OYA ERSOY: Sayıştay denetim bulguları dikkate alınsın!

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Sayıştay’ın Ordu Büyükşehir Belediyesi’ndeki denetim bulgularını meclis gündemine taşıdı.

GÜNDEM 18.11.2022, 11:27
OYA ERSOY: Sayıştay denetim bulguları dikkate alınsın!

Hakkedişlerden kesilen asgari ücret destek tutarları neden ilgili kurumlara gönderilmedi!

Ersoy, 2021 yılı Sayıştay denetim raporlarında Ordu Büyükşehir Belediyesine ait bazı denetim bulgularının yayınlandığının ve yapılan denetimlerde hakkedişlerden kesilen asgari ücret destek tutarlarının ilgili kuruma gönderilmeyip emanetler hesabında bekletildiğinin saptandığını söyledi. Ordu Büyükşehir Belediyesinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında yükleniciye yapılan hakediş ödemelerinden kesilen asgari ücret destek primlerinin mevzuat gereği gönderilmesi gereken kurumlara gönderilmeyip emanetler hesabında bekletilmesindeki amacın belediye tarafından kamuoyu ile paylaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Çalışanların yıllık ücretli izinleri neden kullandırılmamıştır?

Ersoy, diğer bir bulgu ise belediyede çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında düzenli olarak kullandırılmadığı ve bu nedenle birikmiş yıllık izin sürelerinin olduğudur.

Belediyedeki bazı şube müdürlüğü kadrolarına sözleşmeli olarak hangi personeller istihdam edildi!

Yine yapılan denetimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 ve 86’ncı maddelerine, gerekse (4’üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü uyarınca) 28.6.1978 tarih ve 16330 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 6’ncı maddesinde belirtilen; “İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.” hükmünün olmasına rağmen belediyedeki 76 adet şube müdürlüğü kadrosundan 16’sında şube müdürü olarak sözleşmeli personelin görevlendirildiği denetimlerde ortaya çıktığını söyleyen Ersoy, bu personeller kim ve kimlerin yakınları diye sordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması talebiyle bir soru önergesi verdi.

Bu bağlamda;

1. Anayasa’nın “Çalışma şartları ve dinlenme hakkı” başlıklı 50’nci maddesinde; dinlenmenin çalışanların hakkı olduğu ve bu haklar ile şartlarının kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmasına rağmen Ordu Büyükşehir Belediyesi çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerini neden kullandırmamıştır?

2. Ordu Büyükşehir Belediyesi hakkedişlerden kesilen asgari ücret destek tutarlarını ilgili kuruma göndermeyip neden emanetler hesabında bekletmiştir?

3. İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz hükmüne rağmen 76 adet şube müdürlüğü kadrosundan 16’sında şube müdürü olarak sözleşmeli personel nasıl çalıştırılmıştır? Bu personellerin belediye yetkilileri ile herhangi bir akrabalık bağları var mıdır?

4. Mal ve hizmet alımlarında açık ihale yöntemi yerine neden pazarlık usulü ihale yöntemi kullanılmıştır? Hangi şirketlere ihaleler verilmiştir?

5. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından neden 120 adet yevmiye defteri boş bırakılmıştır? Muhasebe kaydına devam edilerek 29 adet yevmiye defterinde geçmişe yönelik neden kayıt yapılmıştır?

Yorumlar (0)