AKPM SOSYAL İŞLER, SAĞLIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KOMİSYONU TBMM EVSAHİPLİĞİNDE İZMİR’DE TOPLANIYOR

banner598

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu bu yılki sonbahar toplantılarını İzmir’de gerçekleştiriyor.

SİYASET 22.09.2022, 10:16 22.09.2022, 10:20
AKPM SOSYAL İŞLER, SAĞLIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KOMİSYONU TBMM EVSAHİPLİĞİNDE İZMİR’DE TOPLANIYOR

AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nun 22 -23 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşecek sonbahar toplantılarına bu yıl TBMM ev sahipliği yapacak. Toplantılara çok sayıda Avrupalı parlamenter katılırken, Komisyonun Ocak ayından bu yana başkanlığını yürüten CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin de sunacağı raporlar görüşülecek. Komisyon üyesi parlamenterlere, bir süre önce Brezilya’dan İzmir Aliağa’ya gelmek üzere yola çıkan ve çok büyük bir demokratik tepki ile karşılaşan ve bu demokratik mücadele sonucunda geri çevrilen Asbestli Savaş Gemisi konusunda da özel bir saha toplantısıyla bilgi verilecek. Parlamenter heyet bu konuyla ilgili uzmanları da dinleyecek.


 

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin başkanlığını yürüttüğü Komisyon her iki yılda bir toplantısını, Komisyon başkanlığını yürüten vekilin ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Bu nedenle bu yıl 22 -23 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşecek toplantılara TBMM ev sahipliği yapacak.

İzmir’de 2 gün sürecek toplantılar kapsamında komisyona çok sayıda rapor sunulacak ve tartışılacak. Bu yılın Ocak ayında Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nun Başkanlığına oybirliğiyle seçilen CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin hazırladığı iki rapor da görüşülecek. Böke’nin “Çalışma Hayatının Geleceği: Emek Haklarının Yeniden Ele Alınması” başlığını taşıyan ve üye devletlere yönelik ilgili konuda bazı tavsiye kararları da içeren rapor Komisyon’da oylanacak ve kabul edilmesi halinde Ekim ayında Strazburg’da toplanacak Genel Kurul’da tartışılarak oylanacaktır.

Komisyon toplantıları kapsamında ayrıca “Dünyada Çocuk İşçiliği”, “Doğal Afetlerin Sonuçlarına Karşı Oluşturulacak Politikalar”, “İklim Krizi’ne Karşı Deniz ve Okyanus Stratejileri”, “Halk Sağlığı Krizleri: Çok Taraflılık ve Sağlık Hizmetlerine Bütünsel Yaklaşım İhtiyacı”, “Çocuklarda Bağımlılığın Önlenmesi”, “Kamu Yönetiminde İklim Krizi Politikaları: Yerel Yönetimler ve Parlamentolar Arasında İlişki” ve diğer bazı konularda oturumlar gerçekleştirilecek.

Öte yandan Komisyon üyesi parlamenterlere, bir süre önce Brezilya’dan İzmir Aliağa’ya gelmek üzere yola çıkan ve çok büyük bir hak mücadelesi örgütlenmesi sonucunda demokratik tepkiyle karşılaşan Asbestli Savaş Gemisi konusunda da özel bir saha toplantısıyla bilgi verilecek. Geminin Türkiye’ye geliş onayının iptal edilmesini ve gemiye geri dön talimatı verilmesini sağlayan yerel yönetimler, toplumsal muhalefet, çevreciler, insan hakları savunucuları, sağlık çalışanları, dünyanın dört bir yanında ve İzmir'de çok aktif bir şekilde, geminin olası sökümünün sağlık ve çevre riskleri konusunda uyarıcı olan sivil toplum kuruluşları söz konusu toplantıda hazır bulunacak. Bu kapsamda parlamenter heyet, hem uzmanları dinleyecek hem de konunun yerel, ulusal ve uluslararası önemini ve etkilerinin boyutunu değerlendirecek.

