GAZİEMİR BELEDİYESİNDE, SULAR BİR TÜRLÜ DURULMUYOR!

224 gündür Gaziemir Belediyesi’nde, memurlara yönelik yaşanan hak gasplarına karşı, yaptığı eylem ve etkinlikler ile sesini duyurmaya çalışan Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Özgür IŞIK, üyelerinin, Sarnıç ARGE Biriminde kızağa çekilmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

GAZİEMİR BELEDİYESİNDE, SULAR BİR TÜRLÜ DURULMUYOR!

Özgür Işık yaptığı açıklamada; “Hepinizin de bildiği gibi Gaziemir Belediyesinde Halil Arda ile karşılıklı imzaladığımız Toplu İş Sözleşmemiz yine Halil Arda tarafından fesih edilerek, yıllardır
bedeller ödeyerek hak ettiğimiz Toplu Sözleşme hakkımız gasp edilmiştir. 224 günden beri bütün diyalog kanallarını açık tutmaya çalıştık. Ama talebimize kör, sağır, dilsiz olmuş ve bize
de hakkımızı meşru yollardan aramaktan başka seçenek bırakmamıştır.
Gaziemir Belediyesi’nde, Toplu Sözleşme hakkımız için iş bırakma, tabut eylemi, yürüyüşler, halka bildiri, imza çadırı vb. eylemler ile üyelerimizin sesini duyurmaya çalıştık. Tek taraflı kesilen Toplu Sözleşme hakkımız için mücadelemiz devam ederken, Halil ARDA, hakkını arayan memurlara, yıllık izinlerini kullandırmamış, hakkını arayan üyelerimizi, Sarnıç ARGE
Birimine sürerek MOBBİNG uygulamıştır. Gaziemir Belediyesinin bel kemiği olan, belediye hizmetlerinin hayata geçmesinde öncü olan, tecrübeli Müdür ve Memur arkadaşımızı ARGE birimi adı altında kızağa çekilmesine ister mobbing, ister psikolojik taciz diyelim, ne dersek diyelim, zorbalıktır, faşist bir uygulamadır. Halil Arda’nın üyelerimize uyguladığı Mobbing, kendilerine, iş ve sosyal çevrelerine, fiziksel ve ruhsal sağlıklarına, ailelerine, psikolojilerine, sağlıklarına, iş verimine önemli zararlar veren olumsuz, acımasız ve düşmanca bir tutumdur.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörlerde artan mobbinge karşı, 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayınlanarak, psikolojik tacizler önlenmeye çalışılmıştır. 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre; “mobbing” tanımı, “Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik taciz” Şeklindedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi”ne göre (Sh. 9) “işyerlerinde psikolojik taciz (mobbing)” tanımı; “İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür.” Şeklindedir.

Türk Dil Kurumu mobbingin karşılığı olarak “bezdiri” kelimesini kullanmakta ve şöyle tanımlamaktadır:
“iş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme.”

Tüm bu açıklamalar, tanımlar gösteriyor ki Mobbing, kimi yöneticilerin elinde psikolojik kırbaç olarak kullanılıyor.
Değerli Basın ve Değerli İzmir Halkı,
Biz sürecin ilk günden beri bu noktaya gelmemesi için uyarılarda bulunduk. Bizleri ciddiye almayanlar, memurunu yok sayanlar, bu işin bundan sonra bedelini de ödemeye mahkûmdurlar. Kim emekçinin, memurun; hakkıyla, emeğiyle, alın teriyle uğraşırsa en ağır bedeli ödeyeceğinden ve bu bedelin ödemesi için elimizden geleni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Artık Gaziemir için ok yaydan çıkmıştır. Üyelerimizin mağduriyetini gidermek için yargı yolu başta olmak üzere ne gerekiyorsa yapılacaktır. Gaziemir Belediyesinde gasp edilen Toplu Sözleşme hakkımıza, kavuşuncaya ve Mobbing sona erene kadar tüm gücümüzle ve inancımızla, Gaziemir emekçilerinin yanında olmaya, onlarla birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Üyelerimizin Toplu Sözleşme hakkını, ne Halil Arda'ya, ne onun hukuksuz ‘Hukuk Danışmanı’na, ne de Onursal Koordinatörüne asla ama asla kurban etmeyeceğiz.
HALİL ARDA ŞAŞIRMA, SABRIMIZI TAŞIRMA!
GÜN GELECEK, DEVRAN DÖNECEK, HALİL ARDA EMEKÇİYE HESAP VERECEK!
ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK!
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!”
diyerek basın açıklamasını sonlandırdı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER