STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI MAĞDURLARININ SORUNLARININ ARAŞTIRILMASIYLA İLGİLİ ÖNERİ AKP VE MHP’Lİ VEKİLLERİN OYLARI İLE REDDEDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, bugün CHP’nin staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunlarının araştırılmasıyla ilgili önerisi AKP ve MHP’li vekillerin oyları ile reddedildi.

Vekil Haberleri 28.10.2022, 09:45
STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI MAĞDURLARININ SORUNLARININ ARAŞTIRILMASIYLA İLGİLİ ÖNERİ AKP VE MHP’Lİ VEKİLLERİN OYLARI İLE REDDEDİLDİ

CHP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, staj ve çıraklıkta geçen sürelerin emeklilik hesaplarına dâhil edilmemesinin ülke gündeminde olduğu ve bu konuda çok sayıda vatandaşın çözüm talepleri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“STAJ SİGORTASI MAĞDURLARININ ÇÖZÜM TALEPLERİ KARŞILANMADI”

“Staj sigortası mağdurları Meclis’ten çözüm bekleyen öncelikli bir konudur. Meslek lisesi, üniversite ve çıraklık okullarında eğitim alan vatandaşlarımızın staj sigortaları emeklilik hesaplarına dâhil edilmemekte, bu nedenle de ciddi mağduriyetler yaşamaktadırlar. Söz konusu mağduriyetlerin giderilmesine yönelik olarak farklı dönemlerde Çalışma Bakanlığı, görev alan belli bakanlıklar tarafından açıklamalar yapılmış ama bu konuda gerçekten vatandaşlarımızın çözüm taleplerinin sonuçlanmadığını görüyoruz.

“ÇIRAKLIK VE STAJ YAPANLAR İÇİN BU KURAL NEDEN GEÇERLİ DEĞİL?”

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na aday çırak, çırak veya bu işletmelerdeki mesleki eğitim gören öğrenciler ya da üniversitede ya da çıraklık eğitimini alırken çalıştıklarında iş kazası, meslek kazası gibi sigortaları yapılıyor. Yani işe başladıkları gün aynı zamanda sağlık sigortası da oluyorlar, böyle bir hakları var. Ama diğer taraftan, başka malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarının uygulamalarında sigortalılık süresi yine ilk defa işe başladığı gün olarak kabul ediliyor ama çıraklık ve staj yapanlar için bu kural maalesef geçerli değil, böyle bir adaletsizlik var.

“EMEKLİLİK HESABINA DÂHİL EDİLMEMESİ HAK İHLALİDİR”

Staj ve çıraklıkta geçen süreler emeklilik hesaplarına dâhil edilmediği gibi sigorta başlangıcı olarak da sayılmıyor ve prim gün sayılarına da eklenmiyor. Bütün bu aşamaları kamu idaresinin gözetiminde, işte resmî olarak stajlarını... Hatta zorunlulukları var böyle ama emeklilik hesabına dâhil edilmemesi gerçekten bir hak ihlali olarak karşımızda duruyor.

“AYRIMCILIK YAPILIYOR”

Staj süreleri emekliliğe dâhil edilmezken bazı meslek grupları için kanunen haklar var, bu da Anayasa'nın eşitlik ilkesine karşı bir aykırı durum ortaya çıkarıyor, bir adaletsizlik ortaya çıkarıyor. İşte çok doğru şekilde er, erbaşlar için onların görev altındaki dönemleri sayılıyor. Yine çok doğru şekilde, sigortalı olmaksızın doktora eğitimini yapan ya da tıpta uzmanlık eğitimini yapınlar için bu hak verilmiş. Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanlar için geriye doğru borçlanma yapabilmeleri, işte o borçlanılan gün sayısını geriye doğru işletebilmeleri, bunlar var. Ancak meslek lisesi, üniversite, çıraklık okullarında zorunlu olarak staj yapanlar için uzun vadeli sigorta başlangıcı olarak bu süre kabul edilmiyor. Şimdi, aynı iş yerinde beraber çalışıyorlar, bir işçi böyle bir sigortalı olarak çalışırken işte stajyer ve çıraklar için böyle bir ayrımcılık yapılıyor. Yani aynı işi yapıyorlar ama emeklilik sürelerinde gün anlamında adaletsizlik var.

“EYT GİBİ BUNU DA ÖTELEMEYELİM”

Bir akademisyen, eğitmen olarak, mesleki eğitimin çok önemli olduğunun altını çiziyor ancak ülkemizde bu konuda ciddi çalışmaların olmadığını görüyoruz. Değişen koşullar ve mesleki eğitimin öne çıkması gerekiyor. Ülkenin zaten çok ciddi bir genç işsizlik sorunu var. Bu anlamda, meslek lisesi öğrencisi stajyerlerin emeklilik konusundaki bu haklarının sağlanması noktasında da bir düzenlemeye, iyileştirmeye ihtiyaç var. Maalesef, bu siyasi iktidar yeteri kadar bu alana yatırım yapamadı. ‘Ne eğitimde ne istihdamda’ olan gençlerin oranı, bugün Avrupa ülkeleri arasında birinciyiz. OECD ülkeleri arasında da ikinci sıradayız. 15-24 yaş arasında yaklaşık 3 milyon gencimiz işsiz. Zaten genç işsizlik rakamı da 4 milyona ulaşmış durumda. Ve nitelikli bir ara eleman ihtiyacı da varken, bu okulları teşvik etmek anlamında da ciddi bir düzenleme olacaktır bu çalışma. O adaletsiz ‘EYT sistemi’ dediğimiz emeklilikte yaşa takılanlar gibi bunu da ötelemeyelim, bir an evvel bir çalışma yapalım, bütün bu sorunları araştıralım, bütün bu engelleri ortadan kaldıralım ve Meclis olarak gerçekten teknik eğitime teşvik etmek anlamında bir araştırma önergesi verdik biz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, bu vatandaşlarımızın mağduriyetini Meclis gündemine taşıyarak. Ben kanun teklifi de verdim ayrıca grubumuz adına.”


Yorumlar (0)