CHP'Lİ YAMAN: HEMŞİRELERİN ATAMA SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETMELİYİZ

CHP Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, Hemşirelerin Sorunlarını Dile Getirdi.

SAĞLIK 10.05.2024, 16:40
CHP'Lİ YAMAN: HEMŞİRELERİN ATAMA SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETMELİYİZ

Türk Hemşireler Derneği temsilcileriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın açıklaması düzenleyen Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, 12 Mayıs ve haftasının, tüm dünyada, Hemşireler Günü olarak kutlandığını ve bu yılki temanın, ICN yani Uluslararası Hemşirelik Konseyi tarafından BAKIMIN EKONOMİK GÜCÜ olarak belirlendiğini vurguladı ve tüm hemşirelerin HEMŞİRELER GÜNÜNÜ kutladı.

Düzenlediği basın toplantısında CHP’li Yaman, öncelikle hemşirelik mesleğinin önemine vurgu yaptı ve “hasta bakımı, sağlık hizmet sunumunun, hızlı ve güvenli iyileşmenin önemli bir bileşenidir. Hasta, tanı ve tedavi süreçleri boyunca ön planda hekimini görür fakat arkada çalışan çok büyük bir sağlık ordusu vardır, ki bu ekibin en büyük oranını hemşirelik alır. Tüm dünyada, hemşirelerin, sağlıkta insan kaynağının en büyük kısmında yer almasının bir nedeni vardır. Bu da tıbbi süreçlerdeki “BAKIM” sürecinin öneminden kaynaklanır” dedi. Ülkemizdeki sayısal yetersizliklere de dikkat çeken Aylin Yaman, “100.000 kişiye düşen hemşire sayısı sadece 356’dır. Oysa OECD ülkelerinde bu sayı, 1.002 olarak hesaplanmaktadır. 39 AB ve OECD ülkesindeki en düşük sayı, maalesef Türkiye’dedir. Bu durum, başlı başına hemşireyi tüketen, şiddeti tırmandıran, hastanın bakım sürecini aksatan ve yarattığı ikincil sorunlarla sağlık ekonomisine negatif etki yaratan bir durumdur. Sayısal azlık, hemşirenin tükenmişliğini artırarak, hemşirelik devir hızını da artırmakta, bu da bir kısır döngüye neden olmaktadır” dedi.

HEMŞİRELER MALİYET KALEMİ OLARAK GÖRÜLÜYOR!

Sorunun, sadece sayının azlığında olmadığına da dikkat çeken Ankara Milletvekili Aylin Yaman, “dünyada hemşirelik süreci özel ihtisaslaşmayla giderken ve bu durum maddi ve manevi olarak teşvik edilirken, bizde özel ihtisas sahipleri adeta cezalandırılır, başka meslek gruplarının da görev tanımları eklenir, yıllarca okumanın bedeli tükenmişliğin artması olur. Ülkenin en önemli sorunlarından biri olan eğitim, hemşirelerimiz için de geçerlidir. Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimler standart değildir, eğitim açığı, çoğu zaman sahada, pratik iş yaşamında kapatılır. Fakat bunun için de hemşireler uzun süre atanmayı bekler. Ülkede bu kadar hemşirelik açığı varken, bakım süreçleri bu kadar aksar iken, hemşireler ve aslında birçok sağlık meslek grubu, maliyet kalemi gibi görünürler” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında bu yılın teması olan “BAKIMIN EKONOMİK GÜCÜ” konusuna özellikle vurgu yapan CHP’li Yaman, “nitelik ve nicelik olarak ne kadar yüksek ve uluslararası standartlarda hemşireniz olursa, hasta bakımınız, iyileşmeye katkısı, tıbbi göstergeler o kadar iyi olacak ve sonuçta sağlık ekonomisine geri dönüşü bir o kadar yüksek olacaktır” dedi.

CHP'Lİ YAMAN: HEMŞİRELERİN ATAMA SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETMELİYİZ

Son olarak çözüm önerilerini de sıralayan CHP’li Yaman; “tüm bunlar için, iyi bir eğitimle hemşirelerimizi güçlendirmeliyiz, mutlaka çalışma koşullarını iyileştirmeliyiz, görev tanımlarını net bir şekilde belirlemeli, özlük haklarını iyileştirmeliyiz. Hemşirelerin çok büyük sıkıntısı olan, aile yaşamlarını bozan, ekonomik dengelerini sarsan ve tükenmişliğini artıran 3+1 atama sorunlarına çözüm üretmeliyiz. Bunun için, en kısa sürede yetkili kurullara iletmek üzere kanun teklifimizi hazırladık. İş barışı, çalışma hayatının olmazsa olmazıdır, bunu asla unutmamalıyız. Fakat en önemlisi HEMŞİRELERİMİZİN LİDERLİK ROLLERİNİ, KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA YER ALMALARINI GÜÇLENDİRMELİYİZ” dedi.

Yorumlar (0)