OYA ERSOY:Engelliler Kanunu etkin bir biçimde uygulanmalıdır!

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, yaşanan sorunların tespiti, sorunların çözümü ve engelli yurttaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla araştırma önergesi verdi.

Vekil Haberleri 02.12.2022, 12:21
OYA ERSOY:Engelliler Kanunu etkin bir biçimde uygulanmalıdır!


1 Temmuz 2005'te yürürlüğe giren ve engelli bireylerin toplumun diğer bireylerine eşitlendirilecektir hükmü taşıyan Engelliler Kanunun bugün etkin bir biçimde uygulanmadığını söyleyen Ersoy, yapılması gerekenin rehabilitasyon merkezlerinin, okulların, belediyelerin ve diğer kamu kurumlarının engelli yurttaşların ihtiyaçlarına göre hizmet verecek bir biçimde dizayn edilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. 
Engelli yurttaşlara yönelik birçok düzenlemenin kâğıt üzerinde kaldığını eğitim, barınma, sağlık, sosyal güvenlik ve istihdam gibi konulardaki sorunlarına ise kalıcı çözümler getirilmediğini söyleyen Ersoy, temel yasal hakların dışında engelli yurttaşların toplumun bir parçası haline gelmesine olanak tanıyacak toplumsal tedbirlerin de alınmadığını ifade etti.
2 milyon 511 bin 950 engelli yurttaşın olduğunu engelli istihdamı konusunda yerel ve genel idarelerin ayrımcı bir tutum içerisinde olması sonucunda, engelli yurttaşların mesleki yetilerini kısıtlayan, engelli istihdamını yük olarak gören tutumlar ayrımcılık olarak kabul edilmeli ve bu yönde çalışmalar yapılmalıdır diyen Ersoy, engelli yurttaşların üretime dahil olabileceği alanlar yaratılmasının zorunlu olduğunu ifade etti. 
Engelli yurttaşa kamuda iş yok! 2021 yılında sadece 355 engelli yurttaş kamuda işe yerleştirilmiştir!
İstihdam konusunda gelinen yerin hiç de iç açıcı olmadığından bahseden Ersoy, TÜİK Temmuz 2022 verilerine göre engelli yurttaşların işgücüne katılma oranının erkeklerde yüzde 35,4, kadınlarda ise yüzde 12,5 olarak açıklandığını ifade etti.  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre ise de 2021 yılında sadece 355 engelli yurttaşın kamuda işe yerleştirildiğini ifade etti.
Engelli yurttaşların maaşları artırılmalıdır!
Sözlerine şöyle devam eden Ersoy:” Kasım ayı açlık sınırı 7.785 TL yoksulluk sınırı ise 25.365 TL olmuştur.  2022 yılı için engelli maaşları ise yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunan yurttaşlar için aylık 1124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise aylık 1687 lira, engelli yakını aylığı ise 1124 lira olarak belirlenmiştir. Başta gıda olmak üzere temel mal ve hizmetlerde devam eden fiyat artışlarının karşısında verilen bu maaşlar ile yurttaşlar insanca bir yaşam içinde hayatlarını sürdüremeyeceklerdir” dedi.
Engelli yurttaşları eğitime haklarına ulaşamamaktadır!
Son olarak Ersoy:” Ülkede engelli yurttaşların eğitime ulaşma hakları da oldukça sınırlıdır. OECD ülkelerinde iş gücü nüfusunda düşük eğitimli (ortaokul ve öncesi) bireylerin nüfusa oranı engelliler için yaklaşık %40 iken, bu oran engelli olmayan bireyler için yaklaşık %20’dir. Avrupa Birliği ülkelerinde ilkokuldan sonra engelli bireylerin okulu bırakma oranı %25 iken bu oran Türkiye’de %60’dır. 30-34 yaş arası engellilerin yüksek öğrenimi tamamlama oranı AB’de %22.1 iken bu oran Türkiye’de yüzde 6.8’dır. Bu ülkede engelli yurttaşların sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve istihdam hakları verilmediğinden yurttaşlar sosyal yardımlara muhtaç bir yaşam sürmektedir. Engelli bireylerin üretime dahil olabileceği alanlar yaratılarak yeteneklerine göre ayrımcılığa maruz kalmadan istihdam edilmelidir. Engelli olan yurttaşların eve kapatılarak yaşamalarını sağlamak yerine sosyal hayatın içerinde var olmalarını sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi gerekir” dedi.

Yorumlar (0)