Oya Ersoy: Halk dolar üzerinden Hazinenin borcunu ödüyor!

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2019 yılına ait açıklanan Genel Faaliyet Raporunda, genel ve özel bütçeli idareler aracılığı ile bütçeden ismi belirtilmeyen dernek ve vakıflara aktarılan 848 milyon 385 bin TL’lik tutarı Meclis gündemine taşıdı.

Oya Ersoy: Halk dolar üzerinden Hazinenin borcunu ödüyor!

Ersoy, “ülkemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde hazırlanan ve ilgili kurum ve kuruluşlara verilecek ödeneklerin belirlendiği bütçe yasasının en temel ilkesi arasında yer alan Madde 8’de Hesap Verme Sorumluluğu şöyle tanımlanmıştır; “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.” Ancak de bu ilkeler uygulanıyor mu hayır, sadece kâğıtta ….” dedi.

Halk dolar üzerinden maaşını almıyor! Dolar üzerinden Hazinenin borcunu ödüyor!

Ersoy, “ülkenin içinde bulunduğu mali kriz yurttaşın, pazarına, marketine, yemesine, içmesine yansırken nerden neyi kısacağını bilemezken bu ülkenin Hazine Maliye ve Bakanı ekranlara çıkıp akıl almaz açıklamalar yaparak gerçekleri savuşturuyor” dedi. Her geçen gün ekonomik kriz sonucu işsizlik artmaktadır. Alım gücü azalan yurttaşımız yoksullaşırken Bakanlık tarafından halka güven veren herhangi bir “maliye politikası” açıklanmamaktadır. Bakın dolar ve altın fiyatları fırladı, dolarla maaş almıyoruz! Ama dolarla ödenecek dış borcu var… İthal edilen malların bedeli var… Elbette bunlar dolarla ödeniyor kim ödüyor! Halktan aldığınız vergilerle o zaman, yani dolarla maaşını almayan halk, dolarla aldığınız borcu ödemektedir” dedi.

Bütçede nereye ne kadar harcama yapılmış! Önce bunun hesabını verin!

Son olarak Ersoy, “bütçe üzerinden bir takım dernek ve vakıflara aktarılan ödenekler nelerdir? Hangi dernek ve vakıf bunlar? Dernek ve vakıflar bu paraları nerelerde kullanmaktadır? Yurttaş vergi ödesin ve bu vergileri istihdamı arttırmaya değil, eğitim ve sağlık harcamalarına değil adı sanı raporlarda geçmeyen yandaş dernek ve vakıflara aktarılsın” dedi.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yanıtlaması istemi ile şu soruları yöneltti.

1. 2019 yılında genel bütçeden toplam 848 milyon 385 bin TL hangi dernek ve vakıflara aktarılmıştır? Bu dernek ve vakıfların adları ve her birine aktarılan ödeneklerin toplam listelerini kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?

2.Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak hazırlamış olduğunuz 2019 yılı Genel Faaliyet Raporlarında genel bütçeden cari ve sermaye transferi olarak aktarılan dernek ve vakıfların isimleri neden yer almamaktadır?

3. Bütçenin hazırlanma ve uygulanma aşamalarında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na uyulmakta mıdır? Uyulmakta ise madde 7’de yer alan mali saydamlık kapsamında, “genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan teşvik ve desteklemelerin bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklanması” gerekir ilkesi ödenek aktarımında bulunan dernek ve vakıfların isimlerinin ve hangi amaç ile bu dernek ve vakıflara aktarımda bulunulduğunun belirtilmemesi bu ilkenin ihlali değil midir?

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2020, 16:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER