Oya Ersoy:"Kadınları değil, kadın katillerini engelleyin!"

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile üniversitelerde kulüplere ve kadın platformlarına izin verilmeyeceğini söylemesini meclis gündemine taşıdı.

Vekil Haberleri 16.08.2022, 11:49
Oya Ersoy:"Kadınları değil, kadın katillerini engelleyin!"

İçişleri Bakanlığı  "Üniversitelerde Güvenlik ve Barınma Tedbirleri Genelgesi" ile üniversite öğrencilerini özellikle de kadın platformlarını suç işliyor gibi göstererek çalışma yapmalarına izin verilmeyeceğini açıklamıştır.

2022 yılının ilk 8 ayında 246 kadının erkekler tarafından katledildiğini dile getiren Ersoy; İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının ardından yüzlerce kadının koruma kararı alınmadığı için ya da alınan koruma kararları etkin uygulanmadığı için katledildiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı’nın hem İstanbul Sözleşmesi’ne hem de 6284 sayılı kanuna göre kadınları şiddete karşı korumakla yükümlü olduğunu dile getiren Ersoy, şiddete maruz kalan kişilerin kolluğa başvurması durumunda önleyici ve koruyucu önlemlerin kolluk kuvvetleri tarafından alınması gerekmektediğini ifade etti. Ersoy; özellikle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının ardından kadınların koruma kararı aldırmak konusunda zorluklar yaşadığını dile getirmiştir.

Ersoy; kadınların şiddete uğraması ve öldürülmesine karşı mücadele eden kadın örgütlerinin ve kadın platformlarının engellenmesinin kadınları katledenleri ve şiddet faillerini cesaretlendireceğini belirtmiştir.

Ersoy Fuat Oktay’a şu soruları yöneltmiştir:

 1. Üniversitelerde faaliyet gösteren kadın platformlarının çalışmaları İçişleri Bakanlığı tarafından hangi sebeple "sakıncalı" görülmüştür?
 2. Kadın platformlarının çalışmalarının engellenmesinin şiddet faillerini güçlendireceği açık değil midir?
 3. İçişleri Bakanlığı tüm birimleriyle  yürürlülükte olan 6284 sayılı kanunu uygulamakta mıdır?
 4. 6284 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 8 Mart 2012 tarihten itibaren;
  1. Kaç kadın koruma talep etmiştir? Kaçı hakkında koruma kararı verilmiştir?
  2. Kaç mülteci/göçmen kadın koruma talep etmiştir? Kaçı hakkında koruma kararı verilmiştir?
  3. Kaç LGBTİ+ birey şiddete uğradığı için koruma talep etmiştir? Kaçı hakkında koruma kararı verilmiştir?
  4. Koruma kararına rağmen erkekler tarafından şiddete maruz kalan ve öldürülen kadın sayısı nedir?
 5. Uzun süreli karantinaların yaşandığı dönemde ev içinde yaşanan şiddet sonucunda hayatını kaybeden kaç kadın olmuştur?
 6. Şiddet mağduru kadınların koruma kararlarına daha kolay ulaşmasını sağlamak ve tüm bunların daha ulaşılabilir olmasını sağlamak için İçişleri Bakanlığı’nın bir çalışması bulunmakta mıdır?
 7. Kolluk kuvvetlerine başvuran şiddet mağduru kadınların koruma kararı alabilmesi için ispat yükümlülüğü aranmakta mıdır?

Yorumlar (0)