26 Mayıs 2018, Cumartesi

HABERİN KALBİ / Halktan Yana - Gerçek Haber

Ankara'da AOÇ ve ODTÜ ormanları imara açılıyor; doğal sit alanından otoyol geçirilecek!

Ankara'da AOÇ ve ODTÜ ormanları imara açılıyor; doğal sit alanından otoyol geçirilecek!

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından içinde ODTÜ ormanlarının da bulunduğu ulaşım güzergahlarına ilişkin farklı zamanlarda onaylanmış 4 ayrı planın askıya çıkarıldığını açıkladı.

Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan dört planın askıya çıkarıldığını duyurdu. Bu planlar ODTÜ arazisi içinden geçecek yeni yol yapımı, Eymir Gölü girişine yakın bir yerde yol yapımı, ODTÜ Tüneli’nin genişletilmesi ve Atatürk Orman Çiftliği ve çevresindeki Eskişehir Yolu-Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı birbirine bağlayan iki yolun yapımını içeriyor.

Askıya çıkan plana göre ODTÜ arazisi içinden 4,4 kilometre boyunca yol geçecek ve Eskişehir Yolu ile İncek Bulvarı’nı birbirine bağlayacak. Bu plana göre yol, ODTÜ arazisindeki tescilli orman alanında geçerken, bu arazinin büyük bir kısmı 2. derece doğal sit alanı statüsünde. Ayrıca, Kültür Bakanlığı tarafından onaylı ODTÜ sit alanları paftasında arazinin bu bölgesinde “Olası Arkeolojik Sit Alanı” ifadesi yer alıyor.


Askıya çıkan bir diğer plan ise Turan Güneş Bulvarı ile Güney Çevre Otoyolu bağlantısını sağlamayı öngörüyor. Yapılması planlanan bu yolun iki tarafı orman ve doğal sit alanlarından oluşuyor ve aynı bölge Gölbaşı Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesinde yer alıyor. ŞPO yayımladığı açıklamada, bu bölgede bir yola ihtiyaç olmadığını belirtirken “Bu  genişlikteki yol (ve viyadük yapısı) nedeniyle ÖÇK ve sit statüsünde  bulunan bölgede doğal alanın tahribatı söz konusu olacaktır” ifadelerini kullandı.İhtiyaç olmayan bölgeye yol

ODTÜ Tüneli'nde güzergâh değişikliği

Plan değişikliği ile ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planında Bilkent Bulvarı’nın 35 metreden 50 metreye genişletilmesi, bu yol üzerindeki ODTÜ Tünel, şehir hastanesi yolu ve diğer yolların kavşak düzenlemesi ile ODTÜ Tünelinin güzergah değişikliğini içeriyor.

Planda ODTÜ Tüneli’nin 736 metresi ev 14 bin 168 metre karesi 1. derece doğal sit alanı içerisinde. 2015 yılında onaylanan ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planında “açma-kapama yöntemi” kullanılmaması plan notu vardı. Bu yöntem çevredeki ağaçların kesilmesine neden olan ve çalışmanın yapıldığı zemine zarar veren bir yöntem. Bu plan notu da çıkarılmış durumda.

Plan değişikliğinde Eskişehir Yolu-Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı’nı birbirine bağlayan 2 adet 50 metre genişliğinde yeni yollar yapılması ve Sabancı Bulvarı’nın 50 metreye genişletilmesi öngörülüyor. Bu haliyle plan, 1. derece doğal ve tarihi sit alanı AOÇ’nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Ankapark, Ankara Bulvarı gibi yapılanmaların ardından tamamen yok olması anlamına geliyor.

yukarı çık