CHP’den Kentsel Dönüşümde yaşanan kira krizine karşı kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kentsel dönüşüm süreçlerinde milyonlarca yurttaş için her geçen gün daha da hayati bir sorun haline gelen barınma ve kira sorununun giderilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına kanun teklifi sundu.

GÜNDEM 30.08.2022, 11:48 30.08.2022, 11:58
CHP’den Kentsel Dönüşümde yaşanan kira krizine karşı kanun teklifi


CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kentsel dönüşüm süreçlerinde milyonlarca yurttaş için her geçen gün daha da hayati bir sorun haline gelen barınma ve kira sorununun giderilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına kanun teklifi sundu.


Kanun teklifinin gerekçesinde, Kentsel dönüşüm süreçlerinin sadece mülkiyet hakkını merkeze alan bir anlayış ile yürütülmesi sebebiyle ciddi mağduriyetler yaşandığını belirten Tekin, “bölgedeki tüm yaşayanların sürece dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Bu sorunun çözümüne yönelik yerel yönetimle tarafından da çalışma yürütüldüğünü ifade eden Tekin, “geçtiğimiz günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu sorunu gözeterek “İster kiracı ister ev sahibi olsun riskli yapıların yenilemesi için 3.450 TL kira desteği verileceğini duyurmuştu. 
Tekin, “Kentsel dönüşüm projeleri gerekçesiyle meskenlerini terk etmek durumunda kalan ve adına tapuda kayıtlı gayrimenkulü bulunmayan kiracılara, riskli olduğu tespit edilen ve yıkım kararı verilen gayrimenkullerde yaşayan kiracıların da kira yardımı alabilmesi amacıyla Meclisi’nde acil düzenleme yapması gerektiğin “ifade etti.
Kentsel dönüşüm alanlarındaki mevcut kiracılar ve bu alanlarda bilerek ya da bilmeyerek sonradan ev kiralayan yeni kiracıların da gerekli tüm hukuki ve ekonomik güvencelerin sağlanması gerekiyor diyen Tekin, “ kiracılar, emekçiler, öğrenciler yerinden ediliyor ya da en iyi ihtimalle evinden çıkarılma korkusuyla güvencesiz bir geleceğe sürükleniyorlar” dedi


CHP’nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin maddeleri ve gerekçeleri şöyle sıralandı:
6306 numaralı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre afet alanında bulunduğu tespit edilen gayrimenkuller, kentsel dönüşüm çerçevesine alınarak yıkılıp yeniden inşa edilmektedir. Yeniden inşa sürecinde gayrimenkul sahibinin mağdur olmaması için de kendilerine kentsel dönüşüm kira yardımı yapılmaktadır. Ancak bir de hiç konuşulmayan bir durum söz konusu. Kentsel dönüşüm alanlarındaki mevcut kiracılar ve bu alanlarda bilerek ya da bilmeyerek ev kiralayan yeni kiracılar meselesi. Mevzuata göre 1 yılını doldurmuş kiracılara kısmen de olsa bazı yardımlar yapılabiliyor, ancak yeni kiracılar için durum o kadar kolay değil. Çünkü mevcut ekonomik krizinden de kaynaklı olarak birçok kentsel dönüşüm alanında, ederinin çok daha altında kiraya çıkarılan konutlar karşımıza çıkıyor. Bu konutların aslında riskli yapı ilan edilmiş olduğu bilinmeden uygun fiyatına aldanılarak kiralanıyor. Sonrasında eve yeni taşınan kiracı da beklenmedik bir anda yıkım sebebiyle evden çıkmak zorunda kalabiliyor.
Bu bağlamda, geçtiğimiz günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de, bu sorunu gözeterek “İster kiracı ister ev sahibi olsun riskli yapıların yenilemesi için 3.450 TL kira desteği verileceğini duyurmuştu. Çünkü riskli binanın yıktırılması için verilen sürelerde riskli binayı tahliye etmeyen kiracılar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılıyor,  elektrik, su gibi temel ihtiyaçlarından bile mahrum kalıyorlardı. Kısacası, projenin yapıldığı esnada verilen destekler sadece mülkiyet hakkı sahipleri ile sınırlı tutuluyor.
Kentsel dönüşüm süreçlerinin sadece mülkiyet hakkını merkeze alan bir anlayış ile yürütülmemesi, bölgedeki tüm yaşayanların sürece dahil edilmesi, projenin sürdüğü süre boyunca bölgeye yakın yerlerde kendileri için konut kiralanması ve kira yardımlarının yapılması, proje kapsamında inşa edilecek yapıların belirli bir yüzdesinin kiracılara tahsis edileceği hususu başta olmak üzere bu anlamda gerekli tüm hukuki ve ekonomik güvencelerin sağlanması için yasal düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu nedenle 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında ki Kanunu'nun değiştirilmesi zorunluluk arz etmektedir

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Madde teklifi ile kentsel dönüşüm projeleri gerekçesiyle meskenlerini terk etmek durumunda kalan ve adına tapuda kayıtlı gayrimenkulü bulunmayan kiracılara, riskli olduğu tespit edilen ve yıkım kararı verilen gayrimenkullerde yaşayan kiracıların da kira yardımı alabilmesi amaçlanmaktadır.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
MADDE I- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "maliklerce” ibaresi "malikler, kiracılar”  şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorumlar (0)