CHP’li Mahmut Tanal'dan kanun teklifi: "İmar planlaması muhtarlara sorulsun"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, kentlerde imar planı hazılanırken ve parselasyon planı yapılırken belediyelerce muhtarlara danışılmasının zorunlu hale getirilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

GÜNDEM 03.12.2023, 11:33
CHP’li Mahmut Tanal'dan kanun teklifi: "İmar planlaması muhtarlara sorulsun"

Tanal’ın imzasını taşıyan İmar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, imar uygulamalarının olabildiğince şeffaf ve öngörülebilir nitelikte yürütülmesinde, toplumsal yarar mevcut olduğu belirtilerek, “Zira, imar uygulamalarının şeffaf ve öngörülebilir şekilde yürütülmemesi, bölge yatırımcılarının belirsizlik içerisinde bırakılması sonucuna sebebiyet vermekte olup, sağlıklı bir kentleşmenin sağlanmasına zarar vermektedir” denildi.
 

Aynı zamanda imar uygulamalarında yapılan usuli ve içeriksel hataların, planların yargı incelemesi neticesinde iptal edilmesine ve bölgenin plansız kalması sonucunda yatırımların durmasına sebebiyet verebildiğinin kaydedildiği gerekçede, “Bu da hem genel itibariyle insanların yaşam kalitesini ve refah düzeyini hem de o yaşam alanının olası değerini en aza indirgeyen bir sonuca sebebiyet vermektedir” değerlendirmesi yapıldı.

KAMU YARARI GÖZETİLMELİ

 

İmar planlarının şehirleşme ihtiyaçları dahilinde bölge gereksinimleri, nüfus yoğunluğu, konut ihtiyacı gibi etmenler dikkate alınarak hazırlandığının anlatıldığı kanun teklifinin gerekçesinde, şöyle devam edildi: “Belediyelerce yapılan bu planların bölgeyi tanıyan uzmanlara yaptırılması, imar planlarının işlevsellik ve uygulanabilirliği bakımından önem taşımaktadır. Öte yandan imar planlarının yapımında bugünün yanı sıra gelecekte de sağlıklı ve düzenli bir çevre oluşturulması çabası da dikkate alınmak suretiyle bu iki amaç birlikte ele alınarak değerlendirilmelidir. İmar planlarının temel amaçlarından biri olan kamu yararı ilkesi de mutlak surette gözetilmelidir.”
 

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın imzasını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde, imar rantı hesabıyla değil, vatandaşın öncelikleri doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği vurgulanarak, “Kent planları sebebiyle yurttaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçebilmek, imar planlarının mevcut yapı sınırlarına uygun belirlenmesini sağlayabilmek, kent ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılmasını sağlayarak buna uygun planlar hazırlanmasının önünü açabilmek amacıyla bölgeye hâkim kimselerin görüşüne başvurulması önemlidir. Yapı sınırlarına ve gerekliliklere riayet edilmeksizin hazırlanan imar planlarının yargısal denetim neticesinde iptale tabi tutulduğu bilinmektedir. İptal edilen imar planlarının yenisinin hazırlanması ise bir hayli zaman ve emek gerektirdiğinden bu süreçte yine ilgili bölge vatandaşları mağdur olmaktadır” ifadelerine yer verildi.   İMAR PLANI SÜRECİNE MUHTARLAR DAHİL EDİLMELİ
 

İmar ve parselasyon planlamalarına, kendi bölgelerine hakim olan muhtarların mutlaka dahil edilmesi gerektiği belirtilen teklifin gerekçesinde, şöyle denildi: Bilineceği üzere muhtarlar, yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında bir köprü görevi görmekle birlikte mahalli idarelerin yönetilmesinde kritik bir öneme sahiptir. Muhtarlar, kanun ile kendilerine tanımlanan görevlerin çok daha ötesinde halkın onayıyla oluşmuş demokratik bir temsilci ve denetçidir. Bu sebeple, bölgeyi tanıyan ve en doğru planın yapılabilmesi için en yüksek düzeyde bilgiyi haiz kamu görevlisi de muhtardır. Bu kapsamda, bölge ihtiyacına en uygun planın hazırlanabilmesi ve kamu yararı amacının en etkin biçimde hayata geçirilebilmesi için bölgeyi tanıyan kamu görevlilerinin de sürece katılımının sağlanmasının faydalı olacağı öngörülmekle, kent planlamalarında muhtarın görüşüne başvurulmasının uygun olacağı cihetiyle işbu kanun teklifinin verilmesi uygun görülmüştür.”

Yorumlar (0)