İYİ PARTİLİ VEKİLDEN MECLİS ARAŞTIRMA TALEBİ

İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, “Türk sanayisinde yaşanan sorunların ve finans sistemindeki tıkanıklığın nedenlerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi” amacıyla Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince “Meclis Araştırması” açılmasını talep etti.

İYİ PARTİLİ VEKİLDEN MECLİS ARAŞTIRMA TALEBİ

İŞTE GEREKÇE; 

Hükümetin yanlış ekonomik vizyonu ve uygulamaları nedeniyle, finansman kaynaklarına ulaşmakta birçok sorunlar yaşayan sanayi sektöründe büyük kayıplar yaşanmakta, ardı ardına iflasların yaşandığı bir süreçten geçilmektedir.

Türkiye’yi sarmalayan, ekonomik ve sosyal yapıyı sarsan ekonomik krizi, sektörde ve vatandaşlarımızda olumlu etkilerine şahit olmadığımız paketlerle atlatılacağını sanan AKP hükümeti, hala aynı yanlışlara devam etmektedir.

Küresel ekonomilerde meydana gelen artçı sarsıntılar nedeniyle, bölgesel ekonomik aktörlerin nasıl bir sürece girdiği ortadadır. Bu noktada gerek ülkemizin gerekse de dünyanın içinde bulunduğu ekonomik problemler, bu durumu teyit eder nitelikte gelişmelere sahne olmaktadır.

Bugün Avrupa Birliği ülkelerinde hala devam eden ekonomik kriz ve yakın coğrafyalardaki kitlesel isyanlar nedeniyle, ülkemizin ne denli bir tehlikeyle burun buruna olduğu görülmektedir. İhracat ve ithalatımızın en fazla olduğu ve ülkemize en fazla yabancı sermayenin geldiği Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan ekonomik buhran nedeniyle yaşanan sosyal ve siyasal problemler, ülkemiz ekonomisine yön veren reel sektörde yaşanan sorunlara geç kalmadan ve kararlılıkla eğilmemiz gerektiğini göstermektedir.

Şu ana kadar reel ekonomideki yüksek faiz oranları ve bazı sektörlerde yaşanan teminat sorununa hala bir çözüm getirilememiştir. Dolayısıyla hiçbir yapısal önlem almadan göstermelik tedbirlerle düşük kur, yüksek faize dayalı ve sıcak paraya bağımlı bir anlayışla ülke ekonomisi idare edilmeye çalışılmıştır. Azalan yatırımlar, artan iç ve dış borç, gelir dağılımındaki adaletsizlik, vatandaşımızın içinde bulunduğu yoksulluk ve devamlı artan işsizlik hükümetin yanlış politikalarının en somut örneğini teşkil etmektedir.

Hükümetin meselelere bu yanlış yaklaşımı nedeniyle, gerekli ve yeterli tedbirleri zamanında almayarak reel sektörde yaşanan iflaslara ve buna bağlı yaşanmakta olan işsizlik v.b. birçok sorunun kalıcı ve kronik hale gelmesine neden olunmuştur. Bu gidişte ülkemiz reel sektöründe 2020 yılında çok ciddi sorunlar yaşanması kaçınılmazdır.

Ülkemizin sürdürülebilir büyüme ve makroekonomik istikrarı yakalayabilmesi, yaşanmakta olan sorunların önüne geçilebilmesi için üretimi destekleyecek yapısal ve finansal tedbirlerin süratle ve gecikmeksizin devreye sokulması, kaçınılmaz bir gerekliliktir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER