İYİ PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ DURSUN ATAŞ: HANGİ KANUN, HANGİ TEKLİF MİLLETİN SOYULMASINA ARTIK YETER DİYECEK!

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülen Maden Kanunu teklifinin 4’üncü maddesi üzerine konuştu.

GÜNDEM 02.05.2024, 14:51
İYİ PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ DURSUN ATAŞ: HANGİ KANUN, HANGİ TEKLİF MİLLETİN SOYULMASINA ARTIK YETER DİYECEK!

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin enerji konusunda da dışa bağımlılığının giderek arttığına dikkat çekerek, ‘AKP iktidarı ekonomik krizlerle baş edemediği gibi enerji kriziyle de baş edememiştir’ dedi. AKP’nin enerjide kamu payını bilinçli olarak azalttığını ve özel şirketler aracılığıyla enerjiyi de yandaşların rant alanına çevirdiğini kaydeden Milletvekili Ataş, ‘Milletin ekonomik krizle boğuştuğu, emeklinin açlıkla sınandığı 2023 yılında kaç lira milletin cebinden alınarak özel şirketlere transfer edilmiştir? Bu yıl kaç lira vatandaşın cebinden alınıp yandaşa verilecektir? Kamu elektrik üretim tesislerinin özelleştirilmesinden dolayı vatandaşın özel şirketlerin insafına terk edilmesinden dolayı vatandaş ne kadar kaybetti, yandaş ne kadar kazandı? Bunu da açıklayın. Artık yeter’ dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülen Maden Kanunu teklifinin 4’üncü maddesi üzerine konuştu.

AKP EKONOMİK KRİZLERLE BAŞ EDEMEDİĞİ GİBİ ENERJİ KRİZİYLE DE BAŞ EDEMEMİŞTİR

‘AKP iktidarı ekonomik krizlerle baş edemediği gibi enerji kriziyle de baş edememiştir’ diyen Milletvekili Ataş, ‘Bugün yine bir torba kanun teklifiyle karşı karşıyayız. Kanun teklifinin görüşülen maddesi ise Kıyı Kanunu’nda değişiklik yapılmasını düzenlemektedir. Söz konusu bu değişiklik su yüzeylerine yenilenebilir enerji tesisi kurulmasının önünü açmakta, böylece doğal ve suni göller ile baraj göllerinde imar planı yapılmadan enerji üretim tesisleri yapılmasını düzenlemektedir. Bilim adamlarının söylediği gibi evrenin para birimi enerjidir. Enerjinin devletler için de ne kadar önemli olduğunu dünya siyasi tarihinde yaşadığımız savaşlar, krizler ve uluslararası anlaşmalar açıkça göstermektedir. Günümüzde tüm devletlerin enerji politikalarının olması, birincil enerji kaynaklarına nasıl, ne şekilde ve hangi maliyetlerle ulaşacağını planlaması kaçınılmaz bir sorumluluktur. Dünya da sık sık enerji krizlerinin yaşandığı böyle sıkıntılı bir dönemde de çok daha detaylı çalışmalar ve düzenlemeler yapılmasını da zorunludur. Ancak dünya çapında yaşanmaya başlayan enerji krizi bütün hızıyla devam ederken bu krizden en çok etkilenen ülkelerin başında da ne yazık ki Türkiye gelmektedir. Nitekim, ülkemizde bir bütün olarak genele yayılan ekonomi politikası krizi enerji alanındaki yapısal kısıtları ve yanlış politikaları da beraberinde getirmektedir. Ancak AKP iktidarı ekonomik krizlerle baş edemediği gibi enerji kriziyle de baş edememiştir. AKP iktidarı sorununun çözümünü petrolden elektriğe, doğal gazdan benzine, kömürden LPG’ye kadar tüm enerji ürünlerine zam yapmakta bulmuş yani her zaman olduğu gibi milletimizin sırtına yeni yükler ve maliyetler yüklemiştir’ diye konuştu.

DIŞA BAĞIMLILIK YILLAR İÇERİSİNDE ARTMIŞTIR

Sorunun çözümü için öncelikle teşhis yapmak gerekli olduğuna vurgu yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye’nin enerjide büyük oranda fosil yakıtlara bağımlı olduğunu hatırlatarak, ‘Enerjide fosil yakıtların payı Türkiye'de yüzde 83,5 civarındadır. İthal, yerli dengesi de yüzde 69 ithal, yüzde 31 yerli olacak şekilde sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Dahası, dışa bağımlılık yıllar içerisinde artmış, 1990'larda yüzde 51,6 olan oran 2002'de yüzde 67,2'ye, 2018'de ise yüzde 72,4'e kadar çıkmıştır’ dedi.

KAMUNUN PAYI AKP İKTİDARI ELİYLE BİLİNÇLİ OLARAK AZALTILIYOR

Kamu elektrik üretim tesislerinin büyük bölümünün özelleştirildiğini ve elektrik üretiminde kamunun payının AKP iktidarı eliyle bilinçli olarak azaltıldığını ifade eden Milletvekili Dursun Ataş, bugün ülkemizde birçok büyük yandaş özel sermaye grubunun elektrik üretiminin yanı sıra dağıtımını da kontrol ettiğini söyledi.

HANGİ KANUN, HANGİ TEKLİF MİLLETİN SOYULMASINA ARTIK YETER DİYECEK

İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, şu ifadeleri kullandı: Buradan sormak istiyorum; Elektrik dağıtım şirketleri ve santral özelleştirmeleri ile alım garantili elektrik üretim tesislerinin ihalelerinde neden sürekli az sayıda bazı yandaş sermaye grupları tercih edilmektedir? Neden bu şirketler kamudan en çok iş alan şirketler sıralamasında dünyada ilk sırada yer almaktadır? Neden vatandaşın yararına olacak şekilde düzenlemeler yapılmak yerine, yandaş şirketlerin çıkarlarına yönelen enerji politika, karar ve uygulamalarıyla sadece elektrik enerjisi alanında 2018 yılında 32 milyar lira, 2019'da 40 milyar lira milletin cebinden alınarak özel şirketlere transfer edilmiştir? Diğer yılların verilerine ulaşamadık, onu da siz açıklayın. Milletin ekonomik krizle boğuştuğu, emeklinin açlıkla sınandığı 2023 yılında kaç lira milletin cebinden alınarak özel şirketlere transfer edilmiştir? Bu yıl kaç lira vatandaşın cebinden alınıp yandaşa verilecektir? Kamu elektrik üretim tesislerinin özelleştirilmesinden dolayı vatandaşın özel şirketlerin insafına terk edilmesinden dolayı vatandaş ne kadar kaybetti, yandaş ne kadar kazandı? Bunu da açıklayın. Şimdi bu kanun teklifi bunların hangisine çözüm olacaktır? Hangi kanun, hangi teklif milletin soyulmasına Artık yeter diyecektir?’

AKP ENERJİYİ DE YANDAŞLARIN RANT ALANINA ÇEVİRMİŞTİR

AKP iktidarının hemen hemen her konuda olduğu gibi enerji konusunda da derin hatalar yaptığını ifade eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ‘21’nci yüzyılda bir ülkenin en önemli ve hayati meselelerinden olan enerjiyi de yandaşların rant alanına çevirmiştir. Bu nedenle, AKP, enerjide de ranta dayalı siyasetinden vazgeçmeli, enerjinin kullanım hakkı vatandaşların kolayca karşılayabileceği bedellerle sunulmalı, tüm özelleştirmeler durdurulmalı, kamunun bu alana yatırım yapmasını engelleyen yasal ve fiili engeller ortadan kaldırılmalıdır’ şeklinde konuştu. Diğer yandan bu yönde verilen önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Yorumlar (0)