Borç yapılandırma paketi son gün 31 Mayıs

Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 14 milyon insanın 362 milyar liralık borcunu ilgilendiren 'borç faizlerinde indirim' ve 'ceza affı' için 31 Mayıs’a kadar başvuru yapılabilecek.

EKONOMİ 09.05.2023, 16:14
Borç yapılandırma paketi son gün 31 Mayıs

Seçime sayılı günler kala koltuğunu kaybetmek istemeyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anketlerdeki düşüşün de etkisi ile ''müjde''ler açıklamaya devam ediyor.

Son açıklanan müjdelerden biri de borçlu yurttaşın borcu üzerindeki faizin düşürülmesi ve uygulanan cezanın azaltılması oldu. 14 milyon insanı ilgilendiren, vergi ve prim borcu ile idari para cezalarında yapılandırma başvurusunda süre daralıyor. Bu ayın sonuna kadar başvuru yapanlardan biriken ceza ve faizin yüzde 90’ı silinecek. Trafik cezasını yapılandıranlara ise peşin ödemede anaparadan yüzde 25 indirim yapılacak.

İLK ÖDEME 3 TEMMUZ’A KADAR 

Uzun süredir seçim rüşvetlerine sığınan Erdoğan’ın hamlelerinden bir yenisi 14 milyon insanın 362 milyar liralık borcunu ilgilendiren yapılandırma yasası (7440 sayılı kanun) 12 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre; 31 Aralık 2022’den önce doğan vergi ve prim borçları ile başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları yapılandırılabilecek. 

Bu kapsamda trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borçları, öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmak için 31 Mayıs’a kadar başvuru yapılabilecek. Köprü ve otoyol kaçak geçişleri yapılandırma kapsamında olacak. İlk taksit ile peşin ödemeler 3 Temmuz’a kadar yapılacak.

FARKIN YÜZDE 90’I SİLİNİYOR 

Yasayla vergi daireleri tarafından tahsil edilecek olan 2 bin lira altındaki borçlar da siliniyor. Ehliyetler iade ediliyor. Yapılandırılan borçların gecikme faiz ve cezaları siliniyor ve daha düşük bir enflasyon farkı eklenerek 48 ayda ödenmesi sağlanıyor. 

Ancak borcunu tarihinde uygulanan faizi de içerecek şekilde ödemesini yapan yurttaşlar ise yine zararlı çıktı. 

Peşin ödeyenlere ise enflasyon farkından yüzde 90 indirim yapılıyor. Tarihi fırsat sunan düzenleme özellikle trafik cezası borcu olanların elini rahatlatacak ayrıntıları içeriyor. 

Buna göre; trafik cezasını yapılandırıp ilk taksit ödeme tarihi içinde peşin ödeyenlere, ceza anaparası üzerinden yüzde 25 indirim yapılıyor. Enflasyon farkının da yüzde 90’ı siliniyor. Trafik cezalarında işlem yapılan tarihten itibaren ilk 30 gün içinde yüzde 25'lik indirim ise uzun süredir uygulanıyordu.

TRAFİK CEZASI İÇİN ÖRNEK 

2021’de kesilen 2 bin 453 liralık bir borç yüzde 85 gecikme faiziyle bugün 4 bin 538 liraya çıkıyor. Bu borç yapılandırıldığında yüzde 12.75’lik (312.76 lira) yeni enflasyon farkıyla 2 bin 765.76 lira oluyor. Borç 36 taksitte yani 3 yılda ödenirse taksit katsayısıyla yeni tutar 3 bin 512 lira oluyor.

Eğer bu borç tek seferde yani peşin ödenmek istenirse bu durumda 2 bin 453 liralık trafik cezasının anaparasından yüzde 25 indirim yapıldığı gibi eklenen 312.76 liralık enflasyon farkının yüzde 90’ı da siliniyor. Böylece toplam ödenecek borç 1.871 liraya düşüyor.

BAĞ-KUR'LUYA PRİMLERİ ÖDEME

Yasayla kesinleşmiş SGK alacaklarına yapılandırma imkanı da getiriliyor. Buna göre, sigorta primi (Bağ-Kur dahil), emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi borçları yapılandırma kapsamında.

Borçlar belirlenen oranlara göre güncellendikten sonra ödenirse gecikme cezası gibi alacaklardan vazgeçilecek. Bağkur sigortalılık sürelerinin durdurulması ve ihya edilmesine de olanak sağlanıyor.

Genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu olanlardan daha önce gelir testine girmemiş olanlar, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihten başlamak üzere 31 Temmuz 2023 tarihine kadar gelir testi yaptırabilecekler. 

Yapılan gelir testinde hane içinde kişi başına gelirin 3 bin 336 liradan az çıkması halinde GSS prim borcu silinecek. Geliri bu tutardan fazla olanlar ise 31 Ağustos 2023 tarihine kadar borç anapara tutarını peşin ödedikleri takdirde, gecikme cezası silinecek.

KAPSAMDAKİ BORÇLAR NELER? 

31 Aralık 2022 öncesi (bu tarih dahil) askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş cezaları, vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, 12 Mart 2023 tarihi itibarıyla, vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergi dışındaki diğer amme alacaklarından takip için vergi dairelerine intikal edenler (ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi alacakları, adli para cezaları gibi) için başvuru yapılabilir. Daha önceki yapılandırmaya başvuranlar da bu yapılandırma fırsatından yararlanabilir.

BİRİKEN BORÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK? 

Trafik, öğrenim kredisi, vergi gibi birçok borcu e-Devlet uygulamasına veya internet vergi dairesine giriş yaparak öğrenebiliyorsunuz. Bunun için TC kimlik numarası ve şifre yeterli oluyor. SGK prim borçları için kurumun ilgili birimlerinden bilgi ve belge almak daha sağlıklı olacaktır.

ARAÇ MUAYENE GECİKME CEZASI

Taşıt için ödenecek olan MTV, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayeneye izin verilecek. Araç muayenelerini süresinde yaptıramamış olanlar, 30 Eylül 2023’e kadar bu muayenelerin yapılması şartıyla muayenede gecikilen her ay için alınan yüzde 5 ceza yerine aylık yüzde 0.75 oranı kullanılarak bulunan tutarı ödeyecek.

Yorumlar (0)