Sezgin Tanrıkulu:Son 10 yılda adeta zirveye ulaşmış, işsizlik 3,9 puanlık artış ile yüzde 14.7'ye yükselmiştir

TANRIKULU: Türkiye'de işsizlik oranı son 10 yılda adeta zirveye ulaşmış, işsizlik 3,9 puanlık artış ile yüzde 14.7'ye yükselmiştir.

banner154
Sezgin Tanrıkulu:Son 10 yılda adeta zirveye ulaşmış, işsizlik 3,9 puanlık artış ile yüzde 14.7'ye yükselmiştir

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

AKP tarafından işsizlikle mücadele edileceğine dair sözler verilmesine rağmen, işsizlikte Ocak 2019 rakamları adeta 2009 krizi ile eşleşmiştir. İşsizlik rakamları ve bu sorunlar giderek büyümektedir.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişi olmuştur.

Türkiye'de işsizlik oranı son 10 yılda adeta zirveye ulaşmış, işsizlik 3,9 puanlık artış ile yüzde 14.7'ye yükselmiştir.

Tarım dışı işsizlik oranı 4,1 puanlık artış ile %16,8 olarak tahmin edilmiş, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6,8 puanlık artış ile %26,7 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3,9 puanlık artış ile %15,0 olarak gerçekleşmiştir.

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 872 bin kişi azalarak 27 milyon 157 bin kişi, istihdam oranı ise 1,9 puanlık azalış ile %44,5 olmuştur.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 345 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 526 bin kişi azalmış, istihdam edilenlerin %17’si tarım, %19,9’u sanayi, %5,4’ü inşaat, %57,7’i ise hizmet sektöründe yer almıştır. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan, inşaat sektörünün payı 1,6 puan azalırken, sanayi sektörünün payı ise değişim göstermemiştir.

Ocak 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 33,1 olarak gerçekleşmiştir

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 22,5 olmuştur.

İşgücü piyasasındaki kötüleşme derinleşerek artmakta, mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergelerinde bozulma görülmektedir. Genç nüfus işsizliği ve tarım dışı işsizlikte artış hızlanmış görünmektedir.

Türkiye'nin ekonomik açıdan büyüdüğüne dair son 16 yılda açıklamalar yapılmasına karşın, refah seviyesi yerine işsizlik rakamları artmaktadır. İşsiz yurttaşların başvuru kuyrukları uzayıp gitmektedir.

Türkiye'de artan işsizliğin önüne geçilerek etkili ve somut politikaların belirlenmesi ve ivedi uygulanması amacıyla Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105' inci Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

 

Av. Dr. M. Sezgin TANRIKULU 

İstanbul Milletvekili 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER