Resmi Gazete'de yayımlandı: İzmir'de o 3 bölgeye koruma kararı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Urla'nın Özbek ve Yağcılar mahallelerinde bulunan 3 bölgenin arkeolojik SİT ilan edildiğini duyurdu.

YEREL 06.01.2022, 10:12 06.01.2022, 10:16
Resmi Gazete'de yayımlandı: İzmir'de o 3 bölgeye koruma kararı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu yaptığı incelemeler sonucunda Urla’da bir bölgeyi 1. derece arkeolojik SİT alanı ve iki bölgeyi de 3. derece arkeolojik SİT alanı ilan etti.Yeni alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.


İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar:

İzmir İli, Urla İlçesi, Özbek Mahallesi, Maksut Mevkii, Adacık koyunda, özel mülkiyete ait kısmen 158 ada, 10 parselde, yazlık bir sitenin önündeki sahilde, sahil boyunca uzanan kültür dolgusunun kesitinde ve çevresinde 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilecek Erken ve Orta Tunç Çağlarına ait M.O. 3 bin ve Bin yıl yıl seramik ömeklerine rastlandığı anlaşıldığından, söz konusu alanın karanımız eki koordinatlı huritada simirlan gösterildiği şekilde "1.derece arkeolojik sit alanı" olarak tescil edilmesine, söz konusu taşınmazların tapu kaydına Tapu Müdürlüğünce "1 derece arkeolojik sit alanıdır" şerhinin konulmasına, her türlü tahribatın ve kaçak kazıları önlenmesine yönelik ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alınmasına, ayrıca söz konusu alana yönelik koruma amaçlı imar planlarının yapılarak Kurula iletilmesine,

- İzmir İli, Urla İlçesi, Yağcılar Mahallesi, Sırtlanlıkuyu Mevkiinde, hazineye ait alanda kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan Geç Roma ve Bizans dönemlerine ait pişmiş topraktan döşeme elemanları, blok taşlar gibi mimari örneklere rastlandığı anlaşıldığından, söz konusu alanın 2863 sayılı yasanın 6. ve 7.maddeleri kapsamında, kararımız eki koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde "3.derece arkeolojik sit alanı" olarak tescil edilmesine, söz konusu taşınmazların tapu kaydina Tapu Müdürlüğünce "3.derece arkeolojik sit alanıdır" şerhinin konulmasına, kaçak kazı çukurlarının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, kaçak kazıları yapanlar hakkında 2863 sayılı yasanın 9.maddesine muhalefetten yasal işlem başlatılmasına, her türlü tahribatın önlenmesine yönelik ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alınmasına. ayrıca söz konusu alana yönelik koruma amaçlı imar planlarının yapılarak Kurula iletilmesine

- İzmir İli, Urla İlçesi, Özbek Mahallesi, Yuvaca-Yuvacaalu Mevkiinde, özel mülkiyete ait, 335 ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller, 332 ada, 1 parsel ile 147 ada, 2 parselde 2863 sayılı yasa kapsamında giren M.Ö. 4.yy. seramikleri ile Roma-Bizans dönemi seramik örneklerine rastlandığı, alanın bir çiftlik yerleşimi olabileceği anlaşıldığından, söz konusu alanın kararımız eki koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde "3.derece arkeolojik sit alanı" olarak tescil edilmesine, söz konusu taşınmazların tapu kaydına Tapu Müdürlüğünce 3 derece arkeolojik sit alanıdır" şerhinin konulmasına, her türlü tahribatın önlenmesine yönelik ilgili kurumlarca gerekli tedbirlerin alınmasına, ayrıca söz konusu alana yönelik koruma amaçlı imar planlarının yapılarak Kurula iletilmesine.

Yorumlar (0)