Gökan Zeybek:İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleye katılması engellenmeye mi çalışılıyor?

CHP'li Gökan Zeybek, Ulaştırma Bakanı'na;"Ulaştırma Bakanlığınca yapılan açıklamada “İBB ya da iştiraklerinin ihaleye girmesinin ihalede rekabet ilkesini zedeleyeceği ve diğer katılımcılarda caydırıcı etkisi olacağı” söylenmiştir. Bu açıklama ile ne anlatılmak istenmektedir? Hangi temellere dayanılarak bu açıklama yapılmıştır?" sorusunu yöneltti.

banner154
Gökan Zeybek:İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleye katılması engellenmeye mi çalışılıyor?

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek; Haydarpaşa Gar Sahası ve Sirkeci Gar Sahası taşınmazlarının “Kültür ve Sanat Etkinlikleri” için kullanılmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açılan ihaleye ilişkin açıklamalarda bulundu ve Bakan Cahit Turhan’a bir takım sorular yöneltti.

Zeybek şunları kaydetti.

Haydarpaşa ve Sirkeci Garları, hiçbir şekilde asli fonksiyonuna, kamusal yarar ve kullanıma aykırı bir şekilde kullanılamaz, bölünemez, parçalanamaz, kiralanamaz, satılamaz. 

Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ve geri sahaları bir bütündür. Hiçbir şekilde asli fonksiyonuna, kamusal yarar ve kullanıma aykırı bir şekilde kullanılamaz, bölünemez, parçalanamaz, kiralanamaz, satılamaz. 

İstanbul’un en önemli kimlik öğelerinden biri olan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı, gelecek kuşaklara önemini, bütünselliğini ve işlevini koruyarak taşımakla yükümlü olduğumuz varlıklardır. 

Bu önemli varlıkların korunması ve asli işlevleri doğrultusunda kullanılması, şehirlerde yaşayanların olduğu kadar, başta koruma kurulları olan Belediyeler ve TCDD olmak üzere ilgili idarelerin ve kamu kurumlarının da görevidir, sorumluluğudur.

Deprem kenti İstanbul’da deniz ile bağlantısı olan Sirkeci Garı, Haydarpaşa Garı liman, iskele ve geri sahaları olası afet, lojistik ihtiyaçlarının sağlanması ve tahliyesi konusunda hayati önem taşımaktadır.

Deprem gerçeğiyle bir kez daha yüz yüze gelen kentimizde; Sirkeci Garı, Haydarpaşa Garı, liman ve iskele ve geri sahalarının olası afet anında şehrin özellikle deniz ile bağlantısı olan, lojistik ihtiyaçlarının sağlanması ve tahliyesi konusunda taşıdığı hayati önem açık ve reddedilemez bir gerçek olarak ortadadır.

Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ve geri sahaları derhal tam kapasiteyle halkın hizmetine sokulmalıdır.

Bu açık gerçekler ve gereksinimler doğrultusunda tam kapasiteyle derhal halkın hizmetine sokulması gereken bu alanların TCDD tarafından, ihale şartnamesinin bazı maddelerinden de anlaşılacağı gibi “neredeyse alıcısı da belirlemiş” bir yapıda parça parça özelleştirilmeye çalışılması bu kentin tarihine, güzelliğine, güvenliğine yapılacak en büyük ihanetlerden birisi olacaktır. 
Bu doğrultuda;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Cahit Turhan’a soruyorum.

1    Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Sanat alanı oluşturmak üzere yürütülen çalışmaların bütüncül olarak algılanabilmesi için; söz konusu çalışmaların kapsamı ve bu alanda düşünülen Kültür ve Sanat faaliyetlerine yönelik plan ve projeler ilgili makamlara ve İstanbul Halkına sunulacak mıdır? Sunulmuş mudur? İhale, Kültür ve Sanat etkinliklerinin içeriği belirlenmeden mi yapılmıştır?
2    Kamusal sorumluluğun ve alanın yaşamsal öneminin farkında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ihaleye katılması ihale şartnamelerindeki bazı maddeler neticesinde neden engellenmeye çalışılmıştır?
3    Ulaştırma Bakanlığınca yapılan açıklamada “İBB ya da iştiraklerinin ihaleye girmesinin ihalede rekabet ilkesini zedeleyeceği ve diğer katılımcılarda caydırıcı etkisi olacağı” söylenmiştir. Bu açıklama ile ne anlatılmak istenmektedir? Hangi temellere dayanılarak bu açıklama yapılmıştır? 
4    Kamu tüzel kişiliğine haiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olan iştirakleri, serbest iradeleri ile ihale şartnamesinde belirtilen şartları taşımaları halinde ihaleye girmelerinin önünde hiçbir engel bulunmaması gerekmez mi? 
5    Yapılan açıklama ile varılan hukuki niteleme ancak bir yargı merciinin varabileceği nitelikte olup ihaleyi yapan idarece yapılması açıkça hukuka aykırılık teşkil etmekte midir? Hem ihale hukuku açısından hem de genel hukuk kaideleri açısından uygun mudur?
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER