.


19.4.2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda değişiklik yapılması hakkında
kanun teklifi

MADDE 1- 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması
GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;
a) Kanunun 6ncı maddesinin (3) numaralı fıkrası ile Geçici 9uncuMaddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde belirtilen süreler içinde başvurmayanlara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylıkek başvuru süresi,
b) Kanunun 6ncı maddesinin (8) numaralı fıkrası gereğince yapılan tebligatta belirtilen bedeli üç aylık sürede ödemeyenler ileGeçici 9uncuMaddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme sürelerinde ödemeyenlere 31 Aralık 2020 tarihine kadar ek süre,
verilir.
Bu maddede belirtilen süreleri iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
MADDE 2 –Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 –Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2020, 13:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER