Kamulaştırmasız elektrik hattına 40 bin TL tazminat

Erzurum'da tarlasının üzerinden kamulaştırma yapılmaksızın enerji hattı geçirilen Recep Tok, 66 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı.

EKONOMİ 23.08.2022, 09:13
Kamulaştırmasız elektrik hattına 40 bin TL tazminat

Erzurum Uzundere Çeğlayanlı Köyü’ndeki tarlasının üzerinden kamulaştırma yapılmaksızın enerji nakil hattı geçirilen Recep Tok, 66 yıl sonra tazminat kazandı.

Recep Tok tarlasına altmış yıldan fazla bir süre kamulaştırmasız olarak el konulduğu hâlde yaptığı tüm idari ve adli başvurulardan sonuç elde edemedi.

Son olarak davasını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan Recep Tok, tarlasına kamulaştırmasız olarak el atıldığı döneme ilişkin olarak herhangi bir tazminat ödenmemesinin mülkiyet hakkını ihlal ettiğini ileri sürdü.

“İDAREDEN KAYNAKLANAN YAPISAL BİR SORUN”

Yüksek Mahkeme yaptığı inceleme sonunda şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

 • Mülkiyet hakkına ilişkin ihlal, idarenin eyleminden kaynaklanmıştır.
 • Kamulaştırmasız el atma uygulaması Anayasa’nın 13. ve 35. maddeleri yanında doğrudan 46. maddesine aykırı olarak mülkiyet hakkının ihlaline yol açan çok önemli bir sorundur.
 • Anayasa’nın doğrudan sözüne aykırı olduğu ve kanuna dayalı olmadığı tespit edilen kamulaştırmasız el atma suretiyle mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin yapısal bir sorun teşkil ettiği dikkate alınmalıdır.
 • Buna göre Anayasa ile güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlaline yol açıldığının bilinerek idari anlamda gerekli tedbirlerin alınması ve benzeri nitelikte yeni ihlallere yol açılmaması için kararın bir örneğinin taşınmaza el atan sorumlu idare olan TEİAŞ’ın ilgili olduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına da gönderilmesi gerekir.

HÜKÜM: MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi, açıklanan gerekçelere dayanarak şu hükmü kurdu:

 • Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
 • Mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
 • Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
 • Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,
 • Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkı ile bağlantılı olarak Anayasa’nın 40. maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,
 • Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,
 • Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Tortum Asliye Hukuk Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,
 • Başvurucuya 40 bin TL manevi tazminat ÖDENMESİNE, tazminata ilişkin diğer taleplerin REDDİNE,
 • Kararın bir örneğinin bilgi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE,
 • Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 25/5/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Yorumlar (0)