20 Mart 2019, Çarşamba

Haberin Kalbi - Türkiye'nin En Güncel Haber Sitesi

KADİM DURMAZ; 14 MART TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN

KADİM DURMAZ; 14 MART TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN

Sağlık; eşit olmalı çünkü her birey, sağlıklı yaşam sürme hakkına sahiptir. Sağlık parasız olmalı çünkü bu eşitlik ilkesinin bir gereğidir!

Bugün; 17 yıllık AKP iktidarının sağlık politikaları sağlık hizmetini ticarileştirmiş, hastayı müşteri olarak gören zihniyet, sağlık çalışanlarının da, hastalarında haklarını yok saymıştır.

Yurttaşlar en temel sağlık hakkına erişimde sıkıntılar yaşarken, sağlık çalışanlarının ve doktorların mesleki saygınlığı yok edilmiş, emekleri bir sömürü aracına dönüşmüştür.

 

Sağlığımızı emanet ettiğimiz, halk sağlığı için bin bir fedakârlıkla çalışan doktorlarımız kaliteli hizmet veremez hale gelmiştir.

Bugün; Sağlık emekçileri bir yandan performans sisteminin baskısıyla ağır koşullarda çalışırken, bir yandan da şiddete karşı mücadele vermektedir!

.

 

Ne yazık ki, sağlıkta şiddet haberlerinin kesilmediği,  şiddeti önleyici yasaların çıkarılmadığı, sağlık çalışanlarının performans sistemiyle itibarsızlaştırıldığı, yoksul halkın sağlık hizmetine eşit koşullarda erişemediği bir ülkede tıp bayramı kutluyoruz!

 

Bugün; 14 Mart Tıp Bayramını gerçekten bayram olarak kutlamak için, sağlıkta şiddet yasası acilen çıkarılmalı, sağlıkta ticarileşmeye son verilmelidir! Sağlık emekçilerinin örgütlenme hakkına, meslek örgütlerine saldırılara son verilmelidir!

 

 iş güvencesinin ortadan kalktığı, performans sistemiyle emeğin ucuzlaştırıldığı, meslek itibarının zayıflatıldığı, “sağlıksız” bir sağlık sisteminde; ülkenin her yerinde özveriyle, canını dişine takarak, insan sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum.

yukarı çık