İYİ Parti'li Subaşı, kanun teklifini meclise sundu

banner604

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun Teklifini meclis gündemine sundu.

Vekil Haberleri 24.01.2020, 10:46 24.01.2020, 12:53
İYİ Parti'li Subaşı, kanun teklifini meclise sundu

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebileceğine dair kanun teklifi veren Milletvekili Hasan Subaşı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda ile diğer kanunlarda açıklanan mali şartları taşıyan memurlara verilecek sosyal denge tazminatı kısıtlayan bu düzenlemeye ilişkin olarak tavan tutar çok düşük belirlenmiştir” dedi.

Milletvekili Hasan Subaşı vermiş olduğu kanun teklifine göre, “Sayıştay raporlarına da yansıdığı üzere, AK Partili, CHP’li, MHP’li, İYİ Partili, HDP’li pek çok Belediye sosyo-ekonomik durum, yaşam şartları ve memurun belediye aldığı sorumluluğu dikkate alarak tavan tutarın üstünde sosyal denge sözleşmesi imzalayıp buna göre ödeme yapmıştır. 

Sayıştay denetimlerinde tavan tutarı aşan ödemeler kamu zararı olarak değerlendirilmiş ve yüzlerce belediye ve onbinlerce memur hakkında tazmin hükmü çıkarılmıştır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı ve ILO’nun 87, 98 ve 151 sayılı sözleşmelerine, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına ve Anayasa’ya aykırı olan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek Madde 15’in değiştirilmesi, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda belirlenen tavan oranının yeniden düzenlenmesi ve teklifin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren geriye doğru Sayıştay ilamlarıyla çıkarılan kamu zararının bir defaya mahsus olarak af edilerek sosyal barışın sağlanması hedeflenmiştir.” İfadelerini kullandı.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Teklif edilen madde ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek Madde 15 ile getirilen sosyal denge tazminat miktarlarının belirlenmesinde temel alınan “tavan” uygulamasının kaldırılması amaçlanmıştır. Sayıştay denetimleri halihazırda kamu zararlarını tespit edip ortaya koymaktadır, tavan uygulaması kaldırıldığında oluşması muhtemel bir kamu zararı öngörüldüğünde zaten bu zarar Sayıştay denetimleri ile tespit edilecektir. Öte yandan tavan uygulaması nedeniyle sosyo-ekonomik denge ve yaşam şartları gözetilememekte ve memurlara sosyal denge tazminatı olarak çok ufak miktarlarda destek sunulabilmektedir. 

MADDE 2- Teklif edilen madde ile 4688 sayılı Kanunun 32. Maddesinin son fıkrasında yer alan ve sosyal denge tazminatının belirlenmesinde esas alınan tavan miktar oranları değiştirilmiştir. 

MADDE 3- Teklif edilen madde ile belediyelerin kaçınılmaz olarak tavan miktar üzerinde belirledikleri ve ödeme yaptıkları tazminatların Sayıştay tarafından kamu zararı olarak nitelendirilmesi ve tazmin istemesi nedeniyle, teklifin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren geriye doğru Sayıştay ilamlarıyla çıkarılan kamu zararının bir defaya mahsus olarak af edilerek sosyal barışın sağlanması hedeflenmiştir. 

MADDE 4- Yürürlük maddesidir.

MADDE 5- Yürürlük maddesidir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

MADDE 1- 30/6/1989 tarih ve 375 sayılı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler Ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu İle Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları Ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı Ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin EK Madde 15’de yer alan “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere” ibaresi kanun metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 25/06/2001 tarih ve 4688 sayılı Kanunun 32. Maddesinin son fıkrası;

“İlgili mahalli idarenin; vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması, ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması veya gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde yüzde otuzunu, il özel idaresinde yüzde yirmibeşini aşması hallerinde bu madde kapsamında sözleşme yapılamaz.”

İbaresinde yer alan;

“yüzde onu” ibaresi “yüzde yirmisi” olarak “yüzde otuzu” ibaresi “yüzde altmış” olarak “yüzde yürmibeşi” ibaresi “yüzde ellisi” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3-  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sosyal denge tazminatı ile ilişkili olarak Belediyeler ile memurlara hakkında çıkarılan kamu zararı ve tazmini miktarların geriye dönük olarak tahsilinden vazgeçilir. 

Konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı kararına müstenit olmamak kaydıyla, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihine kadar, memur temsilcileri ile toplu iş sözleşmesi akdederek veya başka bir tasarrufta bulunarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi kapsamındaki idarelerde çalışan kamu personeline her ne ad altında olursa olsun ek ödemede bulunmaları nedeniyle kamu görevlileri hakkında idari veya mali takibat ve yargılama yapılamaz, başlatılanlar işlemden kaldırılır.

Bu kanunun uygulanmasından doğacak faiz ve kayıplar Hazine tarafından karşılanır. 

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı?