"100 dönümü aşkın devlet arazisi AKP İl Başkanının kardeşine mi verilecek?"

Yeşil Sol Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, AKP Batman İl Başkanı A. Akif Gür’ün kardeşi Abdurrahman Gür’ün bir dilekçe ile Batman’ın en değerli bölgesinden toplamda 100 dönümü aşkın iki tarım arazisini Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığından istemesine ilişkin Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

GÜNDEM 29.09.2023, 14:57 29.09.2023, 14:59
"100 dönümü aşkın devlet arazisi AKP İl Başkanının kardeşine mi verilecek?"

“ AKP Batman İl Başkanı A. Akif Gür’ün kardeşi Abdurrahman Gür’ün, “Batman İli, Merkez İlçesi, Gültepe Mahallesi, 3770 ada 3 no.lu parselde 42.311,20 metrekare ve 3770 ada, 2 no.lu parselde 63.002,02 metrekare tarlayı kurumunuzun uygun gördüğü bedel üzerinden satın almak istiyorum” içerikli bir dilekçe ile Bakanlığınıza başvurduğu bilgisi tarafıma iletilmiştir.

1. Abdurrahman Gür tarafından imzalanmış Bakanlığınıza intikal eden böyle bir dilekçe var mıdır? Var ise söz konusu başvurunun tarihi nedir?             

2. Mevzubahis dilekçe işleme alınmış mıdır? Alındı ise başvuruyla ilgili Bakanlığınızca hangi tarihte ne cevap verilmiş ve hangi iş ve işlemler gerçekleştirilmiştir?
3. Yukarıda bilgileri verilen iki adet arazinin yasal niteliği nedir? Dilekçede belirtildiği üzere tarla niteliğinde ise olası bir satış sonrası bu arazilerin hangi şartlarda özel imara açılması mümkündür?

4. Halihazırda söz konusu arazilerin TL cinsinden değeri ne kadardır? Olası bir imara açılma durumunda arazilerin değerinde ne kadar bir artış meydana gelmesi beklenmektedir?

5. Son 5 yılda Abdurrahman Gür tarafından arazi satın alımına dönük Bakanlığınıza yapılmış başka başvuru ve/veya başvurular olmuş mudur? Olduysa bu başvuruların kaçı kabul kaçı reddedilmiştir? Daha önce gerçekleştirilmiş bir  satış varsa bu satış hangi usul ve esaslara göre gerçekleştirilmiştir ve satış öncesi ve sonrası arazilerin niteliğinde bir değişiklik olmuş mudur?”

Yorumlar (0)