CHP'Lİ TAŞCIER:“İKTİDAR GÖÇMEN İŞÇİYLE GREV KIRICILIĞINA GÖZ YUMUYOR”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İzmir’de bulunan Abalıoğlu Lezita fabrikasında başlayan grev sonrası, işverenin Hindistan’dan çok sayıda işçi getirerek fabrikada çalıştırmaya başlaması üzerine bir araştırma önergesi hazırlayarak TBMM’ye sundu. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayan Taşcıer, “Yabancı ülkelerden ucuz işgücü ithali bir sektör halini aldı. Kendi vatandaşlarımızın ücret ve hak taleplerini baskılamak için, yasal çalışma sürelerinin üzerinde ve asgari ücretin altında maaşlarla çalıştırılan göçmen işçiler getirtiliyor. İktidar modern köle ticaretine göz yumuyor.” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ 18.03.2024, 12:00
CHP'Lİ TAŞCIER:“İKTİDAR GÖÇMEN İŞÇİYLE GREV KIRICILIĞINA GÖZ YUMUYOR”

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Gölge Bakanı Taşcıer’in açıklamaları şöyle;

“UCUZ İŞGÜCÜ İTHALİ SEKTÖR HALİNİ ALDI: BUNUN ADI MODERN KÖLE TİCARETİ”

“Kendi vatandaşımız işçilerin hak ve ücret taleplerini baskılamak için son zamanlarda yurtdışından ucuz işgücü ithali bir sektör halini aldı. Hindistan’dan modern köle ticareti denebilecek şekilde işçi getiriliyor. Ülkemizde yasal çalışma süresi 45 saat olmasına karşın, aracı şirketler getirecekleri yabancı işçilerin 60 saat çalıştırılabileceğini, hatta ek ücret verilirse daha da çok çalıştırılabileceklerini belirtiyor. Üstelik getirilen göçmen işçiler kayıtlı olsalar dahi kendilerine ödenen asgari ücretin bir kısmının elden geri alındığı da ifade ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı buna karşı susmak dışında ne yapıyor? Bugün İzmir’de olanları görüyoruz. İşveren grev kırmak için Hindistan’dan göçmen işçi getiriyor. Bakanlık bir denetim yaptı mı, yaptıysa sonucu ne oldu, bunları kamuoyu ile paylaşmalarını bekliyoruz.”

“İKTİDAR GÖÇMEN İŞÇİYLE GREV KIRICILIĞINA GÖZ YUMUYOR”

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak sendikal hak ve özgürlüklerine, emeğine, yarınına sahip çıkarak grev ilan eden Abalıoğlu Lezita Gıda işçilerinin yanındayız. Sendikalaşma ve toplu sözleşme yapma hakkı yasal ve anayasal bir hak olduğu gibi uluslararası sözleşmelerle de güvence altındadır. İşverenin bu hakları ve sendikanın mahkeme kararıyla tescil edilmiş yetkisini tanımayarak görüşmeden dahi kaçması ve sendikalı işçileri işten çıkarması kabul edilemez. Bu iktidar işçinin, emekçinin hakkı denince üç maymunu oynuyor, sendikal örgütlenmelerin önündeki en büyük engellerden biri olan yetki itirazlarına ve yetkiyi tanımayan uygulamalara da sessiz kalıyor. Şimdi de grev kırıcılığı yapan, üstelik de bunu binlerce kilometre uzaktan göçmen işçi getirerek yapanları da görmezden geliyorlar. Göçmen işçilerin işverenler tarafından ucuz işgücü olarak görülmesine, vatandaşlarımızın daha düşük ücretleri kabul etmeye ve güvencesiz çalıştırılmaya mahkûm edilmesine karşı hak mücadelesi veren emekçilerin yanında, buna göz yumanların ise karşısındayız.”

Yorumlar (0)