Şırnak Üniversitesi Sayıştay Denetim Raporu Meclis Gündeminde!

HDP Şırnak Milletvekili Anayasa Komisyonu Üyesi Hüseyin Kaçmaz Şırnak üniversitesi 2021 Sayıştay Denetim Raporlarında yer alan bulgulara ilişkin Milli Eğitim Bakanına yöneltti.

Vekil Haberleri 10.10.2022, 17:17
Şırnak Üniversitesi Sayıştay Denetim Raporu Meclis Gündeminde!

Şırnak Üniversitesi 2008 yılında faaliyetlerine başlamış olup; bünyesinde 6 fakülte, 2 yüksekokul, 2 enstitü, 5 meslek yüksekokulu bulunan ve 2021 yılı sonu itibariyle 640 akademik ve idari personele sahip bir yüksek öğretim kurumudur.

Her yıl Sayıştay deneyimine tabii olan kurumun “2021 yılı Sayıştay Denetim Raporu”nda ise kurum içinde yaşanan bir takım usulsüzlüklere yer verilmiştir. Raporun "Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular" bölümüne göre, özel bütçeli bir kamu idaresi niteliği taşıyan Şırnak Üniversitesi’nde, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne aykırı olarak 511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabının kullanıldığı tespitine varılmıştır. Raporda, “Bu itibarla; mizan cetvelinde, 511 Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabında yer alan 34.041.137,06 TL’nin gerçeği yansıtmadığı ve bakiye vermemesi gereken 519 Değer Hareketleri Sonuç Hesabının, yıl sonu mali tablolarında 16.328.772,30 TL bakiye verdiği; bu durumun, mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmektedir” tespitine yer verilmiştir.

“Diğer Bulgular” bölümünde ise söz konusu üniversitenin kira geliri elde ettiği taşınmazlarının bulunmasına rağmen mali tablolarında “990-Kiraya Verilen, İrtifak Hakkı Tesis Edilen Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerleri Hesabı”nın kullanılmadığı fark edilmiştir. Ek olarak “Yurtdışı veri tabanı aboneliklerine ilişkin olarak banka hesaplarına intikal eden konvertibl döviz tutarlarının ve bunlardan yapılan ödemelerin 105- Döviz Hesabında takip edilmediği” anlaşılmıştır.

Sayıştay raporunda Şırnak Üniversitesi’nde yapılan en önemli usulsüzlük tespiti arasında mal ve hizmet alımı işleri için bütçenin ilgili tertibinin %10’nun aşılmaması gerektiği kuralına uyulmadığı, bütçenin aşıldığı ve de Kamu İhale Kurumundan gelen aksi görüşe rağmen Üniversite’nin doğrudan temin yöntemi ile alımlara devam ettiği tespitlerine yer verilmiştir.

 

Bu bağlamda;

  1. Bakanlığınız Sayıştay raporlarında yer alan tespitler ışığında ne tür adımlar atacaktır?
  2. Şırnak Üniversitesi’nde mevzuata aykırı işlem yapan yetkililer hakkında gerekli soruşturmalar başlatılmış mıdır?
  3. Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü olmadığı halde %10’luk bütçeyi aşan, mal ve hizmet alımına devam eden, ihaleye çıkılmasına izin veren ve ihale yapan yetkililer kimlerdir, gerekli soruşturmalar başlatılmış mıdır?
  4. Söz konusu ihaleleri alan işletme veya firmalar kimlere aittir, kurum yetkilileri ile maddi bağları var mıdır?

Yorumlar (0)