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantılarla ilgili bir değerlendirme yapan Komisyon Başkanı ve CHP Genel Sekreteri, İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke,

Başkanlığını yürüttüğüm Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu, haklar temelinde ve hukuksal anlamda dünyada yaşanan eşitsizliklerin çözümüne ve kimseyi geride bırakmayan hep birlikte kalkınmanın sağlanmasına odaklanmış bir komisyondur. Türkiye’de bu alandaki hak mücadelesi ve elde edilen kazanımları paylaşabilmek, ülkemizin değerli uzmanlarının bilgi ve birikimlerinin uluslararası platformlarda duyulmasını sağlamak açısından bu toplantının ülkemizde yapılması büyük bir önem taşıyor. Bu açıdan da bu yıl sonbahar toplantılarına Türkiye’de ev sahipliği yapıyor olmamızdan dolayı ayrıca onur duyuyorum.

Dünyada yaşanan sosyoekonomik eşitsizlikler ve bizim özelimizde de ülkemizde yaşanan buhran, sosyal adalet, eşitlik ve haklar açısından büyük bir yıkımı gösteriyor. Bunu çözmek, sosyal adaleti sağlayacak bütüncül, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma anlayışını kurmak zorundayız. Bu zorunluluk dünya için de geçerli. Bunun için de hep birlikte refah içinde yaşayabileceğimiz, herkesin sosyal imkân ve fırsatlara eşit olarak ulaşabileceği, sosyal eşitlikçi ve kamu kaynaklarının şahsi kazanç için değil kamu yararı gözeterek hak temelli düzeni güvence altına alan bir politika çerçevesine ihtiyacımız var. Ekonomik buhranı en derinden yaşayan ülkemizde özellikle, hep birlikte refah içinde yaşayacağımız, hep birlikte zenginleşeceğimiz bir geleceği, güçlü sosyal devleti inşa ederek kurmak zorundayız. İzmir’de gerçekleştireceğimiz Komisyon toplantılarının da, dünyada ve bizde bu geleceği kurmaya yarayacak yapı taşlarını oluşturmamıza yarar sağlamasını umut ediyorum” diye konuştu.

BİLGİ:

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ (AKPM): Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Avrupa Konseyi'nin temel organlarından biridir. Konsey’in organları, karar organı olan Bakanlar Komitesi, danışma organı olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), yerel yönetimlerin geliştirilmesini amaçlayan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir.

Avrupa Konseyi'nin 46 üye devletinin ulusal parlamentolarından 306 parlamenterden oluşan AKPM, Strazburg'da bir haftalık genel kurul oturumu için yılda dört kez, Daimi komisyon yılda üç kez toplanır. AKPM üyeleri, her üye ülke parlamentosundan, parlamentodaki temsil dengesini yansıtacak şekilde seçilir. Her üye devlete ayrılan parlamenter sayısı, o ülkenin nüfusuyla orantılıdır ve Türkiye'den de 18 asil, 18 yedek üye yer almaktadır.

AKPM bünyesinde, raporların hazırlandığı ve kendi alanlarında üye ülkelerdeki insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin durumunu takip eden 9 genel komisyon bulunmaktadır. Başta raporların hazırlanması olmak üzere birçok AKPM faaliyeti komisyonlar düzeyinde gerçekleşmektedir. Komisyonlarda parlamenterlerin hazırladığı raporlar AKPM Genel Kurulunda görüşülerek oylanır ve karara bağlanır


 

AKPM - SOSYAL İŞLER, SAĞLIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KOMİSYONU: CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Doç. Dr. Selin Sayek Böke’nin AKPM’nin Strazburg'da 2022 Ocak oturumunda başkanlığına oybirliğiyle seçildiği, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu, toplumdaki savunmasız grupların durumunu özel olarak dikkate alarak, sosyal haklar ve sosyal politikalar, halk sağlığı, sürdürülebilir kalkınma, ekonomik işbirliği ve kalkınma konularında çalışmalar yürütüyor.

Toplamda 85 üyesi bulunan Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nun gündeminde, üye devletler içinde sosyal barışı geliştirmenin yolları, ekonomik gelişmelerin ve pandeminin sosyal yönleri, çocukları, yaşlıları, engellileri etkileyen sosyal politikalar ve sağlık politikalarının geliştirilmesi gibi konular bulunuyor. Komisyon, AKPM adına Avrupa Sosyal Şartı ve diğer ilgili Avrupa Konseyi sözleşmelerinin üye devletler tarafından hangi düzeyde uygulandığını da değerlendiriyor.


 


 


 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı?