17 Şubat 2019, Pazar

Haberin Kalbi - Türkiye'nin En Güncel Haber Sitesi

SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI ÖNERİSİ AKP TARAFINDAN REDDEDİLDİ

SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI ÖNERİSİ AKP TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Tüm Türkiye’de,  18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşen eylemler kapsamında ETİ Park’ta Eskişehir Tabip Odası’nın gerçekleştirdiği nöbete Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan eşi Dr. Remzi Süllü ile birlikte katılan Süllü, doktorların bu haklı eylemlerinde yanlarında olduğunu ve her tür desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

 Nöbete katılan doktorlarla sohbet eden Süllü, “uzun ve zorlu bir eğitim yaşamı ardından, son derece zor koşullarda büyük bir özveri ile çalışan doktorlar ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarındaki artışın,  sorumlusunun  AKP iktidarı olduğunu” söyledi.   Sağlık hizmetlerini ticarileştiren, hastayı müşteri olarak gören anlayışla 2003 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında uygulanan sistemde, hasta ile doktorun karşı karşıya getirildiğini belirten Süllü,  “hastalar karşılaştığı sistemden kaynaklı sorunlarda doktorlara öfkelenerek şiddete başvuruyor” dedi. Yıllardır siyasilerin kullandığı doktorları suçlayıcı popülist söylemlerin de doktorluk mesleğini itibarsızlaştırmaya yönelik olarak bilinçli bir biçimde kullanıldığına dikkat çeken, Jale Nur Süllü, bu itibarsızlaştırma sürecinin doktorların içinde bulunduğu sağlık sisteminden kaynaklı performans baskısı, yoğun iş temposu, nöbet ve sosyo-ekonomik sorunlarını daha da ağırlaştırdığını  belirtti.

Sağlık sistemindeki sorunların giderilmesi, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddettin önlenmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak büyük çaba gösterdiklerini de söyleyen Süllü,    bu konuda CHP grubunun yaptığı çalışmaları nöbette bulunan doktorlara anlattı:  “CHP’li doktor milletvekili arkadaşlarımız konuyu defalarca meclis gündemine taşıdılar.  Sağlıkta Şiddet Yasası TBMM’ne grubumuz tarafından sunuldu. Geçtiğimiz Çarşamba günü Ankara milletvekilimiz Sevgili Gamze Taşçıer, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesine için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önerisi verdi ancak ne yazık ki AKP grubu tarafından reddedildi.”

 Dr. Jale Nur Süllü, böylesi önemli bir soruna siyasi bakılmaması, tüm parti gruplarının bu konuya destek vermesi gerektiğini ifade ederek,  konunun sadece suç ve ceza kapsamında değerlendirilmeksizin; bütüncül bir yaklaşımla önleyici ve koruyucu olarak ele alınması yönünde, Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılıncaya ve sağlık alanındaki şiddet önleninceye kadar Türk Tabipler Birliği’ne destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

 

yukarı çık