İYİ PARTİLİ DURSUN ATAŞ:AKP'Lİ SİYASİLERİN RANT KAPISINA DÖNÜŞMÜŞ

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan TMSF’ye devredilen şirketlerde yaşananların araştırılması konulu Meclis araştırma önergesi hakkında konuştu ve çarpıcı açıklamalar yaptı. 

GÜNÜN HABERLERİ 15.06.2022, 13:07
İYİ PARTİLİ DURSUN ATAŞ:AKP'Lİ SİYASİLERİN RANT KAPISINA DÖNÜŞMÜŞ

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Erciyes Anadolu Holding ile ilgili Meclis’te dikkat çeken açıklamalar yaptı. Holding yönetimi ve CEO Alpaslan Baki Ertekin ile ilgili kamuoyunda konuşulan iddiaları Meclis’e taşıyan ve partili Milletvekilleri ile birlikte konuyla ilgili araştırma önergesi veren Ataş, holding CEO’sunun, Kayseri’de ve kamuoyunda siyasiler, siyasilerin yakınları, saray danışmanları, saray özel kalemleri ve yakınlarıyla ticari ilişkiler içerisine girdiği, özellikle sarayın talimatıyla şirketin kârını saraya yakın vakıf ve derneklere aktardığının iddia edildiğini söyledi. Milletvekili Dursun Ataş, “Yapılan yolsuzlukların üstü kapatılmakta, denetim yapılmamakta, milletin malı talan edilmektedir. Kayseri ve tüm Türkiye’de TMSF şirketleri hakkındaki tüm bu iddiaların Millet adına araştırılması artık zorunlu hâle gelmiştir” ifadelerini de kullandı.

ŞU AN KAMUNUN YÖNETİMİNDEKİ BU ŞİRKETLERDE TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKI VAR

“15 Temmuz 2016’da ülkemiz hain bir darbe girişimi yaşamış, sonrasında ise OHAL ilan edilmiş, OHAL kapsamında çıkan KHK’yle de FETÖ terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle yönetimine el konulan şirketlere kayyum atama yetkisi TMSF’ye bırakılmıştır” diyen Milletvekili Dursun Ataş, “Ancak TMSF bu görevini yerine getirirken şirketlerin durumu, kayyum seçimleri, şirketlerden vakıf ve derneklere aktarılan paralar gibi pek çok nedenle şaibelerin odağı hâline gelmiştir. Bugün itibarıyla TMSF’nin kayyumluk yaptığı şirket sayısı 682’dir. TMSF’ye devredilen bu kurumların çoğu halka arz olmuş, borsada işlem gören, kendi faaliyet alanlarında lokomotif şirketlerdir. Yaklaşık 46 bin çalışanın olduğu, aktif büyüklükleri 70,3 milyar lira seviyesindeki bu şirketlerin nasıl yönetildiği, en başta ülke ekonomisi olmak üzere tüm vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir. Şu an kamunun yönetimindeki bu şirketlerde tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır” dedi.

AKP'Lİ SİYASİLERİN RANT KAPISINA DÖNÜŞMÜŞ

AKP iktidarı, kamu adına yönetilen bu şirketlerin yönetim kurullarına kendi yandaş bürokratlarını, AKP’den milletvekili, belediye başkanı aday adayı olmuş kişileri kayyum atadığını, kamunun şirketlerini âdeta sarayın arka bahçesi hâline getirdiğini, kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş,  “Liyakate göre değil, sadakate göre seçilen bu yöneticiler, kendilerine Türk milleti adına emanet edilen bu kurumları şeffaf ve liyakatle yönetmek yerine, kurumları kendilerine siyasi ikbal ve partilerine menfaat sağlamak için kullanma yoluna gitmişlerdir. Bu 682 şirket üretim yapıp istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkı sunması gerekirken, AKP'li siyasilerin rant kapısına dönüşmüş, hazineye kalması veya şirket bünyesinde yatırıma dönüşmesi gereken paralar saraya yakın şaibeli vakıf ve derneklere, reklam adı altında havuz medyasına, iktidar siyasetçilerine, yandaşlara rant olarak aktarılmasında paravan olarak kullanılmıştır. Bu yapılan yolsuzlukların üstü kapatılmakta, denetim yapılmamakta, milletin malı talan edilmektedir” diye konuştu.

ERCİYES ANADOLU HOLDİNG’DE ŞİRKET KÂRI SARAYA YAKIN VAKIF VE DERNEKLERE AKTARDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Erciyes Anadolu Holding ile ilgili de dikkat çeken açıklamalar yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Kayserilinin hakkını korumak, şirketi layıkıyla yönetmek yerine görev yapan CEO, bütün enerjisini başka alanlarda kullanmaktadır. Kayseri’de ve kamuoyunda siyasiler, siyasilerin yakınları, saray danışmanları, saray özel kalemleri ve yakınlarıyla ticari ilişkiler içerisine girdiği, özellikle sarayın talimatıyla şirketin kârını saraya yakın vakıf ve derneklere aktardığı iddia edilmektedir” şeklinde konuştu.

CEO’NUN KAYSERİ’DE VE KAMUOYUNDA SİYASİLER, SİYASİLERİN YAKINLARI, SARAY DANIŞMANLARI, SARAY ÖZEL KALEMLERİ VE YAKINLARIYLA TİCARİ İLİŞKİLER İÇERİSİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR!

İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, şunları söyledi: TMSF'nin yönettiği, usulsüzlük ve yolsuzlukların yaşandığı iddia edilen şirketlerden biri de seçim bölgem Kayseri'dedir. Kayseri ve Türkiye'nin en önemli ekonomik değerlerinden olan Boydak Holding TMSF'ye devrolmuş, 2019 yılında ise ismi değiştirilerek Erciyes Anadolu Holding olmuştur. Kayseri'nin göz bebeği bu holdinge TMSF tarafından atanan yöneticilerin çeşitli yollarla şirketin içini boşalttığı, kurumu milyarlarca euro zarara uğrattığı, zimmetine para geçirdiği iddia edilmiştir. Bu iddialar üzerine Anadolu Holdingin önceki CEO'su görevden el çektirilmiştir ancak söz konusu bu vahim iddialar hâlâ araştırılmamış, akıbeti de hâlen tartışma konusudur. Daha vahimi ise, yolsuzluk yaptığı iddia edilen eski CEO'nun TMSF'de yönetici olarak bir üst konuma atanmasıdır. Yani TMSF adına iddia edilen kendi yolsuzluğunu, kendi araştıracak konuma getirilmiştir, eski CEO'nun yerine ise seçimlerde AKP'den milletvekili, belediye başkanı aday adayı olan başka bir yandaş getirilmiştir. Göreve gelen yeni CEO selefinin kaldığı yerden devam etmiş; kendinden önceki dönem için iddia edilen yolsuzlukları araştırmak, sorumlular hakkında bilgileri ve belgeleri ilgili kurumlara vermek, Kayserilinin hakkını korumak, şirketi layıkıyla yönetmek yerine, bütün enerjisini başka alanlarda kullanmaktadır. Kayseri’de ve kamuoyunda siyasiler, siyasilerin yakınları, saray danışmanları, saray özel kalemleri ve yakınlarıyla ticari ilişkiler içerisine girdiği, özellikle sarayın talimatıyla şirketin kârını saraya yakın vakıf ve derneklere aktardığı iddia edilmektedir. Ayrıca, yine şirket organizasyonlarını yüksek ücretlerle başka firmalardan teklif dahi almadan adrese teslim yandaş firmalara yaptırdığı, lojistik işlerinde şirketi zarara uğrattığı, medya kuruluşlarına “reklam giderleri” adı altında yüklü ödemeler yaptığı, Kayserispor sponsorluk hakkı için verilen paralar üzerinden değişik ilişkilerinin olduğu gibi pek çok konu konuşulmaktadır. Kayseri ve tüm Türkiye’de TMSF şirketleri hakkındaki tüm bu iddiaların araştırılması artık zorunlu hâle gelmiştir.

ŞEFFAFLIKTAN UZAK BU YÖNETİM ANLAYIŞININ MİLLET ADINA, MİLLETİN MECLİSİNCE ARAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR

TMSF’ye devredilen şirketlerin akıbetlerinin ne olacağı, şirketlerin nasıl yönetildiği, faaliyetlerinin kim tarafından nasıl incelendiği ve denetlendiği, kâr zarar durumlarının ne olduğu, kayyum heyetlerinin çalışmalarını nasıl yürüttüğünün belirsiz olduğunu vurgulayan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Şeffaflıktan uzak bu yönetim anlayışının millet adına, milletin Meclisince araştırılması gerekmektedir” dedi.

Yorumlar (0)