YSP'li Kordu:KYK Yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler için alternatif barınma imkanı sağlanmalıdır!

Öğrencilerin barınma sorunu dikkate alınmadan her ile üniversite ve yeni bölümlerin açılması, öğrencilerin barınma sorununu giderek derinleştirmektedir.  Bu nedenle, üniversite yerleşme sonuçlarının açıklanması ile birlikte ev kiralarındaki fahiş artış nedeni Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda kalamayacak öğrencileri ve ailelerini ne yapacaklarına dair ciddi anlamda düşündürmektedir.

Vekil Haberleri 06.09.2023, 15:02
YSP'li Kordu:KYK Yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler için alternatif barınma imkanı sağlanmalıdır!

Eğitim ve Öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Türkiye genelindeki üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin büyük bir kısmı barınma sorunu ile karşı karşıya gelmektedir.   Türkiye’de yüksek öğrenimde olan her yüz öğrenciden sadece 10’unun Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yurtlarında kalabilmektedir.  Örneğin Dersim’deki Munzur Üniversitesi’nin yeni kayıt yapan 2450 öğrenci ile birlikte 7300 öğrencisi bulunmasına rağmen Dersim’de 5 kız yurdu 2258 öğrenci, 3 erkek yurdu ise 975 öğrenci olmak üzere toplam 3233 öğrenci kapasitesine sahiptir. Dersim’de KYK yurtlarının toplam 3233 öğrenci kapasitesine sahip olmasına karşın sadece bu yıl Munzur Üniversitesine 2450 öğrencinin yeni kayıt yaptığı ifade edilmektedir. Ek yerleştirmeler de dikkate alındığında bu sayı daha da artacaktır. Dolayısıyla yeni gelen öğrencilerin önemli bir kısmının KYK yurtlarına yerleşmeyeceği açıkça anlaşılmaktadır.

Öğrencilerin barınma sorunu dikkate alınmadan her ile üniversite ve yeni bölümlerin açılması, öğrencilerin barınma sorununu giderek derinleştirmektedir.  Bu nedenle, üniversite yerleşme sonuçlarının açıklanması ile birlikte ev kiralarındaki fahiş artış nedeni Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda kalamayacak öğrencileri ve ailelerini ne yapacaklarına dair ciddi anlamda düşündürmektedir.

Türkiye’de eğitimde yaşanan ve yapısal hale gelen sorunlar her ne kadar görmezden gelinmeye çalışılsa da eğitim sorunu, ekonomide yaşanan gelişmelerin ardından halkın en önemli ve öncelikli gündemini oluşturmaktadır. Öğrenciler eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamamakta bölgesel, inançsal, sınıfsal ve cinsiyet eşitsizliği, anadilinde eğitim gibi en temel sorunlar iktidarın çözmek bir yana ekonomik krizle birlikte barınma gibi temel sorunlar daha da derinleşmektedir.

Ekonomik olarak ev kiralaya gücü yetmeyen üniversite öğrencileri de her yeni eğitim-öğretim yılı döneminde Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalabilmek adına büyük çaba sarf etmekte, ancak birçoğu yerleşememektedir. Hatta bu nedenle bazı öğrenciler eğitimi bırakmaktadır. Yurt çıkmadığı için neredeyse bütün şehirlerde çok yüksek olan konut kiralarını karşılamakta güçlük çeken öğrencilerin KYK yurtları dışındaki yurtlara yöneldiğini, bu yurtların da fiyatlarının yüksekliği dışında bazı riskleri barındırmaktadır.  Özellikle bazı yurtlarda tarikat ve cemaatlerin öğrencileri doktrine etmek amacıyla yurt hizmeti sunduğu bilinmektedir. Bu yurtlarda sorun yaşayan birçok öğrenci eğitimini terk etmek durumunda kalabilmektedir. Üniversite gibi evrensel bir bakış açısı kazandırması gereken bir kuruma erişen öğrencilerin bu şekilde yapılara mahkum bırakılmasının sosyal, psikolojik, ekonomik ve siyasal riskler içerdiği yakın dönem Türkiye tarihinden örneklerle bilinmektedir.

Yorumlar (0)