banner569

GÜLİZAR BİÇER KARACA: ASDEP PERSONELİ ARASINDAKİ STATÜ FARKI GİDERİLECEK Mİ?

banner566

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye önerge sundu.

Vekil Haberleri 31.03.2022, 13:23
GÜLİZAR BİÇER KARACA: ASDEP PERSONELİ ARASINDAKİ STATÜ FARKI GİDERİLECEK Mİ?

ASDEP personelinin sorunlarını ve özlük hakları taleplerini gündeme taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca; Bakanlık bünyesinde ASDEP alım şekli değişmeden yapılan yeni alımların ardından çalışma barışının bozulduğuna dikkat çeken önerge gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: 

ASDEP’LİLERİN FARKLI MEVZUATLARLA AYNI İŞİ YAPMASI EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

2016 ve 2017 yıllarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan 4D(İŞÇİ) ASDEP alımları KPSS puan üstünlüğü sıralaması ve mülakat yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Ancak 2020 yılında alım şekli değişmeden alınan ASDEP personelleri ise 657 sayılı kanun çerçevesinde 4/B statüsünde alınmıştır. Bu durum kuruluşlarda “İŞÇİ ASDEP”, “4/B ASDEP” ayrımını doğurduğu gibi ayrıca bu iki yapının hukuku, özlük hakları, mevzuatlarının farklı olması dolayısıyla Aile Sosyal Destek Programı ASDEP uygulamaları konusunda görev tanımı sorununu meydana getirmiştir. Söz konusu bu yapının Sosyal Hizmet Merkezlerinde iş barışı sorununu ortaya çıkardığı, Anayasanın EŞİTLİK ilkesine aykırı olduğu ve farklı statülerde aynı işi yapmanın çalışma hayatını düzenleyen mevzuatlar açısından sorun oluşturduğu gayet açıktır. İşçi mevzuatı ile sözleşmeli memur olan 4/B statüsünün aynı mevzuat çerçevesinde iş görmediği, farklı mevzuatlarla aynı işin yapılmasının kamu hukuku açısından mümkün olamayacağı açıktır.

Devlet Personel Başkanlığının “işçi statüsünde olanların memur kadrolarına vekalet etmesinin mümkün olmadığı, resmi yazışmalarda sorumluluk getirecek paraf ve imza yetkilerinin işçilere verilmesinin hukuken uygun olmadığı,” yönündeki yazısına dikkat çeken Gülizar Biçer Karaca, ASDEP personelinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için Bakanlığa çağrı yaptı. 

İşte cevap bekleyen sorular: 

⦁    ASDEP personelleri arasındaki 4/B ve 4/D statü farkını gidermeye yönelik herhangi bir çalışma var mıdır? 4/D statüsünde çalışan ASDEP personelleri 4/B statüsüne geçirilerek bu fark ortadan kaldırılacak mıdır?
⦁    696 KHK ile unvansız işçi haline gelen ve Sosyal Hizmet Merkezlerinin Uygulama Birimleri başta olmak üzere birçok biriminde görev yapmakta olan unvansız işçi ASDEP Personelleri sosyal inceleme raporu düzenleyerek vatandaşlarımıza sosyal ekonomik destek hizmeti sunmaktadır. Bu kişilerin bu raporu düzenlemeye ve bu hizmeti sunmaya yetkisi var mıdır? Hangi hukuki dayanağa göre bu işlemi yürütmektedirler?
⦁    Korunmaya ihtiyacı olan çocuklar ile çalışan ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında Danışmanlık, Bakım Tedbiri gibi birçok tedbiri uygulayan unvansız işçi ASDEP Personellerinin sosyal inceleme raporu düzenleyerek bu tedbirleri almaya ve uygulamaya yetkileri var mıdır? Hangi hukuki dayanağa göre bu işlemleri yürütmektedirler?
⦁    Engelli ve yaşlı hizmetleri kapsamında hizmet sunan, bu vatandaşlarımızın Evde Bakım Hizmetinden faydalanması amacıyla Bakım Raporu düzenleyen unvansız işçi ASDEP personellerinin bu raporu düzenleme yetkisi ve vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanmasına yönelik karar vermeye yetkisi var mıdır? Hangi hukuki dayanağa göre bu hizmeti yürütmektedirler?
⦁    Devlet Personel Başkanlığının 6480 sayı ve 03.10.2018 tarihli görüş yazısı dikkate alındığında imza yetkileri olmadığı anlaşılan unvansız işçi ASDEP Personellerinin Bakanlığın sunduğu hizmetleri yürütürken atmış oldukları imzaların hukuki sorumluluğunu kim üstlenmektedir?
 

Yorumlar (0)