AHİLİK KÜLTÜRÜ BEYLİKDÜZÜ’NDE YAŞATILIYOR

Bu yıl 16-22 Eylültarihleriarasındagerçekleşen 32. AhilikHaftasısebebiyleBeylikdüzüBelediyesi “ŞedKuşanma” törenidüzenledi. BelediyebinasındagerçekleşentörendekikonuşmasındaBeylikdüzüBelediyesi’nin her zaman esnaflarınyanındaolduğunuvurgulayanBeylikdüzüBelediyesiMeclis 1. BaşkanVekiliSerdalMumcu; “Bu topraklarıneneskisiviltoplumörgütlenmesiolanahilik, bizleriçinönemli. BeylikdüzüBelediyesiolarakgeçmiştenbugüneesnafarkadaşlarımızın her zaman yanındayız.” dedi.

AHİLİK KÜLTÜRÜ BEYLİKDÜZÜ’NDE YAŞATILIYOR

BeylikdüzüBelediyesi 32. AhilikHaftasısebebiyleBelediyebinasında “ŞedKuşanma” törenidüzenledi. Atatürk anıtınaçelenkbırakılmasıilebaşlayanprograma; BeylikdüzüBelediyesiMeclis 1. BaşkanVekiliSerdalMumcu, BeylikdüzüEsnafveSanatkarlarDerneğiBaşkanıCengizAtaseven, meclisüyeleriveBeylikdüzüesnafıkatıldı.EvsahipliğiiçinBeylikdüzüBelediyesiveBeylikdüzüBelediyeBaşkanı Mehmet Murat Çalık’ateşekküredenCengizAtaseven; “Buradakiamacımız, birgeleneğiyaşatmakvesürdürmek. Bugünküyozlaşmanınbirçaresivedevasıolduğunudüşünerekbugeleneğiyaşatmayaçalışıyoruz. Geçmiştendersalarak, geçmişiunutmadan, geleceğe, çağdaşuygarlığaulaşmanınyolununvatandaşlardanveesnaflardangeçtiğinidüşünüyorum. Bu geleneğiyaşatmakuğrunaburdayız.” şeklindekonuştu.

Mumcu; “BeylikdüzüBelediyesiOlarakEsnafArkadaşlarımızın Her Zaman Yanındayız”

ProgramdayaptığıkonuşmasındaBeylikdüzüBelediyesi’nin her zaman esnaflarınyanındaolduğunuvurgulayanSerdalMumcuise; “Bu topraklarıneneskisiviltoplumörgütlenmesiolanahilik, oldukçaönemarzediyor.BeylikdüzüBelediyesiolarakgeçmiştenbugüneesnafarkadaşlarımızın her zaman yanındayız. Çünkü, şunubiliyoruzkigelişen capitalist sistemde, emparyalistbaskılarınkapitalizmlebirleşerekenağır hale geldiğigünümüzde, hayattakalmayıbaşarmakveahlakıylageleneğinesahipçıkmakoldukçaönemli,  sizleredestekolmak dabizimasligörevimiz. Ahilikgününüzükutluyor; gününüzünhepinizehayırlıolmasınıtemenniediyorum.” ifadelerinikullandı.ProgramdagününanlamveönemineilişkinkonuşmalarınardındanbirAhilikgeleneğiolanŞedKuşanmatörenigerçekleştirildi.Uzunsürebölgesindehizmetedenvemüşterisinegüvenverenüçesnafakuşakbağlandı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER