HDP'li Tuma Çelik TRT’deki siyasal kadrolaşmaya ilişkin soru önergesi verdi

HDP Mardin Mv. Tuma Çelik: TRT İçerisinde Çalışanlara Uygulanan Siyasal Kadrolaşma ve Baskıların 703 Sayılı KHK İle Yasal Ve Zorunlu Hale Getirilmesini Meclis Gündemine Taşıdı.

banner154
HDP'li Tuma Çelik TRT’deki siyasal kadrolaşmaya ilişkin soru önergesi verdi

Çelik; TRT personelinin bir kısmının zorla gönderilip, diğer yandan yeni personel alınması, kamuoyunda "siyasal kadrolaşma" yapıldığına dair kuşkuları çoğaltmıştır. Bu kaygıları gidermek amacıyla bir açıklama yapılıp yapılmayacağını sordu.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), devlet adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla, 01 Mayıs 1964’te, özel yasayla özerk tüzel bir kişiliğine sahip olarak kuruldu. 1972’deki anayasa değişiklikleri ile kurum “tarafsız” bir kamu iktisadi kuruluş olarak tanımlandı. Ancak bugün kurumun yaptığı yanlı yayınlar “tarafsız” yayın anlayışını kaybettiği gerçeğini göstermektedir. TRT içerisinde çalışanlara uygulanan politik baskılar 703 sayılı KHK ile yasal ve zorunlu hale getirilmiştir.

TRT Yönetim Kurulu’na, yurt içinde ve yurt dışında şirket kurma, ortak olma, devralma yetkisi verilmiş

9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 703 sayılı KHK’nın 95. maddesi ile 2954 Sayılı TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNUNUN birçok maddesi değiştirilmiş, Geçici 14 ve 15’inci maddeler eklenmiştir. Ayrıca 15 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (CBK-4) Otuzsekizinci Bölümü (532 ila 548’inci maddeler) ile de Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’na ilişkin birçok yeni düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeleri özetlemek gerekirse şöyledir; 2954 Sayılı kanunun 16 maddesinde düzenlenmiş olan TRT’nin teşkilat yapısı değiştirilerek, yeni teşkilatı kurma yetkisi TRT Yönetim Kurulu’na devredilmiştir. TRT Yönetim Kurulu’na, yurt içinde ve yurt dışında şirket kurma, ortak olma, devralma yetkisi verilmiş; gerek bu şirketlerin gerekse TRT Kurumunun her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işleri ile bu hususlara ilişkin ihale işlemleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmıştır. TRT Yönetim Kurulu, hem TRT Kurumunda hem de şirketlerinde istihdam etmek üzere “Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel” (4857 sayılı İş Kanununa tabi “İşçi”) statüsünde personel alma ve ücretlerini belirleme yetkisine kavuşturulmuştur. Ayrıca 2954 sayılı kanuna eklenen Geçici 14. Madde ile; 9 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla emekli olma hakkı elde etmiş olan personele Emekli İkramiyesini % 30 ve % 50 fazlasıyla almak suretiyle emekli teşvikle emekli olma hakkı tanınmıştır. Yine 2954 sayılı kanuna eklenen Geçici 15. Maddeyle de; TRT Yönetim Kurulu’na 9 Temmuz 2018’den itibaren 1 yıl içinde, kurumdaki İstihdam Fazlası Personeli (İFP) belirleme, Devlet Personel Başkanlığına bildirme yetkisi verilmiştir. İFP olarak bildirilen bu personelin, kurumda almış oldukları aylık, ek gösterge varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarını, atanacakları diğer Kamu Kurum/Kuruluşlarında da almaya devam edeceği hükmüne yer verilmiştir.

 

TRT Yönetimi, 9 Temmuz 2018 Tarihi İtibarıyla Emeklilik Hakkı Kazanmış Personelin Geçici 14. Madde Kapsamında “Teşvikle Emekli” Olmaları, Aksi Halde Geçici 15. Madde Kapsamında İFP Olarak Başka Kurumlara Gönderilecekleri Yönünde Baskı Yapmaya Başlamıştır

TRT Yönetimi, ilk iş olarak 9 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla emeklilik hakkı kazanmış personelin Geçici 14. Madde kapsamında “teşvikle emekli” olmaları, aksi halde Geçici 15. Madde kapsamında İFP olarak başka kurumlara gönderilecekleri yönünde baskı yapmaya başlamıştır. Bu personelin çoğu emeklilik dilekçesi vererek teşvikle emekli olma yolunu seçmiş, emekli olmayanlar ise İFP olarak başka kurumlara gönderilme tedirginliği içinde çalışmaya devam etmiştir.

Aylar sonra, 13 Mayıs 2019 tarihinde İFP listeleri yayınlanmış, TRT Yönetim Kurulu kararıyla toplamda 169 personelin (26’sı kendi isteğiyle) İFP olarak belirlendiği ve diğer Kamu Kurumlarına gönderilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirildiği ortaya çıkmıştır.

TRT Yönetiminin 21.05.2019 tarihinde resmi web sitesinde yaptığı basın açıklamasında İFP listesinin “2018 yılı Temmuz ayında çıkan emeklilik teşvikinden faydalanmayan çalışanlar arasından belirlendiği” ve bu personelin “TRT’de iken almış oldukları maaş, ek gösterge, varsa ikramiye, zam ve tazminat haklarını aynı şekilde almaya devam edeceği” ifade edilmiştir.

HDP Mardin Mv. Tuma Çelik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplanması istemiyle aşağıdaki soruları iletmiştir:

 

 1. 9 Temmuz 2018 Tarihi itibarıyla TRT Kurumunda kaç personel çalışmaktadır ve aynı tarih itibarıyla bunlardan kaçı emekliliğe hak kazanmıştır?
 2. 9 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 703 sayılı KHK kapsamında, TRT’de emekliliğe hak kazanan personelden ne kadarı Emekli İkramiyesini % 30 ve % 50 fazlasıyla almak suretiyle (teşvikle) emekli olmuştur? Bu olanaktan yararlanma hakkı olduğu halde emekli olmayan kaç personel kalmıştır?
 3. Emekliliği teşvik uygulamasından yararlanma hakkı olduğu halde, emekli olmayı düşünmeyen personele “Emekli ol yoksa seni başka Kurumlara göndereceğiz” denilerek baskı yapılmış mıdır?
 4. Emekliliği teşvik uygulamasından yararlanma hakkı olduğu halde emekli olmayan personelden kaçı 143 kişilik İFP listesinde yer almıştır, kaçı yer almamıştır? Bu ayırım neye göre yapılmıştır?
 5. Bu İFP listesi hangi tarihte, hangi birim tarafından ve hangi gerekçeler ile belirlenmiştir?
 6. İstihdam fazlası personel belirlenirken hangi objektif ölçütler kullanılmış, isimler nasıl belirlenmiştir?
 7. Yıllarca TRT Kurumuna hizmet etmiş, bilgi ve birikim sahibi bu personelin İFP olarak başka Kurumlara gönderilmesinde nasıl bir “kamu yararı” vardır?
 8. İFP listesinde yer alıp başka kurumlara gönderilenlerin, “fazla mesai”, sendikal kazanımlar (aylık 125 TL, Giyim Yardımı, Koruyucu Gıda Yardımı) ve Basın Kartı haklarını kaybedecekleri doğru mudur? Gittikleri kurumdaki “ek gösterge farkı”ndan kaynaklanan ödemeleri kendileri mi yapacaktır yoksa TRT Kurumu mu üstlenecektir? TRT Yönetiminin 21.05.2019 tarihinde resmi web sitesinde yaptığı basın açıklamasında neden bu haklara değinilmemiş, sanki hiçbir maddi kayıp yokmuş gibi algı yaratılmaya çalışılmıştır?
 9. 9 Temmuz 2018 tarih ile TRT Yönetim Kurulunun bu İFP kararını alındığı tarih arasında TRT Kurumuna hangi statüde kaç personel alınmıştır? Bir yandan 657 Sayılı kanuna tabi personel diğer kurumlara gönderilirken diğer yandan “Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel” (İşçi) statüsünde birçok personelin Kurumda işe başlatıldığı doğru mudur?
 10. TRT Kurumunda “Yeniden Yapılanma” süreci tamamlanmış mıdır? Tamamlanmamış ise ve henüz birimlerdeki yapılar oluşturulmamış, yapılması gereken işlerin kaç personel ile yürütülebileceği (norm kadro) belirlenmemiş, fazlası olan birimlerden eksiği olan birimlere personel kaydırılmamışken, bir kısım personelin İFP olduğuna nasıl ve hangi gerekçeyle karar verilmiştir?
 11. TRT’de “Yeniden Yapılanma” sürecini hangi birim ve/veya şirket yürütmektedir? Bu süreci yürütenler geçmişte hangi Kurumları yeniden yapılandırmıştır? Referansları var mıdır? Bu iş için TRT Kurumundan, ne zamandan beri ve ne kadar ücret almış ya da almaktadır? İşlerini tamamlayıp gitmişler midir yoksa hala yeniden yapılanma çalışmasını tamamlamaya mı çalışmaktadırlar? Bu şirket işini ne zaman bitirecektir? Sözleşme süresi ne kadardır ve ne zaman dolmuş olacaktır?
 12. TRT’deki saz ve ses sanatçılarından İFP olarak belirlenenlerin, hangi kurumlarda istihdam edilmesi düşünülmektedir? Gönderildikleri kurumlarda, 30 yıldır emek verdikleri mesleklerini icra etmeye devam edebilecekler midir?
 13. TRT’de yıllardır yayıncılık yapan personelin (Spiker, Prodüktör, Muhabir, Kameraman, Yapım ve Yayın Elemanı vb) hangi kurumlarda istihdam edilmesi düşünülmektedir? Gönderildikleri kurumlarda, 30 yıldır emek verdikleri mesleklerini icra etmeye devam edebilecekler midir?
 14. TRT personelinin bir kısmının zorla gönderilip, diğer yandan yeni personel alınması, kamuoyunda "siyasal kadrolaşma" yapıldığına dair kuşkuları çoğaltmıştır. Bu kaygıları gidermek amacıyla bir açıklama yapılacak mıdır?

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER