İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ DURSUN ATAŞ: DURUM VAHİM!

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “AKP ile krizlerin birbirini kovaladığı ülkemizde sağlık sistemi de ciddi bir krizin içinde ve iflas etmek üzeredir” dedi.

Vekil Haberleri 17.06.2022, 12:43
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ DURSUN ATAŞ: DURUM VAHİM!

“Doktorlarımız gidiyor, tıp öğrencilerimiz ise gitmek için hazırlık yapıyor” diyen Ataş, “Sağlıkta devrim yaptık” dedikleri ülkede bugün muayene randevularının aylar sonrasına verildiğini hatırlattı. Ataş, vatandaşların MR, ultrason gibi randevular içinse yaklaşık altı ay bekletildiğini söyledi. Kırsal ilçelerde de durumun vahim olduğunu ve uzman doktor sıkıntısının yaşandığını dile getiren Ataş, ayrıca Kayseri’de sağlık sisteminin AKP’li siyasilerin ring alanına dönüştüğünü söyledi. Ataş, “AKP’li bir siyasiye yakın olan bir sağlık bürokratı AKP’li başka bir siyasi tarafından görevden aldırılmakta, AKP’li siyasiler kendi adamını yönetici yapmak için kavga etmektedir” diye konuştu. Milletvekili Dursun Ataş, ayrıca konuşmasında “Gelinen noktada, AKP’nin sürekli övündüğü sağlık sisteminin felç olmuştur” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bu kez de sağlıkta yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. “Türkiye Cumhuriyeti, ekonomik, siyasal, ekolojik, eğitim, sağlık, barınma gibi her alanda biriken sorunlar ve bu sorunların getirdiği şiddetli krizle 100’üncü yılına girmeye doğru hızla yol almaktadır” diyen Milletvekili Ataş, “Krizlerin birbirini kovaladığı ülkemizde AKP iktidarının en çok övündüğü sağlık sistemi de ciddi bir krizin içinde ve iflas etmek üzeredir.  Bu duruma rağmen, bugün getirilen kanun teklifi sağlıktaki sorunları giderebilmekten çok uzaktır. Bu kanun teklifi, Aralık 2021'de Genel Kuruldan daha fazla geliştirilmek ve iyileştirmek amacıyla geri çekilmişti ancak aradan geçen altı aylık süreden sonra gelen bu teklif beklentilerin çok uzağında kalmıştır yani sağlık çalışanları Hükümetin bizzat kendisi tarafından yüksek bir beklentiye sokulmuş ancak dağ fare doğurmuştur. Özellikle, teklif, emeklilik dönemine yansımayan ek ödemelerde iyileştirme yapmakta, sabit maaşlarda ise iyileştirme yapmamaktadır yani sağlık sistemimize büyük zararı olan performansa dayalı ek ödeme uygulaması anlayışı daha da derinleştirilmiştir” şeklinde konuştu.

DOKTORLARIMIZ GİDİYOR, TIP ÖĞRENCİLERİMİZ İSE GİTMEK İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Türkiye’nin bugün büyük bir sağlık kriziyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Milletvekili Dursun Ataş, sağlıktaki istifalara da dikkat çekti. Uygulanan yanlış politikalar, sağlık çalışanlarına karşı şiddet, zorlu çalışma koşulları, bir türlü iyileştirilmeyen özlük hakları gibi önemli sorunlar sebebiyle hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının istifa ettiğini ya da yurt dışına gittiğini vurgulayan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: 2021 yılında 1.400’ün üzerinde doktor yurt dışına gitmiştir. Bu yılın sadece ilk 5 ayında ise 491'i uzman, 445'i pratisyen, toplamda 936 hekim yurt dışına gidebilmek için belgesini almıştır. Yıl sonuna kadar 2.500’ün üzerinde doktorun yurt dışına gideceği tahmin edilmektedir. Bugün hastalar randevu almak için doktor bulamazken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı ise doktorları kastederek “Açık konuşuyorum, varsın, gidiyorlarsa gitsinler; bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz.” demişti. Ancak bugün yapılan kamuoyu yoklamalarında 10 bine yakın tıp öğrencisinin mezun olduktan sonra hayatlarını Avrupa ülkelerinde devam ettirmek istediği ortaya çıkmaktadır yani doktorlarımız gidiyor, tıp öğrencilerimiz ise gitmek için hazırlık yapıyor. Bu vahim durumun sonucunda birçok hastanede, hatta ilde bazı branşlarda hekim kalmamıştır çünkü bilim değer görmediği toprakları her zaman terk eder.

“SAĞLIKTA DEVRİM YAPTIK” DEDİKLERİ ÜLKEDE BUGÜN MUAYENE RANDEVULARI AYLAR SONRASINA VERİLİYOR

İktidarın sağlık uygulamalarına tepki gösteren Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşa aylar sonrasına verilen randevulara da vurgu yaptı. “Sağlıkta devrim yaptık” dedikleri ülkede bugün muayene randevuları aylar sonrasına  verildiğini belirten İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Tıbbi görüntüleme, MR, ultrason gibi randevular içinse hastalar yaklaşık altı ay bekletilmektedir. Övündükleri sağlık sisteminde bir hastanın tedavi süreci hayatta kalmayı başarabilirse en iyi ihtimalle bir yılı aşmaktadır. Sağlıkta yaptık dedikleri devrim sonucu bir doktor otuz altı saat çalışmakta, şiddete uğramakta, bir hastaya ortalama beş dakika zaman ayırabilmektedir. Sonuç olarak, AKP’nin her alandaki başarısızlığı sağlık sistemimize de sirayet etmiştir” dedi.

Sağlıkta yaşanan sıkıntılara ilişkin Kayseri’den de örnekler veren İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, “Hemen hemen her gün hastanelerden randevu alamamaktan, yatak bulamamaktan şikâyetçi hemşerilerimiz bizleri aramaktadır” diye konuştu.

KIRSAL İLÇELERDE DURUM DAHA DA VAHİM! UZMAN DOKTOR YOK

Milletvekili Dursun Ataş, “Kayseri’de de sağlıktaki sorunlar çığ gibi büyümüştür. Kayseri Şehir Hastanesinde uzman olmayan bölümler bulunmaktadır, şehrimizin kırsal ilçelerinde ise durum daha da vahimdir. Kırsal ilçelerde uzman doktor bulunmamakta, ameliyatlar yapılamamakta, hastane binaları boş dururken en acil ameliyatlar için bile hastalar şehrin öteki ucuna gönderilmektedir.  Hemen hemen her gün hastanelerden randevu alamamaktan, yatak bulamamaktan şikâyetçi hemşerilerimiz bizleri aramaktadır. Kayserili hemşerilerim sağlık konusunda bu sıkıntıları yaşarken AKP’li siyasilerin kendi içindeki kavgaları sağlık bürokrasisi üzerindeki üzerinde devam etmektedir. AKP’li bir siyasiye yakın olan bir sağlık bürokratı AKP’li başka bir siyasi tarafından görevden aldırılmakta, AKP’li siyasiler kendi adamını yönetici yapmak için kavga etmektedir” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ’DE SAĞLIK SİSTEMİ AKP’Lİ SİYASİLERİN RİNG ALANINA DÖNÜŞMÜŞ

“Liyakatin hiçe sayıldığı Kayseri’de sağlık sistemi AKP’li siyasilerin ring alanına dönüşmüş” diyen Milletvekili Dursun Ataş, “Böyle bir ortamda doğal olarak sistem işlememekte, hastalardan doktoruna, sağlık çalışanlarından öğrencisine herkesi mağdur etmektedir” dedi.

GELİNEN NOKTADA, AKP’NİN SÜREKLİ ÖVÜNDÜĞÜ SAĞLIK SİSTEMİNİN FELÇ OLMUŞTUR

Gelinen noktada, AKP’nin sürekli övündüğü sağlık sisteminin felç olduğunu belirten İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Günde 6 doktorun yurt dışına gittiği bir ülkede hastalar randevu alamaz, acil ameliyatlar dışında ameliyatlar yapılamaz, doktorlar hastalara bakamaz hâle gelmiştir. Bu yüzden, günü kurtarmalık çalışmalar yerine geleceğe yönelik, sağlık sektörünün tüm sorunlarını ele alan bir reform yapılması gerekmektedir” şeklinde konmuştu. 

Yorumlar (0)