HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLARLA İLGİLİ MECLİS'E ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Türkiye'de hayvancılık sektöründe yaşanılan sorunlar, bu sorunların çözümü için yapılan çalışmalar ve alınması gereken önlemler konusunda meclis araştırma önergesi verdi.

HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLARLA İLGİLİ MECLİS'E ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

Türkiye'de hayvancılık sektöründe yaşanılan sorunlar, bu sorunların çözümü için yapılan çalışmalar ve alınması gereken önlemler konusunda Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince ekte sunulan gerekçe çerçevesinde Meclis Araştırması açılmasını teklif etti.

Yıllar boyu izlenen hükümet politikaları çiftçiliği ortadan kaldırıcı, tarımın şirketleşmesine hizmet edici, kırdan kente göçü tetikleyici politikalardır. Ülkemizde uzun yıllardır popülist eğilimlerin ağırlık kazanması sebebiyle, tarımda uygulanan destekleme politikaları ekonomiyi ve istikrar tedbirlerini olumsuz etkilemektedir. Serbest piyasa şartlarının tam oluşmaması, devletin tarımda belirleyici unsur olması ve bütçe dışı finansman kaynaklarına sıkça başvurulması Hazine’ye maliyet artırımından başka bir şey getirmemektedir. Bunun nedeni, ülkemizde taban fiyatlar belirlenirken, siyasi tercihler ve oy kaygısının ön plana çıkmasıdır. Dünya şartları ile uyumlu olmayan fiyatlar nedeniyle borsalar çalışamamakta, ithalat cazip hale gelmekte ve Ziraat Bankası bütçe dışı kaynak aramak zorunda kalmaktadır. Aktarılan bu kaynaklar doğal olarak devletimizin her yıl katlanan borç oranlarını artırmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Mevcut sığır sayısının yüzde 36’sı ve koyun sayısının yüzde 97’si düşük verimli yerli ırklardan oluşmaktadır. Hayvancılığın ıslahına gerekli önem verilmediğinden dolayı verimlilik oldukça düşüktür. Optimum işletme büyüklüğü tespit edilerek üretim yapılmalıdır. Küçük işletmelerde maliyet dezavantajı işletmeler için büyük bir problemdir. Bu küçük işletmelerin daha verimli çalışmaları için gerekli tedbirler alınmalı ve yeterli finansmanı olmayan çiftçilerimize ucuz maliyetli ya da faizsiz kredi imkanları, yaptığı iş ve hayvan varlığı ipoteğinin dışında ipotek aranmaksızın verilmelidir. Gelişen dünyanın gereksinimlerine cevap vermeyen emek-yoğun ve sağlıksız üretim yapan işletmeler kaliteli üretimden uzaklaşmakta ve yok olmaya mahkum olmaktadırlar.

Yem fiyatlarının pahalılığı yüzünden üretim yapamaz hale gelen hayvancılık işletmelerinde, ürün fiyatlarına paralel yem fiyatı uygulanmasının yapılmasının hiç şüphesiz maliyetlerini düşürerek daha ucuza üretim yapmalarına imkan sağlayacaktır. Yeterli derecede bilinçli olmayan kişilerce yönetilen ve kırsal kesimde geleneksel yöntemlerle üretim yapmaya çalışan işletmelerin varlığı hayvan hastalıklarının bertaraf edilmesinde sıkıntılara yol açmaktadır.

Örgütlenmenin oldukça zayıf olduğu bu sektörde pazarlama zincirinin de uzunluğunu göz önüne aldığınızda üreticilerin yaşadığı sıkıntıların hiç de hafife alınmayacak, oldukça büyük sorunlar olduğu görülmektedir. Üretici Birlikleri ticari faaliyetler yapmak yerine hayvancılığın önündeki sorunları giderecek çözümlere odaklanmalıdır. Bu gerekçelerle ülkemizdeki hayvancılık sektöründe yaşanılan sorunların ve bu sorunların çözümü için yapılan çalışmalar ve alınması gereken önlemler konusunda Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını talep ediyoruz.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2020, 15:19
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER