MÜZEYYEN ŞEVKİN:İSABETLİ TARIM POLİTİKAMIZ YOK!

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, tarımdaki sorunların belirlenmesi, alternatif senaryolar üretilmesi ve isabetli tarım politikalarının oluşması için ‘TBMM Araştırma Komisyonu’ kurulmasını talep etti

MÜZEYYEN ŞEVKİN:İSABETLİ TARIM POLİTİKAMIZ YOK!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, tarımın geleceğini tehdit eden unsurların belirlenmesi ve isabetli tarım politikalarının oluşturulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na ‘Araştırma Önergesi’ sundu.

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile ziraat mühendislerinden edindiği bilgiler ışığında Türkiye’de tarımsal üretim ve tarımsal yapının önemli ölçüde değişim geçirdiğine vurgu yapan Dr. Şevkin, “Tarımsal dış ticarette net ithalatçı olmamız, kırsal alanların yaşlı nüfusa terk edilmesi, tarım ürünlerinin maliyetlerinin ve fiyatlarındaki ciddi artışlar, ekilmeden boş bırakılan tarım arazileri, kronikleşmiş gıda enflasyonu gibi olgular, bu yapısal değişmelere gösterilebilecek birkaç örnek olarak sayılabilir” dedi.

“GELECEĞE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”

İklim değişikliği, toprak ve su kirliliği ile yetersizliği, yoksulluk ve açlık, nüfus artışı ve göç gibi sorunların da tarımın geleceğini tehdit eden, gelecekte tarımsal yapıyı önemli ölçüde belirleyen faktörlerin varlığı da düşünüldüğünde günümüzde yaşanılan sorunlara çözüm bulmanın tek başına yetmeyeceği, bunun yanında geleceğe de hazırlıklı olma gerçeğinin karşımızda önemli bir görev olarak durduğuna işaret eden Dr. Şevkin, ‘Araştırma Önergesi’nin gerekçelerini şu sözlerle sıraladı:

“Öteden beri ülkemizin önemli bir tarımsal üretim merkezi olan Adana’nın (Çukurova Bölgesinin) bu sorunlardan bağımsız düşünülemeyeceği gibi, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek olması, yoğun girdi kullanımı, anız yakma benzeri bölgeye özgün sorunlarla sorunları daha ağır yaşayacağı söylenebilir. Yetersiz ve cılız da olsa ülkemizde tarımda arayışların gözlendiği günümüzde, bu çabalara Çukurova’dan/Adana’dan yerinden ve uygulamadan bir ses ve katkı verilmemesi büyük bir eksiklik olur.

“ÖNLEM ALMAK ZORUNDAYIZ”

Adana’nın ve Çukurova’nın tarımsal potansiyelini ortaya koymak, mevcut tarımsal üretim ve yapısını belirlemek, güncel tarımsal sorunları çözümüne katkı sunmak, dünya ve ülkemizdeki çevresel, ekonomik ve sosyal gelişme eğilimleri ışığı altında geleceği kestirmek ve alınabilecek önlemler ve hazırlıklar konusunda fikir üretmek son derece önem taşımaktadır. 

Bu temel amaçlarla merkezi yönetim ve tarım paydaşları arasında işbirliğini geliştirmek, bilgi paylaşımını etkili kılacak iletişim ağını güçlendirerek diyaloğu sağlamak, isabetli tarım politikalarının oluşturulması ve tarımı geleceğe yönelik alternatif senaryolar perspektifiyle ele almak amacıyla Anayasa’nın 98 ve içtüzüğümüzün 104 ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz.”

YORUM EKLE
YORUMLAR
Mustafa ünal
Mustafa ünal - 11 ay Önce

Tarım ulkenin bağımsızlık demek
Ulkede tarım politikası olmasa olmaz
Ülkemizde tarım yok olma ile karşi karşıya. Doğru tarım düzenli tarım yok
Tarım emek istiyen bir sanayi doğru zaman çok önemli tarım için.
Girdi fiyatı turkiyede çok yuksek dünyail
Rakabet edilmiyor.
Ülkemizde tektip ekim yapmaya gidilecek. Bu üretim için çok telkeli.
Mesela pamuk ve zebze gibi ürunler
Daha çok insan gücu gerekiyor .
Bu tür ürunler maliyetli olduğu için
Çifci ekemiyor.
Ulkemiz için bir kayip olacak
Her çifci düşuncesi kolay ekim az maliyet
Gidip şehirde başka iş yapıp gecinmek
Bu demeki bir çok ürunde dışa bağimlı
Olacağız bir çok urün tarım fazlalığı
Var olcak tarlada çüreyecek.
Eğer doğru önlem alınmasa
Uretiğimizi zerar edeceğiz uretmediğimizı dışardan alacağız.
Böylece tarımda yok sayilacağız

SIRADAKİ HABER