Gelecek Parti Milletvekili Bilici: “Makul Süre” adil yargılamanın gereğidir

TBMM Başkanlık Divan Kâtip Üyesi ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, davların ve uyuşmazlıkların adil ve makul sürede tecelli etmediğini, ülkemizde yargılamaların uzamasına yol açan temel sorunları ve sebeplerini meclis gündemine taşıdı.

GÜNDEM 19.10.2023, 15:49
Gelecek Parti Milletvekili Bilici: “Makul Süre” adil yargılamanın gereğidir

Gelecek-Saadet Grubu Milletvekili Bilici; yaptığı açıklamada “makul süre hukuk ilkesinin olmazsa olmazlarındandır. Herhangi bir vatandaş bir cürümle suçlandığında adil yargılanma hakkına sahiptir. Yargılamanın makul sürede tamamlanması da adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından biridir. Görüşülen davanın makul bir süre içerisinde, bağımsız ve tarafsız bir mahkemede, hakkaniyete uygun bir biçimde, kamuya açık olarak görülmesi yargının temel işlevidir. Yargı mercilerine duyulan güvenin korunması için bu şarttır. Hakikatin mümkün olan en kısa sürede tecelli etmesi, uyuşmazlığın makul sürede tatmin edilmesi adalete olan inancı da daha kavi hale getirecektir. Saha çalışmalarımızda, yaptığımız ziyaretlerde ve katılığımız toplantılarda sıkça dile getirilen bu konuda, yaptığımız araştırmalarda , yaşanan hak kayıplarına, dolayısıyla konunun ehemmiyetine vakıf olduk. Geç gelen adalet, adalet değil birey için eziyettir. “Makul süre” Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi ve Anayasa’nın 141. maddesiyle güvence altına alınmıştır. Gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerekse Anayasa Mahkemesi’nde görülen bireysel başvuru uyuşmazlıklarının büyük bölümü makul sürede yargılanma hakkıyla ilgilidir. Öyle ki Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurular incelendiğinde 01/12/2022 tarihi itibarıyla derdest 130.000 başvurunun 80.000'inin makul sürede yargılama hakkının ihlali iddiasına ilişkin olduğu görülmektedir.

Adalet, toplumun güven ve huzur kaynağıdır. Bizde bu konuda farkındalık yaratmak için makul süre ihlallerini, sebeplerini ve mağduriyetlerin çözümü noktasında fiili bir çalışma olup, olmadığını, sevgili İzmirliler adına, milletimiz adına Adalet Bakanına sorduk, konunun takipçisi olacağız.

Yorumlar (0)