CHP'li Gürsel Tekin:AKP, Devleti de kiracı yaptı…

CHP'li Tekin, Bu araçların ve binaların giderleri vatandaşın verdiği vergilerle karşılanıyor. Yapılan kiralamaların masrafı tek tek 85 milyon vatandaşın cebinden çıkıyor. Milletin vergilerinden oluşan bütçenin ‘tasarruf’ anlayışından uzak bu kadar bol keseden harcanması kamu vicdanını fazlasıyla yaralıyor. Açıkçası, mal sahibi olan kamu, evdeki bulgurdan olup kiracı konumuna düşmüş durumda.' dedi. 

SİYASET 27.10.2022, 10:56
CHP'li Gürsel Tekin:AKP, Devleti de kiracı yaptı…

Özellikle kamu kurumlarında yaşanan israfın ciddi boyutlarda olduğunu belirten CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Kamu hizmet binalarından araçlara, araziden lojmana kadar her şey kiralık. İktidar, sadece son 10 ayda kamu kurumlarının kira giderleri için milyarlarca TL ödedi. Ama yetmiyor. Şoför istihdamı, yakıt, tamir, kış lastiği, yaz lastiği, sigorta ve vergileri de üstüne koyarsak ne kadar rakam çıkar ortaya bilinmez. Böylesi büyük bir israfa rağmen bakıyoruz ki bu da yetmiyor ve devlet binlerce araç ve binayı kiralama yoluna gitmeye devam ediyor.” dedi

Araçların ve binaların şoför, akaryakıt, yağ, bakım, yıpranma gibi giderleri göz önüne alındığında Türkiye’nin astronomik bir israfın içinde olduğu açıkça ortada diyen Tekin, Bu araçların ve binaların giderleri vatandaşın verdiği vergilerle karşılanıyor. Yapılan kiralamaların masrafı tek tek 85 milyon vatandaşın cebinden çıkıyor. Milletin vergilerinden oluşan bütçenin ‘tasarruf’ anlayışından uzak bu kadar bol keseden harcanması kamu vicdanını fazlasıyla yaralıyor. Açıkçası, mal sahibi olan kamu, evdeki bulgurdan olup kiracı konumuna düşmüş durumda.' dedi. 

Ka­mu­nun ki­ra gi­der­le­ri­nin çar­pı­cı bo­yut­la­ra ulaş­tı­ğı­nı be­lir­ten Te­kin, res­mi ve­ri­le­re gö­re; bu yılın ilk 9 ayında, yaklaşık 1 milyar TL’si taşıt kiralarına, 500 milyon TL’si hizmet için kira tutarı olarak kayıtlara geçti. İktidar ayrıca gemi, canlı hayvan, iş makinesi, bilgisayar ve bilgisayar sistemleri, eğitim ve öğretim gibi gerekçelerle de toplam 2.412.582 TL kira bedeli ödedi. AKP ik­ti­da­rı­nın, eli­ni va­tan­da­şın ce­bin­den bir tür­lü çek­me­di­ği­ni söy­le­yen Te­kin, şöy­le de­vam et­ti:

“Ka­mu­nun kul­lan­dı­ğı araç­lar için milyarlarca TL para harcanıyor. Tasarruf edilecek" denildikten sonra aylık kara taşıtı alım gideri 120 kat arttı. Birde tasarruf edilmeseydi gerisini düşünün! AKP iktidarı, resmen yüksek ki­ra gi­der­le­ri ile yan­da­şa kı­ya­ğın kay­na­ğı­nı oluş­tur­du. 2006'dan bu ya­na hiz­met bi­na­sı ki­ra­la­ma gi­de­ri adı al­tın­da milyarlarca kamunun parası yandaş iş adam­la­rı­na ak­ta­rıl­dı.” dedi

Tekin, "Ekonomik kriz nedeniyle mücadele eden Türkiye’de, milyonlarca işsiz, yoksul, dar gelirli vatandaş yaşam mücadelesi verirken, har vurup harman savuranlara hakkımızı helal etmiyoruz. Vatandaşın verdiği vergiler, Bu garip ve yoksul milletin parasını israf etmeye ve hovardaca sefa sürmeye kimsenin hakkı yok” dedi.

Bir tarafta hiçbir geliri olmayan işsiz milyonlar, diğer tarafta iki ila dört yerden maaş alan bürokrat ve yandaşlar olduğunu belirten CHP’li Tekin, ‘açlığın ve lüksün hüküm sürdüğü bu düzen artık devam edemez. 85 milyon vatandaşımızın adına bu savurganlık bitene kadar konuyu gündemde tutmaya ve hükümeti uyarmaya devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)