banner572

CHP’Lİ İLGEZDİ: “SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÖNLEMEYE YÖNELİK BU DÜZENLEME GEREKLİ ANCAK YETERLİ DEĞİL”

CHP Genel Başkan Yardımcı Gamze Akkuş İlgezdi, sağlıkta şiddet ve malpraktis konularını da içeren torba kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerine katıldı. İlgezdi, teklifin şiddeti önlemeye yönelik kısmının eksik ve yetersiz olduğunu söyledi.

SAĞLIK 30.03.2022, 13:16
CHP’Lİ İLGEZDİ: “SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÖNLEMEYE YÖNELİK BU DÜZENLEME GEREKLİ ANCAK YETERLİ DEĞİL”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sağlıkta şiddetin ana sebebinin “Sağlıkta Dönüşüm Sistemi” olduğunu belirtti ve “Sistemin yönetsel sorunları büyük açmazları ve yarattığı kaos sağlıkta şiddeti besliyor. Tam da bunun sonunda hastalar karşılarında sistemi kuran politikacıları değil de sistemi uygulamak zorunda kalan emekçileri, hekimleri, sağlık emekçilerini buluyor” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcı Gamze Akkuş İlgezdi, sağlıkta şiddet ve malpraktis konularını da içeren torba kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerine katıldı. İlgezdi, teklifin şiddeti önlemeye yönelik kısmının eksik ve yetersiz olduğunu söyledi.

“TORBA KANUN İKTİDARIN CİDDİYETİNİ GÖSTERİYOR”

CHP’li İlgezdi, sağlıkta şiddet ve malpraktis konularıyla kadına yönelik şiddet ile ilgili düzenlemenin aynı torba ile gelmesini eleştirdi. İlgezdi, “Ülkemiz için bu kadar önemli sorun içeren konuların ayrı ayrı özel kanun düzenlemeleri olarak aslında gelmesini umut ederdik. Bu düzenlemelerin bir torba teklifle gelmesi iktidarın konuya bakış açısının ciddiyetini ve nasıl baktığını da gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

“SAĞLIKÇILAR ‘ŞİDDETE UĞRAYACAK MIYIM’ DİYE KAYGILI”

Sağlıkta şiddet nedeniyle hekimlerin, sağlık çalışanlarının öldüğü, hasta-hekim ilişkisinin ciddi biçimde yaralandığını ve hekimlerin memnun olmadığını söyleyen İlgezdi, “Bu tablo ideolojik tercihlerle şekillenmiş ve ülkemizin gerçekleriyle bağdaşmayan sağlık politikalarınızın acı sonucudur. Gelinen noktada da görüyoruz ki cezasızlığın sonucu hekimler ve sağlık emekçileri mesleğini icra ederken ‘Şiddete uğrayacak mıyım?’ diye kaygı duyar oldular” açıklamasını yaptı.

“TEKLİFTE BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM YOK”

Sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi için yasal düzenlemelerin tek başına yeterli olmayacağını söyleyen İlgezdi, “Elbette, şiddetin psikolojik, sosyolojik birçok boyutu var ancak öncelikle işe, siyasetçilerin hekim ve sağlık çalışanlarını değersizleştirmeye yönelik bütün söylemlerini, tutum ve davranışlarını terk ederek başlamak gerekiyor. Bu değersizleştirme iktidarınız sürecinde başlamıştır ve bugünlere gelmiştir. Teklifte sağlıkta şiddeti önleyici düzenlemeler tek bir maddeye indirgenmiş, bütüncül bir biçimde yaklaşım yok. Yine teklifte şiddetle karşılaşmış sağlık çalışanının rehabilitasyonuyla ilgili bir düzenleme yok” diye konuştu.

“KURULDAKİ 7 KİŞİDEN 2’Sİ DOKTOR”

İlgezdi, düzenlemenin "malpraktis" konusunda da yeterli olmadığını belirterek “Malpraktis konusuna karşı oluşturulan Mesleki Sorumluluk Kurulunun yapısı sorunu çözmekten çok uzak görünüyor. Çünkü mevcut düzenlemede kuruldaki 7 kişiden sadece 2'si doktor. Oysa bürokrasiye bu kadar yer verilmesi yerine, dengeleri daha doğru kurup Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Eczacılar Birliğinden, Türk Diş Hekimleri Birliğinden, Türkiye Barolar Birliğinden seçilen 1'er üyenin Kurulun yapısına dâhil edilmesi elzem” dedi.

“TEKLİFTE KAMUCU ANLAYIŞ YOK”

Teklifte kamucu bir anlayışın olmadığını da dile getiren İlgezdi, “Teklifte 2010 yılından bu yana uygulanmakta olan Zorunlu Özel Sigortacılık Sistemi'nin değiştirilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme teklif edilmemekte. Ancak bize göre olması gereken bu konuda bir kamu fonunun oluşturulmasıdır. Gelirleri hekimlerden değil, sağlık kuruluşlarından sağlanacak bir kamu fonu oluşturularak özel sigorta ve reasürans şirketlerine giden mali kaynağın çok azıyla bütün zararları karşılamak, sağlık sistemini giderek daha az hatayla hizmet verir hâle getirmek ve hekimlerin işlerini güvenli biçimde yapmalarını sağlamanın mümkün olduğunu belirtmek isterim” dedi.

“DÜZENLEME OLUMLU ANCAK YETERLİ DEĞİL”

CHP'li İlgezdi, sorunları çözmek için bilimin odağında yeni bir sağlık sisteminin şart olduğunu ifade ederek, “Sonuç olarak, biz sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik bu düzenlemenin gerekli ve olumlu ancak yeterli olmadığını, malpraktis konusundaki teklifin yaklaşımının yanlışlıklarını ortaya koyuyoruz. Bizi dinlerseniz, hekimlerin ve sağlıkçıların istediği gibi bir düzenleme ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner572