CHP BURDUR MİLLETVEKİLİ DR. MEHMET GÖKER’İN DÜNYA SÜT GÜNÜ MESAJI

CHP Burdur Milletvekili DR. Mehmet Göker Dünya Süt Günü Mesajı yayınlandı.

CHP BURDUR MİLLETVEKİLİ DR. MEHMET GÖKER’İN  DÜNYA SÜT GÜNÜ MESAJI

Çocukların gelişimi ve sağlığı için vazgeçilmez bir besin olan süt ve
süt mamulleri, özellikle çocuklarımız açısından son derece önemli bir
yere sahiptir. Süt üretiminin ve hayvancılığın birbirleriyle bağlantılı
olduğu düşünülürse, ülkemizde hayvancılığı bitiren politikalar süt
sektörünü de krize sokmuştur.
Hayvancılık sektörünün en temel ürünlerinden biri olan sütte son
dönemlerde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların en önemlisi,
çiğ süte verilen fiyatın maliyetlerin altında belirlenmesi sonucunda süt
üreticilerinin karşı karşıya kaldığı mağduriyettir. Ulusal Süt Konseyi
son aldığı kararla 15 Kasım 2019 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında
çiğ süt için referans fiyatını litre başına 2,30 lira olarak belirlemiştir.
Bununla birlikte, çiğ sütün litre maliyetinin 2 lira 30 kuruşun çok
üzerinde olduğu ve çiğ sütün referans fiyatının maliyetleri karşılamaya
dahi yetmediği ortadadır.
Daha Haziran ayı bile gelmeden maliyetler nedeniyle sıkıntıya düşen
süt üreticilerimiz sene sonuna kadar belirlenen 2 lira 30 kuruş olan çiğ
süt referans fiyatına zam yapılmasını beklemektedir. Bilindiği üzere
hayvancılık işletmelerinin en büyük giderini yem maliyetleri
oluşturmaktadır. Hayvancılığın bazı dallarında yem giderleri toplam
işletme giderlerinin yaklaşık yüzde 70 ine kadar ulaşmaktadır.
Ülkemiz, tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten ve ürettiklerini
ihraç edebilir durumdayken, yanlış politikalar sonucunda dışa bağımlı
hâle gelmiştir. On yedi yılı geçkin AKP iktidarı döneminde uygulanan
yanlış tarım ve hayvancılık politikaları nedeniyle çiftçilerimiz toprağa
küstürülmüş, yerli üretici, çiftçi ve besici korunmamıştır.
COVİD-19 salgını ile uğraştığımız bu şartlar altında çiftçinin borca
değil desteğe ihtiyacı vardır. Mazot, gübre, ilaç, tohum ve yem

almakta zorlanan çiftçinin geçmiş kredilerini faiziyle ertelemek çözüm

değildir. Çiftçinin gerçekten doğru düzgün işleyen bir nakit desteğine
ihtiyacı vardır.
Burdur’da 2020 yılının başında 75 liraya satılan bir çuval yem şu anda
95 ile 100 lira arasında satılmaktadır. Samanın tonu 1.250 lira ile
1.350 lira arasında satılmakta ve köylüden hasat zamanı 1.050 liraya
alınan arpa, hayvan yemi olarak 1.850 liraya besiciye satılmaktadır.
Diğer taraftan üreticimiz bir şekilde sütünü satsa bile bedelini
zamanında alamadığı için yine sıkıntıdadır. Buna ek olarak bazı
firmalarsa, “yemimi almazsan sütünü almam” baskısıyla yem almayı
adeta zorunlu bir hale getirmişlerdir. Üstelik verilen yemin kalitesi ve
içeriği konusunda süt üreticilerinin ciddi endişeleri ve şikâyetleri
bulunmaktadır.
Bu sarmaldan çıkmak için;
 Tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da yerli üretim desteklenmeli
ve acil eylem planı bir an önce açıklanmalıdır.
 Her türlü hayvan ithalatı yasaklanmalı ve yerli üreticiyi korumak
açısından belli miktarlarda Gümrük Vergisi konmalıdır.
 Hayvancılığın en büyük sorunu olan Et-süt-yem paritesi belli
kurallara bağlanmalı ve bu konuda bir mevzuat oluşturulmalıdır.
 Yem bitkilerinin üretiminin arttırılması için Bakanlık tarafından
çalışmalar yapılmalıdır.
 Süt üreticilerimizin yem fiyatlarında yaşanan artışlardan ve diğer
girdi maliyetlerinden korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.
Sonuç olarak Dünya Süt Günü’nde ülkemizde yaşanan tablo iç açıcı
değildir. Sağlıklı bir toplumun şartı ülkemizde kişi başına düşen süt
tüketiminin arttırılmasından geçmektedir. Ancak ekonomide yaşanan
olumsuz gelişmeler ülkemizde süt üretimini ve süt tüketimini olumsuz
biçimde etkilemektedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER