OYA ERSOY: Çocuk İzlem Merkezlerinin olmadı yerlerde istismar mağduru çocukların örselenmeleri artıyor!

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, “Her kente ÇİM kurulacak” hedefine karşın aradan geçen 12 yılda tam 22 kentte ÇİM’in kurulamamasını meclis gündemine taşıdı.

GÜNDEM 31.01.2023, 11:24 31.01.2023, 11:26
OYA ERSOY: Çocuk İzlem Merkezlerinin olmadı yerlerde istismar mağduru çocukların örselenmeleri artıyor!

Ersoy, 04.10.2012 tarihli 28431 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Çocuk İzlem Merkezi Genelgesi dikkate alınarak çocuk istismarını engellemek ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin olarak müdahale yapılmasına imkan sunmak, adli ve tıbbi bakımdan yapılması gereken işlemlerin bu konuda eğitim görmüş uzmanların yer aldığı merkez içinde yapılmasını sağlamak amacı ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ya da kurumlar bünyesinde Çocuk İzlem Merkezleri faaliyete geçtiğini ancak aradan 12 yıl geçmesine rağmen 22 kentte merkezlerin kurulamadığını söyledi.

Merkezlerin olmadığı yerlerde çocukların sürekli ifadelerinin alınması daha fazla örselenmelerine neden olmaktadır!

Ülke genelindeki Çocuk İzlem Merkezleri kural olarak 7 gün 24 saat boyunca hizmet sunmakta olup, her gün bir adli görüşmeci nöbetçi olarak kalmaktadır. Hayati önem taşıyan bu merkezlerin azlığı çocukların yaşadıkları istismarı tek bir seferde anlatmak yerine bir den fazla yerde anlatarak daha fazla stres ve örselenmeye neden olmaktadır diyen Ersoy, merkezlerin olmadığı yerlerde çocukların sürekli ifadelerinin alınması sonucu daha fazla örselenmelerine neden olmaktadır ifadesini kullandı.

Son olarak Ersoy, cinsel istismara maruz bırakılma şüphesi altındaki mağdur çocukların, ifade alma, adli muayene ve diğer her türlü soruşturma işlemlerinin tek merkezde yapılması amacıyla hayata geçirilen ÇİM’lerin birçok kentte olmaması istismar mağduru olan çocukların daha fazla mağduriyet yaşamasına neden olduğundan eksik olan illerde merkezlerin hemen açılması gerekmektedir dedi. 

Ersoy,  Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a şu soruları yöneltti;

1. 170/1 Nolu Adalet Bakanlığı Genelgesinde Çocuk İzlem Merkezleri’nde beyan ve ifade alınması hususunda gerekli özen ve dikkatin gösterilmesi istenmiş olmasına karşın; Çocuk İzlem Merkezinin olmadığı iller ile ilgili bir çalışma yapılmış mıdır? 

2. ÇİM’lerin olmadığı yerlerde yaşanmış ihmal vakası var mıdır? Bu nedenle kaç vakanın üstü örtülmüştür?

3. ÇİM bulunmayan illerde cinsel istismara uğrayan çocukların ifadelerinin tekrar tekrar alınması çocukların daha fazla stres yaşamalarına neden olmamış mıdır?

4. Mevcut Çocuk İzlem Merkezlerinin fiziki durumları ne sıklıkla incelenmektedir?  

5. Büyük şehirlerde, Çocuk İzlem Merkezlerinin kapasitelerinin yetersiz kalması ve çalışma yoğunluğu nedeniyle personel, materyal eksikliği üzerine bir inceleme yapılmış mıdır? Kapasite artırımı yönünde çalışmalar yürütülmekte midir? 

6. Çocuk İzlem Merkezlerinin olmadığı yerlerde; çocukların ifadelerinin alınmasında yaşanan hak ihlalleri üzerine Bakanlığınıza yapılan kaç şikayet vardır?

Yorumlar (0)