CHP'den etki ajanlığı tepkisi: Amaç muhalif gazetecileri susturmak!

AKP’nin özgürlükleri kısıtlayacak ‘etki ajanlığı’ suçu girişimine CHP’'nin gazeteci milletvekili Utku Çakırözer'den tepki geldi.

GÜNDEM 15.05.2024, 22:32
CHP'den etki ajanlığı tepkisi: Amaç muhalif gazetecileri susturmak!

Kamuoyuna yansıyan 9’uncu Yargı Paketi taslağında yeni tip casusluk kabahatlarına ‘tesir ajanlığı’nın da ekleneceği ortaya çıktı. Taslakta ‘tesir ajanlığı’ adı altında Türkiye aleyhine propaganda yapanların cezalandırılacağı belirtilirken, propagandanın nasıl tanımlanacağı, sınırlarının ne olacağı bilinmiyor. CHP Eskikent Milletvekili Utku Çakırözer, taslak düzenleme ile ‘tesir ajanlığı’ adı altında milyonların sesinin kesilmek istediğini vurgulayarak, TBMM’de tepki gösterdi. Çakırözer, “hepimiz bu filmi daha önce sıkıdüzen yasasında da görmüş olduk. Şimdi gene ‘etki gizmenı’ diye milyonların sesi kısılmak isteniyor! Cadı avından ayrımsız bu girişimden derhal vazgeçin! Bu düzenlemeyi taslaktan çıkarmadan yargı paketini Meclise getirmeyin” dedi. 


MUHALİF GAZETECİLERİ SUSTURMAK
Taslak metni ortaya çıkan 9’uncu Yargı Paketi’nde Türk Ceza Kanunu’na eklenecek yeni düzenleme ile ‘casusluk, ajanlık’ benzer biçimde kavramlara ‘tesir ajanlığı’ adı altında yeni bir kavram eklenecek. CHP’nin gazeteci kökenli Eskikent Milletvekili Utku Çakırözer, düzenleme ile Türkiye’de milyonların sesisin kısılmak istediğini belirterek, taslağa TBMM’de tepki gösterdi. Çakırözer ‘etki Ajanlığı’ düzenlemesinin ‘cadı avı’ndan farksız olmayacağını belirterek, “‘tesir ajanlığı’ adı altında Türkiye aleyhine propaganda yapanlar cezalandırılacak deniliyor. Ancak bu ‘kara propaganda’ nasıl tanımlanacak, sınırları ne olacak’ bilinmiyor! Fakatçları gazeteciler başta olmak üzere sivil camianın, muhalefetin sesini kısmak” dedi.


“BU TEHLİKELİ GİRİŞİMDEN DERHAL VAZGEÇİN”
‘etki ajanlığı’ düzenlemesinin taslaktan çıkarılmadan yargı paketi düzenlemesinin Meclis’e getirilmemesi çağrısında bulunan Çakırözer, şunları söylemiş oldu: 
“Hazırlanan dokuzuncu yargı paketinde ‘tesir ajanlığı’ diye bir suçlamanın buluş edileceğini duyuyoruz. Görüyoruz ki geçen yıl çıkarılan sıkıdüzen yasası yetmemiş; gazetecileri, yurttaşları cezalandırdığınız yetmemiş; şimdi, yine muğlak, belirsiz tanımlamalarla etki ajanı damgası vurup düşüncesi, ifadesi, yazısı nedeniyle milyonların sesini kısmak istiyorsunuz. Amacınız asla ajan yakalamak falan değil! Gazeteciyi, eleştirel aklı, muhalefeti, kendinden olmayanı baskıyla susturmak. Haber, film, tez, akınıza gelen bilginin bütün biçimlerini tesir ajanlığına sokarak karartmak istiyorsunuz. Yapmak arzu ettiğiniz cadı avından farklı değil. Bu tehlikeli düzenlemeden derhâl vazgeçin. Bu düzenlemeyi taslaktan çıkarmadan yargı paketini Meclise getirmeyin.”

ETKİ AJANLIĞI NEDİR?

Etki ajanlığı kavramının tarihsel gelişimi oldukça ilginçtir ve uzun bir geçmişe dayanmaktadır. Etki ajanlığı, ilk olarak antik çağlarda, çeşitli imparatorluklar arasındaki diplomatik ilişkilerde ve casusluk faaliyetlerinde ortaya çıkmıştır. Antik Roma ve Çin gibi medeniyetler, elçiler aracılığıyla etki ajanları görevlendirmiş ve farklı toplumları etkileme stratejileri geliştirmişlerdir.

Ortaçağ boyunca, etki ajanlığı daha da karmaşık hale gelmiş ve özellikle diplomatik ilişkilerin merkezinde yer almıştır. Büyükelçiler ve elçiler, devletler arasındaki ilişkilerde etki ajanları olarak görev yapmış ve stratejik bilgi toplama, karar alıcıları etkileme ve farklı politikaların uygulanmasında rol oynamışlardır.

Yirminci yüzyılda, etki ajanlığı daha da sofistike hale gelmiş ve uluslararası ilişkilerde önemli bir yere sahip olmuştur. Özellikle Soğuk Savaş döneminde, casusluk faaliyetleri ve etki ajanlığı büyük güçler arasındaki rekabetin temel unsurlarından biri olmuştur. Devletler, hem askeri hem de siyasi alanda etki ajanlarını kullanarak karşı tarafı zayıflatmaya ve kendi çıkarlarını korumaya çalışmışlardır.

Bugün, etki ajanlığı hala uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamaktadır. Devletler, şirketler ve hatta bireyler, farklı amaçlar doğrultusunda etki ajanlarını kullanmaktadır. Dijital çağın getirdiği yeni olanaklarla birlikte, etki ajanlığı alanı daha da genişlemiş ve karmaşıklaşmıştır. Bu nedenle, etki ajanlığının tarihçesini bilmek, bugünün uluslararası ilişkilerindeki dinamikleri anlamak için önemli bir referans noktası olabilir.

Etki Ajanlığının Özellikleri
Stratejik Düşünme Yeteneği: Etki ajanları, olayları ve durumları geniş bir perspektiften değerlendirebilme kabiliyetine sahiptir. Stratejik düşünme yeteneği, hedef kitleleri etkilemek ve istenilen sonuçları elde etmek açısından büyük önem taşır.

Empati Yeteneği: Etki ajanlarının, karşılarındaki kişilerin duygularını anlama ve onlarla bağ kurma becerisi bulunmaktadır. Empati, iletişimi güçlendiren bir özelliktir ve etki ajanlarının insanlar üzerinde olumlu etki yaratmasına yardımcı olur.

İletişim Becerileri: Etki ajanlığında iletişim becerileri oldukça önemlidir. Etkili bir şekilde düşüncelerini ve görüşlerini ifade edebilmek, dinleme ve ikna etme becerileri etki ajanlarının başarısını belirleyen önemli etkenlerdendir.

Güvenilirlik: Etki ajanları, güvenilir ve dürüst oldukları takdirde etkilerini artırabilirler. Güvenilirlik, insanların sözlerine ve eylemlerine değer vermesini sağlar ve uzun vadede olumlu ilişkilerin oluşmasına katkıda bulunur.

Esneklik ve Adaptasyon: Değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlayabilme yeteneği etki ajanlarının başarısını belirleyen bir diğer özelliktir. Esneklik, etki ajanlarının farklı durumları yönetmesine ve etkili bir şekilde tepki vermesine olanak tanır.

Bu özelliklerin etki ajanlığında önemli bir rol oynadığı ve etki ajanlarının hedef kitleler üzerinde daha güçlü ve pozitif bir etki yaratmalarını sağladığı görülmektedir.

Yorumlar (0)