CHP’Lİ ANTMEN’DEN ADLİ YIL AÇILIŞI AÇIKLAMASI

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Adli Yılın başlaması vesilesiyle yazılı bir basın açıklaması yayınladı.

GÜNDEM 01.09.2022, 14:32
CHP’Lİ ANTMEN’DEN ADLİ YIL AÇILIŞI AÇIKLAMASI

Adalet Komisyonu üyesi olan ve İki dönem Mersin Barosu Başkanlığı da yapmış olan CHP’li Vekil Antmen, “Yen adli yıl başta avukatlar olmak üzere tüm yarı mensupları ve yargımız açısından çok büyük sancılarla başlıyor. Avukat meslektaşlarımızın ekonomik sorunları dağ gibi artarken, Avukatlara yönelen şiddet ve Avukat intiharları da hızla çoğalmakta; Yargı tarafsızlığını ve bağımsızlığı yitirerek Saray rejiminin kontrol ve hegemonyası altına girmiş durumdadır. Hukukun üstünlüğü yerini üstünlerin hukukuna bırakmış, iktidar sahipleri ve bir kısım  kolluk güçleri kendilerini, varlık nedeni oldukları, vatandaştan üstün görür hale gelmişlerdir.” dedi.

Yargının, iktidara ve tek adama bağlandığını ifade eden Antmen, açıklamasında bağımsız yargının olmadığı bir ülkede demokrasi ve özgürlüğün olamayacağını ifade etti. Savunma hakkının, yargının temel ögelerinden birisi, adaletin sağlanmasının en önemli koşulu olduğunun altını çizen Alpay Antmen “Avukatlar, üstlendikleri bu önemli görevle, adaletin sağlanmasına hizmet ettikleri gibi, vatandaşların bir arada yaşama ve eşit yurttaş kimliğiyle  hareket ederek Ülkemizde huzura ve birlikte yaşama kültürünün içselleştilmesi için atılan adımlarda da önemli görevler üstleniyorlar. Türkiye bugün Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 139 ülke içinde 117’inci sırada. İşte avukatlar bu gerici ve karanlık tabloya karşı büyük sıkıntılar içinde hukukun onuru için mücadele ediyor” ifadelerini kullandı. İnsan haklarına ve özgürlüklere dayanan, temel hukuk ilkelerinden ayrılmayan avukatların üzerlerinde taşıdığı cübbelerin çağlar boyunca adaletin, hakkın ve adaletin sembolü olduğunu belirten CHP'li Vekil “Avukatlar ırk, renk, sınıf, cinsiyet, ya da inanç ayrımı yapmaksızın tüm insanlığın eşitliği için savaşırlar. İçinde bulunduğumuz baskı, karanlık ve adaletsizlik dönemi içinde insanların, hayvanların ve doğanın tüm haklarını avukatlar savundu, savunmaya da devam ediyor , mevcut durumda Hukukun üstünlüğü , yargı bağımsızlığı ve Ülkemizin yeniden demokrasiye dönebilmesi için Avukatlara çok büyük görev düşecek" dedi.

 

Yargının üç sacayağından birisi olan avukatların çok büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Antmen “Savunma hakkının uygulayıcısı ve çağdaş hukuk sisteminin ayrılmaz ögesi olan avukatların özlük haklarının iyileştirilmesi ve onların saygın uğraşlarına yaraşır yaşam koşullarına kavuşturulması gerekiyor. Çoklu baro düzenlemesiyle avukatlar arasında parçalanma yaratılmak istenmiş, ancak avukatlar bu oyuna gelmemiştir. Avukatlarımız görevi başında şiddete uğruyor, buna derhal önlem alınması gerekiyor. CMK görevlendirmelerinde avukatlar haklarını alamıyor, CMK ücretleri asgari avukatlık ücreti ile eşitlenmelidir. Bir kamu görevi yürüten avukatların ödediği KDV oranlarında indirime gidilmelidir” Daha da önemli olarak saray iktidarının yargıdan elini çekmesi ve yargının , mahkemelerin tarafsız , bağımsız ve objektif olmaları şarttır , zorunludur" dedi.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Yorumlar (0)