İYİ Partili Dikbayır, Bakan Özer'e Milli Eğitim'deki atamaları sordu!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM'ye yazılı önerge sundu.

Vekil Haberleri 30.06.2022, 12:16
İYİ Partili Dikbayır, Bakan Özer'e Milli Eğitim'deki atamaları sordu!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır Meclise sunmuş olduğu yazılı önergede: ‘’Bakanlık Merkez Teşkilatı ve taşra teşkilatının belli birimlerinde görev yapmış ve görevden alındıktan sonra araştırmacı veya uzman gibi kadrolara atanmış eğitim yöneticilerinin müfettiş kadrolarına atanacağını dair kamuoyunda haberler yer almaktadır.

Öğretmen, okul müdür yardımcısı ya da okul müdürlerinin hatta kurum dışından ve eğitimle hiçbir ilgisi olmayan kimselerin özel yarışma sınavına da tabi tutulmaksızın bakanlığımız merkez teşkilatında veya İl - İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinde yönetici olarak görevlendirildikleri/atandıkları hepimizce bilinmektedir. Tamamen siyasi saiklerle yapılan bu atamalar eğitim sistemimizde büyük zararlar vermektedir. Zira ülkemizin eğitim kalitesinin ulusal ve uluslararası ölçekte istenilen yerde olmamasının başlıca nedenlerinden biri de siyasi saiklerle yapılan liyakat ve ehliyete dayalı olmayan yönetici atamalarıdır. Bu duruma yeni bir halka daha ekleneceği kaygısı taşımaktayım.

Bu çerçevede;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereği müfettişlik mesleğine özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle müfettiş yardımcısı alınmakta ve 3 yıllık yardımcılık süresi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olanlar da müfettiş olarak atanmaktadır. Bu bağlamda bakanlık merkez teşkilatı ve taşra teşkilatının belli birimlerinde görev yapmış ve görevden alındıktan sonra araştırmacı veya uzman gibi kadrolara atanmış eğitim yöneticilerinin müfettiş kadrolarına atanması kanun hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecek midir?

2-  Müfettişlik mesleğine özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle müfettiş yardımcısı olarak verilmekte ve 3 yıllık yardımcılık süresi sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarılı olma kriteri ne bağlı olarak müfettiş unvanı alınmaktadır. Bu nedenle de müfettişlik liyakat ve kariyer mesleği olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda bakanlık merkez teşkilatında veya taşra teşkilatından yöneticilik yapmış ve görevden alınmış olanların bir kısmı da milli eğitim teşkilatı dışından gelmiş ve eğitimle hiçbir ilgisi olmayan kimselerin araştırmacı/uzman ünvanıyla ‘’havuza alma’’  tabir ettiğimiz yöntemle görevden alınıp sonradan bu uygulama üzerinden müfettiş yapmaları asırlık bir geçmişi olan eğitim müfettişliği mesleğinin liyakat ve kariyer sistemini altüst etmek anlamına gelmez mi?

3- Eğitim müfettiş yardımcılarının ve eğitim müfettişlerinin ‘’her derece ve her türden resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel öğrenci barınma hizmetleri kurumlarının rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, izleme ve değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmalarını yapmak’’ görevleri olduğu dikkate alındığında görevden alınmış yöneticilerin müfettiş yardımcılığı sınavı ve kariyer sistemi dışında eğitim Müfettişi olarak atamalarında eğitim sisteminin okulların ve öğrencilerin yararı ve nihayetinde kamu yararı gözetildiği söylenebilir mi?

4- Kişilerin özel yarışma sınavına da tabi tutulmaksızın müfettiş olarak atanması müfettiş yardımcılığı sınavına hazırlanan (öğretmen, okulu müdür yardımcısı, okul müdürü, Şube müdürü,ilçe müdürü…) milli eğitim personelinin adalet duygusunu ve sistemi olan inancı zedelenmez mi?

5- Yetkili sendikanın yöneticileri tarafından da dile getirilen bu öneride müfettiş olarak atanması istenen kişiler için bir sınırlama getirilecek midir? Bakanın önce özel kalem müdürü daha sonra da şube müdürü olarak atanan şoförü de bu sistem sayesinde müfettiş olabilir mi?’’ diye belirtti.

Yorumlar (0)