Sağlık örgütlerinden, kuduz açıklaması: 'Doğa ile bütünleşik bir yaşam mümkündür'

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Veteriner Hekimler Derneği son dönemde artan kuduz vakalarıyla ilgili ortak açıklama yaptı.

GÜNDEM 05.10.2023, 15:36
Sağlık örgütlerinden, kuduz açıklaması: 'Doğa ile bütünleşik bir yaşam mümkündür'

Açıklamada, “Türkiye’de son dönemde kuduz vaka sayısının gözle görülür biçimde artması endişe vericidir. Belli gruplarca kışkırtılan toplu hayvan itlafı gibi tartışmaları kaygıyla izliyoruz. Hayvanlar için yaşamdan ziyade ölümü ifade eden hayvan barınakları da çözüme katkı sunmak bir tarafa sorunu katmerleştirmektedir. Hayvanların aşılarının yapılması, üremelerinin kontrol edilmesi, sahiplenilmiş hayvanlara uygulanan çip uygulamasındaki eksiklerin giderilmesi, vahşi hayvan kuduzunun kontrol altına alınması hızla hayata geçirilebilecek önlemlerdir. Uygarlığın ilk zamanlarından beri birlikte yaşadığımız kedi ve köpekler ile uyumlu ve doğa ile bütünleşik bir yaşam mümkündür” denildi.

TTB, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, KLİMİK, Veteriner Hekimler Derneği, son günlerde Türkiye’de kuduz vakalarının arttığını belirterek buna bağlı ölümleri önlemek için önerilerde bulundu. Sağlık emek-meslek örgütlerinin konuya ilişkin bugün yaptığı ortak yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:

AŞININ KULLANIMA GİRMESİNDEN 138 YIL SONRA HÂLÂ KUDUZ KAYNAKLI ÖLÜMLERİN YAŞANMASI KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ”

“Türkiye’de son dönemde kuduz vaka sayısının gözle görülür biçimde artması endişe vericidir. Artan vaka sayısının arkasında ise doğa ve hayvanlarla ilişkilerden, toplumun sınıfsal yapısına, eğitim ve sağlık sistemine kadar uzun bir liste yer almaktadır. Kamu otoritesinin sağlık sistemini düşürdüğü durum, son derece temel bir sağlık hizmeti olan riskli temas sonrası doğru profilaksi uygulanmasında ve hasta takibi konularında dahi ciddi zafiyetler yaratmış durumdadır. Merkezlerde zaman zaman aşı ve özellikle immunoglobulin bulunmasında sorun yaşanmaktadır. Çok defa tekrarladığımız gibi aşının kullanıma girmesinden 138 yıl sonra hâlâ kuduz kaynaklı ölümlerin yaşanması kesinlikle kabul edilemez. Bununla birlikte asıl koruyucu önlem olan hayvanlar ile riskli temasın azaltılması konusunda kamuoyunda ciddi bir kafa karışıklığının mevcut olduğunu gözlemliyoruz.

BUGÜN ÜLKEMİZDE VETERİNER HALK SAĞLIĞI OTORİTESİ NE YAZIK Kİ YOK”

Ülkemizde riskli temas ve ısırılma sonucu acil servise başvurular dünya ortalamasının bir hayli üzerinde seyretmektedir. Bu durumun temel sebebi kamu otoritesinin bu soruna dair tek sağlık uygulaması gerektiren herhangi bir programı olmamasıdır. Bugün ülkemizde kuduz başta olmak üzere hayvanlardan geçebilecek hastalıkları önlemek için en önemli hizmeti sağlayacak olan veteriner halk sağlığı otoritesi ne yazık ki yoktur. İnsanların hayvanlarla kurduğu ilişki sonucu çıkan sorunlara, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın teşkilat yapısı içerisinde, şube müdürlüğüne indirgenerek çözüm sağlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca belediye veteriner işleri müdürlükleri de, 2004 yılında 1580 sayılı kanun yürürlükten kaldırılınca veteriner hekim çalıştırılması ilçe belediyelerde isteğe bağlı bırakılmıştır. Hayvanlardan insanlara geçen kuduz ve diğer tüm hastalıklarda ilk ve en önemli savunma hatlarından biri veteriner hekimliktir. Bu sistem içerisinde veteriner hizmetleri ile ilgili düzenleme gerektiren önemli eksiklikler söz konusudur.

HAYVANLARLA İLGİLİ İDARİ YAPILANMANIN HAYVANLARLA İLGİSİ OLMAYAN BİRİMLERCE YAPILMASI AKSAMALARA NEDEN OLMAKTA”

Belli gruplarca kışkırtılan, evrensel hekimlik değerleri çerçevesinde asla kabul edilemez olan ve yeni ekolojik krizlerin kapısını aralayacak toplu hayvan itlafı gibi tartışmaları kaygıyla izliyoruz. Diğer taraftan sayıları son derece yetersiz olan ve hayvanlar için yaşamdan ziyade ölümü ifade eden hayvan barınakları da çözüme katkı sunmak bir tarafa sorunu katmerleştirmektedir. Merkezi ve yerel düzeyde konudan sorumlu kurum ve kuruluşlar ise bütçe yetersizliklerini gerekçe göstermektedir. Ayrıca hayvanlarla ilgili idari yapılanmanın hayvanlarla ilgisi olmayan birimlerce yapılması da mevzuat düzenleme ve uygulamalarda aksamalara neden olmaktadır.

HAYVANLARIN AŞILARININ YAPILMASI, ÜREMELERİNİN KONTROL EDİLMESİ, VAHŞİ HAYVAN KUDUZUNUN KONTROL ALTINA ALINMASI HIZLA HAYATA GEÇİRİLEBİLECEK ÖNLEMLER”

Sorunun çözümü için bize ışık tutacak olan kuduz riskli temas ve kuduz vakaları hakkındaki verilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıntılı haliyle kamuoyuyla paylaşılması ve kuduzla mücadele eden kurumların koordinasyon ve desteklenmesinin yanında; hayvanların aşılarının yapılması, üremelerinin kontrol edilmesi, sahiplenilmiş hayvanlara uygulanan çip uygulamasındaki eksiklerin giderilmesi, hayvanlara işkence uygulayanlara ve sahiplenilen hayvanları sokağa terk edenlere dönük cezai müeyyidelerin uygulanması, vahşi hayvan kuduzunun kontrol altına alınması hızla hayata geçirilebilecek önlemlerdir. Kamu otoritesinin bu iradeyi göstermesi halinde önlemlerin alınmasına destek verebilecek önemli miktarda gönüllü hayvanseverin varlığı da göz ardı edilmemelidir. Kuduz aşısının mucidi Louise Pasteur’ün ölüm yıldönümü olan ve bir süredir Dünya Kuduz Günü olarak anılan 28 Eylül, kuduz konusunda önleyici ve eğitici halk sağlığı çalışmalarının bilimsel olarak ciddiyetle ve yoğunlukla ele alınmasının bir miladı olmalıdır. Uygarlığın ilk zamanlarından beri birlikte yaşadığımız kedi ve köpekler ile uyumlu ve doğa ile bütünleşik bir yaşam mümkündür.”

Yorumlar (0)