CHP:Maaş ve ücretlere enflasyon düzeltmesi yapılsın

banner598

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, ekonomik krizin ve zamların etkisiyle yaşam koşullarının oldukça ağırlaştığı Türkiye'de asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının her ay enflasyon oranında arttırılması için Meclis'e yasa teklifi sundu.

EKONOMİ 13.02.2022, 10:47
CHP:Maaş ve ücretlere enflasyon düzeltmesi yapılsın

İktidarı göreve çağıran Barut, "Artan kiralar, fahiş zamlanan elektrik, akaryakıt ve doğalgaz gibi giderler insanların yükünü oldukça arttırdı. Enflasyonun yıkıcı etkilerinin azaltılması, artan yaşam ağırlığının ortadan kaldırılması amacıyla asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının her ay açıklanan enflasyon oranında arttırılmasını istiyoruz" dedi.

ENFLASYON VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri içinde açıklanan verilerine göre en yüksek gıda enflasyonu maalesef Türkiye'de bulunuyor. Aralık 2020’den Aralık 2021 yılına OECD ülkelerinde ortalama gıda enflasyonu yüzde 6.8 olarak açıklandı. ABD'de ise bu oran yüzde 6.5, İngiltere’de yüzde 4.2, Almanya’da yüzde 5.9 olarak belirlendi. Türkiye’deki gıda enflasyonu ise yüzde resmi rakamlara göre yüzde 43.8 olarak açıklandı. Ne yazık ki ülkemizdeki gıda enflasyonu ABD, İngiltere ve Almanya’daki toplam gıda enflasyonunun, neredeyse üç katı olarak görülüyor" diye konuştu.

"TEKLİFE DESTEK VERİLSİN"

Türkiye'de derinleşen ekonomik krizle birlikte yaşam koşullarının çok ağırlaştığına işaret eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:
"Gün geçmiyor ki halkın sırtına yeni bir zam yükü daha binmesin. Herkes biliyor ki AKP iktidarının yanlış adımlarından kaynaklı halkın alım gücü oldukça daraldı. Artan kiralar, zamlanan elektrik, akaryakıt ve doğalgaz gibi maliyetler insanların yükünü oldukça arttırdı. Yasa değişikliği teklifimizle enflasyonun yıkıcı etkilerinin azaltılması, artan yaşam ağırlığının ortadan kaldırılmasını amaçlıyoruz. Bu nedenle asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının her ay açıklanan enflasyon oranında arttırılmasını istiyoruz. Bu memleket bizim, hepimizin. İnsanlarımızın az da olsa biraz rahatlaması için siyasi ayrım gözetmeden yasa değişikliği teklifimize herkesin destek vermesini bekliyoruz."

İŞTE O TEKLİF

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un Meclis'e sunduğu yasa teklifinde şu hükümler bulunuyor;
"MADDE 1- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenen aylık ve ücretler ile her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal haklar, her ay sonraki ayın aylık ve ücret artış hesabına eklenmemek kaydıyla, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan önceki aya ait enflasyon oranı kadar artırılır."
MADDE 2- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Komisyon aracılığıyla belirlenen asgari ücret, her ay sonraki ayın ücret artış hesabına eklenmemek kaydıyla, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan önceki aya ait enflasyon oranında artırılır."
MADDE 3- 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlük tarihinden itibaren Kurum tarafından her ayın birinci günü, tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı göz önünde bulundurularak belirlenen, önceki aya ait enflasyon oranı açıklanır ve bu oran Resmi Gazetede yayımlanır."
MADDE 4- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre ibaresi “her ay, sonraki ayın gelir ve aylık artış hesabına eklenmemek kaydıyla, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca" şeklinde, “en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim" ibaresi “önceki aya ait enflasyon" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“İkinci fıkra uyarınca yapılacak artışlar, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kişilerin gelir ve aylıkları bakımından da uygulanır."
MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı?