CHP'Lİ GAMZE TAŞCIER SPOR YÖNETİMİNDEKİ CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyou üyesi Gamze Taşcıer, Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği’nin (KASFAD) hazırladığı “Türkiye’de Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” raporunu bir Araştırma Önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

SPOR 27.05.2022, 11:42
CHP'Lİ GAMZE TAŞCIER SPOR YÖNETİMİNDEKİ CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI

 Raporda, spor alanındaki 61 federasyon başkanından 58’inin erkek olduğunun, Gençlik ve Spor Bakanlığı yönetim kadrolarında hiç kadın yönetici olmadığının ve federasyonların yönetim kurullarında erkeklerin oranının yüzde 92.63 olarak tespit edildiğini ifade eden Taşcıer, spor yönetiminde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin araştırılması, başta ilgili Bakanlık olmak üzere, ülkemizdeki spor federasyonları ve spor kulüplerinde kadın yönetici sayısının az olmasının nedenlerinin ve kadınların önüne çıkarılan engellerin tespit edilmesi amacıyla TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.


İşte o araştırma önergesi talebi:

Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği’nin (KASFAD) hazırladığı “Türkiye’de Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” raporuna göre, ülkemizde sporun yönetiminde kadınların temsiliyet bağlamında çok büyük oranda dışlandığı görülmektedir. Türkiye’deki toplam 65 spor federasyonundan 62’sinin verilerinin yer aldığı rapora göre, lisanslı erkek sporcu sayısının, lisanslı kadın sporcu sayısından yaklaşık iki katı daha fazla olduğu görülmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yönetim kadrolarında kadın yönetici hiç bulunmamakta, 21 yönetim pozisyonunun tamamı erkeklerden oluşmaktadır. Spor federasyonlarında da 61 federasyon başkanından 58’i erkek, briç, satranç ve yelken federasyonları olmak üzere yalnızca 3 federasyonun başkanı kadındır. Federasyonların yönetim kurullarında da erkeklerin oranı yüzde 92.63 olarak belirlenirken, yönetim kurullarında hiç kadın bulunmayan spor federasyonlarının sayısı ise 24 olarak tespit edilmiştir. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nde yönetim kurulu kadın üye oranı erkeklerin sadece üçte biri, Türkiye Milli Paralimpik Olimpiyat Komitesi’nde kadın yönetim kurulu üye oranı sadece yüzde 6.67’dir. Antrenörlük alanında da 55 spor federasyonu ele alınırken kadınların oranı yüzde 32.27’de kalmaktadır.

Türkiye’de kadınlar hayatın her alanında olduğu gibi, maalesef spor alanında da yönetim kademelerinden dışlanmakta, çok çeşitli engellerle karşılaşmaktadır. Bu çerçeveden hareketle; spor yönetiminde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin araştırılması, başta ilgili Bakanlık olmak üzere, ülkemizdeki spor federasyonları ve spor kulüplerinde kadın yönetici sayısının az olmasının nedenlerinin ve kadınların önüne çıkarılan engellerin tespit edilmesi amacıyla Anayasa’nın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir araştırma komisyonu kurularak gerekli incelemelerin yapılmasını arz ederim.

Yorumlar (0)