Fikret Şahin:Edremit Devlet Hastanesinin 400 yataklı olmalı!

CHP Balıkesir Milletvekili Op.Dr.Fikret ŞAHİN,Bölgemize yapılacak olan hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından talep ettiğim tarzda yapılacak olmasından büyük memnuniyet duydum.

banner154
Fikret Şahin:Edremit Devlet Hastanesinin 400 yataklı olmalı!

Edremit Devlet Hastanesinin 400 yataklı olması gerektiğini belirtmiştim.

Bölgemize yapılacak olan hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından talep ettiğim tarzda yapılacak olmasından büyük memnuniyet duydum.

TUTANAK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Komisyon Adı:  Plan Ve Bütçe Komisyonu

Konu:    2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) İle 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) Ve Sayıştay Tezkereleri A)sağlık Bakanlığı B)türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü C)türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ç)türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı D)türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu E)türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Dönemi:              27

Yasama Yılı:        2

Tarih:    13/11/2018

FİKRET ŞAHİN (Balıkesir) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli bürokratlar; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

2019 yılı Sağlık Bakanlığının bütçesinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sayın Bakanım, size de yeni görevinizde başarılar diliyorum. Tabii, bu başarı dileğimi makamınızda yapmak isterdim. Bir hekim milletvekili olarak 3 kez randevu talep etmeme rağmen hâlen dönüş olmadı. Zannediyorum size iletilmedi, iletilmiş olsa herhâlde bu talep karşılanırdı diye düşünüyorum. Bunu da bilmenizi istiyorum.

BAŞKAN - Çok kibarsınız.

FİKRET ŞAHİN (Balıkesir) - Efendim, öncelikle süre konusunda sıkıntı yaşamamak adına, kendi seçim bölgem Balıkesir'le ilgili yaşadığımız sıkıntıyı aktarmak istiyorum.

Sayın Bakanım, şimdi, Balıkesir Devlet Hastanesi 1886 yılından bu yana Balıkesir halkına hizmet eden bir hastane. 650 yataklı iken 2017 yılında şehir hastanesi kurulmasıyla birlikte, 650 yataktan 260 yatağa indirildi. Daha sonra ilde toplam yatak kapasitesinin azaltması sebebiyle ilde birtakım sıkıntılar yaşandı ve bizim hastanemiz 260'tan tekrar 400 yataklı hastaneye yükseltildi fakat personel dağılım cetveli 260 yataklı hastaneye göre, hâlen o şekilde ve personel sıkıntısı çekiyoruz. Bunu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünüzle görüşmüş olmama rağmen haziran ayında, hâlen düzeltilmedi. Acil şekilde Balıkesir Devlet Hastanesinin PDC cetvelinin 400 yataklı hastaneye göre tekrar güncellenmesini rica ediyorum, çok sıkıntı yaşıyor arkadaşlarımız.

Efendim, diğer bir nokta ise, yine Balıkesir Devlet Hastanesinde 400 yataklı bir ek hastane binası almıştınız 2017 Yatırım Planı'na. Şiddetli bir şekilde bu hastaneye Balıkesir halkının ihtiyacı vardır. Lütfen bu 400 yataklı ek hastane binası inşaatına bir ön önce başlanmasını da rica edeceğim.

Diğer bir nokta yine, bizim körfez bölgemiz -zannediyorum bilirsiniz, Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç, Havran- bu bölgede hep ilçe devlet hastaneleri var 50 yataklı, 20 yataklı, 100 yataklı. Edremit'te 200 yataklı bir hastane var, yeni bir 200 yataklı hastane daha yapılıyor. Şunu söylemek istiyorum Sayın Bakanım: Edremit o bölgenin en büyük ilçesidir. Bu bölgeye 200 yataklı değil, gelin 400, 500 yataklı daha büyük ve kapasitesi yüksek, daha donanımlı, A tipi bir hastane yapalım. Keza orada bulunan bir özel hastane hem koroner anjiyografi yapabiliyor hem baypas ameliyatı yapabiliyor ama orada bulunan 6-7 tane ilçedeki devlet hastanelerinin hiçbirinde bu imkânlar söz konusu değil ve çok yaşlı nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir yer, çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Şunu söylemek istiyorum: Devletimiz adına da, devletimizin hastanesi benim fikrim de, düşüncem de odur ki bir özel hastanenin donanımından daha fazla bir donanıma her zaman sahip olmalı. Lütfen, buna dikkat etmenizi rica edeceğim.

Diğer bir nokta ise, şimdi, tabii, Dünya Bankası destekli bir Sağlıkta Dönüşüm Programı yapıldı. Burada sağlık kurumlarına erişim kolaylaşmış olsa da zamanla her alanda katkı payı alır hâle geldik ve paraya endeksli, maddi güce endeksli bir sağlık sistemi yaratıldı. 14 kalemde bir katkı payı alıyoruz ve sistemin gerçek patronu Sağlık Bakanlığından ziyade Sosyal Güvenlik Kurumu olmuş durumdadır ve sağlık siyasi olarak kitleleri yanına çekmekte önemli bir araç hâline gelmiştir. Oysa sağlık her vatandaşın eşit olarak yararlanması gereken anayasal bir haktır ve bu hizmet kamu tarafından sağlanmalıdır.

"Sağlıkta erişimi kolaylaştırdık." Diyorsunuz ama bizler hastaneye başvuru oranında rekordan rekora koşuyoruz. Yani istatistiklere diğer açıdan bakarsak, bakınız, siz bir Sağlık Bakanısınız, İsveç Sağlık Bakanıyla yan yana gelseniz siz diyeceksiniz ki: "Benim vatandaşım yılda en az 6-7 defa hastaneye başvuruyor." İsveç Sağlık Bakanı diyecek ki: "Benim vatandaşım 2 kez başvuruyor, ben daha fazla sağlık hizmeti veriyorum." Demek istediğim şudur Sağlık Bakanım: Avrupa'da en fazla hastaneye başvuran ülke biziz yani bu, sağlık sisteminin de başarılı olmadığını gösteriyor.

Yine, bakınız, sağlıkta en fazla antidepresan kullanma oranımız son on yılda yüzde 160 oranında artmıştır ve yine, sigara kullanım oranı artmıştır, efendim, hastaneye başvuru oranı artmıştır. Yine, eski Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'a bir soru önergesinde "Kanserden ölüm oranında nasıl bir değişim oldu?" diye sorulduğu zaman yüzde 12'den yüzde 21'e yükseldiğini söylemiştir. Evet, yani şunu söylemek istiyorum: Bu AK PARTİ iktidarları döneminde vatandaşımız depresyona girmiştir, vatandaşımız hastalanmıştır, vatandaşımız kanser olmuştur; bunu düzeltelim. Yani başarı bence hastaneye başvuru oranının az olmasıyla olmalıdır. Çok fazla başvuru demek çok başarılı olduğumuz anlamına gelmiyor. Misal şöyle yorumlayabiliriz...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Şahin.

FİKRET ŞAHİN (Balıkesir) - Sayın Başkanım, bir dakikanızı rica edecektim. Başkanım, size teşekkür edecektim.

BAŞKAN - Etme bana ya, boş ver.

FİKRET ŞAHİN (Balıkesir) - Sayın Bakanım, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2019, 09:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER