Oya Ersoy:" Emeklilerin kaçı asgari ücretten düşük ücret almaktadır?"

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy; asgari ücretten düşük emekli maaşı alan kişilerin sayısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na sordu.

Vekil Haberleri 28.09.2022, 09:56
Oya Ersoy:" Emeklilerin kaçı asgari ücretten düşük ücret almaktadır?"


Ersoy; Prof. Dr. Aziz Çelik’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yönelttiği bilgi edinme başvurularının reddedildiğini veya eksik/hatalı bilgiler verildiğinin, Çelik’in kaleme aldığı yazıda belirtildiğini ifade etti. 


Prof. Dr. Aziz Çelik BirGün’de yazısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ısrarla bilgi edinme başvurusu yaptığını ancak başvurusunun reddedildiği hakkında açık mektup yayınlamıştır. Çelik yazısında milyonlarca emeklinin asgari ücretin altında maaş aldığının bilindiğini ancak SGK Başkanlığı’nın bu bilgileri gizlediğini dile getirmiştir. 


Ersoy; Çelik’in anayasal bir hak olan bilgi edinme hakkının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ısrarla çiğnendiğini de dile getirdi.
Prof. Dr. Aziz Çelik, SGK Başkanlığı’na “15 Haziran 2022 tarih, 2202736326 sayılı” yazıyla CİMER üzerinden yaptığı başvuruda aşağıdaki bilgileri talep etmiş:
“1. Kurumunuzdan emekli aylığı almakta olanlar (4/a kapsamındakiler) arasında Mayıs 2022 itibarıyla en düşük emekli aylığı (Hazine desteği hariç) kaç TL’dir?
2. Kurumuzdan emekli aylığı alanların (4/a kapsamı) kaçı cari asgari ücret olan 4 bin 253 TL’nin altında aylık almaktadır?”
SGK Başkanlığı ise 20 Haziran 2022 tarihinde şu cevabı vermiştir: “Kurumumuzca yayınlanan aylık istatistik bülteni kısımlarından mali istatistik bülteninden yer alan 25- 4-a emekli aylığı sayfasında 2022 Ocak- Haziran dönemi için asgari emekli aylığı 3.166,1 TL olarak paylaşılmış olup, her ay kamuya açık bir şekilde paylaşılmakta http://eski.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/aylikistatistikbilgileri linkinden ulaşılabilmektedir.”
Çelik, SGK Başkanlığı’nın bir numaralı talebe eksik/hatalı cevap verilirken, 2 numaralı talebe yanıt verilmediğini belirtmiştir. 
Bakanlıklar soruları cevapsız bırakıyor
Bilgi edinmenin anayasal bir hak olduğunu ifade eden Ersoy, kurumların yurttaşlara doğru bilgiyi vermekle yükümlü olduğunu ifade etti. Ersoy; milletvekilleri tarafından kurumlara sunulan soru önergeleri de dahil olmak üzere, bilgi edinme başvurularına cevap olarak web sitelerinin linklerinin verilmesinin, sorulara eksiksiz ve doğru cevapların verilmemesinin ve hiç cevaplanmamasının sıkça yaşanan bir sorun olduğunu ifade etti. Ersoy; Prof. Dr. Aziz Çelik’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yönelttiği soruların, ekonomik kriz koşullarında emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısının ve kaç emeklinin açlık sınırını  altında yaşandığını gösterecek nitelikte olduğunu belirtti. Ersoy; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yöneltilen soruları doğru ve eksiksiz paylaşıyor olması kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından da kritik bir noktada durmaktadır.” dedi.
Ersoy; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:
 1.    Kurumunuzdan emekli aylığı almakta olanlar (4/a kapsamındakiler) arasında Mayıs 2022 itibarıyla en düşük emekli aylığı (Hazine desteği hariç) kaç TL’dir?
 2.    Kurumuzdan emekli aylığı alanların (4/a kapsamı) kaçı cari asgari ücret olan 4 bin 253 TL’nin altında aylık almaktadır?
 

Yorumlar (0)