Yargıtay'dan emekliyi ve kredi borcu olanları ilgilendiren emsal karar!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 'emekli maaşından belli bir süre kredi ödemesi yapılmasından sonra bu kesintiye itiraz eden müşteri, kesintiyi durduran bankadan önceki tahsilatları isteyemez' dedi.

GÜNDEM 13.04.2024, 11:10
Yargıtay'dan emekliyi ve kredi borcu olanları ilgilendiren emsal karar!

İçtihat Bülteni'nden elde edilmiş bilgilere nazaran, davacılar, maaş hesabının bulunmuş olduğu bankadan kredi kullandıktan sonrasında maaş hesabına konulan bloke nedeniyle geçinemediklerini ve hak kayıpları yaşadıklarını iddia ederek dava açmışlardı. Sadece Yargıtay, kredi sözleşmesi kapsamında emeklilerin maaşlarından meydana getirilen kesintilere başta tasdik vermiş olmaları sebebiyle bankadan geçmiş dönemdeki kesintileri geri istemelerinin hukuka uygun olmadığına karar verdi.


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 'emekli maaşından belli bir süre kredi ödemesi yapılmasından sonra bu kesintiye itiraz eden müşteri, kesintiyi durduran bankadan önceki tahsilatları isteyemez' dedi.
İlk aşama Mahkemesi, davacının kullandığı kredinin güvenceı olarak emekli maaşından kesinti yapılmasına muvafakat ettiği ve bu yönde virman talimatı verdiği, sözleşmedeki bu hükmün haksız şart teşkil etmeyeceği, taksitlerin maaşından ödenmesini ihtirazi kayıtsız kabul edip sonrasında iadesini talep etmenin dürüstlük kuralı ile uyuşmayacağı sebebi öne sürülerek davanın reddine karar verdi. İlk aşama Mahkemesinin sonucuna karşı süresi içinde davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuş oldu.


Mahkeme maaş üzerindeki blokenin kaldırılmasına karar verdi
Bölge adalet sarayı Mahkemesi, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, İlk derece Mahkemesi sonucunı kaldırılarak yeniden esas hakkında yargı kurulmak suretiyle davanın kabulüne, maaş hesabı üzerindeki blokenin kaldırılmasına karar verdi. Bölge adliye Mahkemesi'nin sonucuna karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulundu.


Yargıtayın ifadesi şu şekilde:
“İlk derece mahkemesince davanın reddine yönelik verilen karar usul ve yasaya, Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına uygun olup, bir isabetsizlik bulunmadığından, bölge adliye mahkemesince yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir”
Bölge adalet sarayı Mahkemesi, önceki gerekçe tekrar edilmek suretiyle direnme kararı verdi. Bunun üzerine direnme kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuş oldu. Böylelikle dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine taşındı.


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, temyiz incelemesi neticesinde bölge adliye mahkemesinin sonucunı bozdu. Bozma ilamında ise şu ifadeler yer verdi:
“Emekli maaşından başka bir gelirinin olmadığı yönündeki genel kabulden dolayı zayıf tarafı daha da zayıf hâle getirmeme saiki ile korunan tüketicinin, kendi iradesi ile imzaladığı kredi sözleşmesi çerçevesinde kavuştuğu ve sosyo-ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda harcadığı meblağı gene emekli maaşı ile ödemek zorunda bulunduğunu bilebilecek durumdayken, çekeceği kredinin ödeneceği ihtimalini banka gözünde kuvvetlendirir şekilde emekli maaşını mal varlığının bir parçası olarak gösterdiği, bu inançla hareket eden bankanın davacıya birden çok defa kredi tahsis etmiş olduğu, davacının başka bir yolla taksit ödemesinde bulunmadığı, en başından beri ödeme yöntemi olarak tercih ettiği virman usulüyle kredi taksitlerinin her ay düzenli eğitim edilmesine itiraz etmediği ve dava açmakla davacının bu yöndeki iradesinin ortadan kalktığını gören banka tarafınca bu usulle yapılan öğrenimâta son verildiği gözetildiğinde söz konusu kesintilerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptalinin ve bu talebin kabulüyle bağlantılı olarak da kesilen bedellerin iadesinin istenmesi hakkın fenaye kullanılması teşkil eder ve 4721 sayılı Türk uygar Kanunu’nun 2'nci maddesi gereğince iyi niyetle uyuşmadığından hukuk düzeni tarafından korunmamalıdır.”

Yorumlar (0)