Tamer Karadağlı yandaşlığın ödülünü aldı: Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görevlendirildi. AFAD Başkanlığına ise Okay Memiş atandı

KÜLTÜR-SANAT 11.08.2023, 08:59
Tamer Karadağlı yandaşlığın ödülünü aldı: Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu!

İşte atanan o isimler:

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ayşegül Yıldırım Kara, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Tuncay Cevheroğlu, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne Gülser Ustaoğlu, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne Şemseddin Yalçın, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne Adil Çalışkan, Personel Genel Müdürlüğüne Hamza Gökhan Eryılmaz, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Serdar Öz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Mahmut Kardaş, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mahmut Aslan atandı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne İhsan Esen, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Şükran Doğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığına Raci Kaya, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne Samet Güneş'in ataması yapıldı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Cihan Tatar, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Hakkı Alp, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hüseyin Bayraktar, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Küçükler, Rehberlik ve Teftiş Başkanı İhsan Yiğit, Strateji Geliştirme Başkanı Sadi Kızık, Yüksek Fen Kurulu Başkanı Ertan Yetim, İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut ve İller Bankası AŞ Genel Müdürü Recep Türk oldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İçişleri Bakanlığında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne İbrahim Taşyapan, Teftiş Kurulu Başkanlığına İbrahim Akın, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne Mustafa İspirgil, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Okay Memiş atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığında Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne Selim Terzi, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Türkay Dalan, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne Ömer Faruk Belviranlı, Personel Genel Müdürlüğüne Nihat Umut Döktür, Sinema Genel Müdürlüğüne Erkin Yılmaz, Strateji Geliştirme Başkanlığına İhsan Çimen, Tanıtma Genel Müdürlüğüne Timuçin Güler, Teftiş Kurulu Başkanlığına İzzet Güven, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Neşe Çıldık, Vakıflar Genel Müdürlüğüne Sinan Aksu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Tamer Karadağlı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına Serkan Kayalar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına Abdullah Eren, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına İsmail Kaşdemir atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığında Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, Teftiş Kurulu Başkanı Abdulkadir Özkan, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Strateji Geliştirme Başkanı Ercan Türk, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz oldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Milli Savunma Bakanlığında ise Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne İmdat Ersoy, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne Şinasi Toğrol, Lojistik Genel Müdürlüğüne Veysel Uyar, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Avcı, Tersaneler Genel Müdürlüğüne Emre Dinçer, Teftiş Kurulu Başkanlığına Abdullah Yıldız, Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına Arif Koyuncu'nun ataması yapıldı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle:

"Karayolları Genel Müdürü, Ahmet Gülşen; Strateji Geliştirme Başkanı, Mücahit Arman; Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Mustafa Bankaoğlu ve Sivil Havacılık Genel Müdürü, Kemal Yüksek."

TİCARET BAKANLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Ticaret Bakanlığı'na yapılan atamalar şöyle:

"Personel Genel Müdürlüğü'ne, Yasin Aydoğan; İhracat Genel Müdürlüğü'ne, Mehmet Ali Kılıçkaya; İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne, Adem Başar; Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne, Mustafa Gümüş; İthalat Genel Müdürlüğü'ne, Mehmet Azgın; Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'ne, Hüsnü Dilemre; Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'ne, Emel Emirlioğlu; Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'ne, Tarık Sönmez; Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'ne, Oğuzhan Şatıroğlu; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne, Recep Koşal; Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne, Avni Dilber; Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'ne, Taha Enes Şener; Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirmeleri Genel Müdürlüğü'ne, Raif Can; Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'ne, Hakkı Karabörklü; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne, Ebubekir Aydoğdu; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, Atila Berber; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na, Hacı Hasan Murat Özsoy ve Strateji Geliştirme Başkanlığı'na, Muzaffer Saraç."

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hakan Ay; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Muhittin Bilge, SGK Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Tekin, SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Zeki Özdemir, SGK Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürü Hakan Bayri, SGK Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Eşref Başkan, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan; İçişleri Bakanlığında Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Volkan Barış Göçmez, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan Yardımcısı Uğur Sezer; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Aydemir, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Haspolatlı ile Kültür ve Turizm Bakanlığında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karaman görevlerinden alındı.

Yorumlar (0)