CHP’li Yeşil: 468 Milyarlık Bütçe’nin 139 Milyar’ı Faize Gitmektedir

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, 2020 yılı Merkezi Yönetim bütçe kanunu görüşmeleri kapsamında, Meclis Genel Kurul’unda yaptığı konuşmada, 2020 yılı bütçesindeki Faiz giderlerine dikkat çekti.

CHP’li Yeşil: 468 Milyarlık Bütçe’nin 139 Milyar’ı  Faize Gitmektedir

TBMM ‘de 9 Aralık gününden beri aralıksız devam eden Bütçe görüşmelerinde yatırım harcamaları üzerine söz alan CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, 2020 yılı bütçesinin faiz giderlerinin yüksekliğine dikkat çekerek:“ Hazine ve Maliye Bakanlığı için teklif edilen 468 milyar liralık  bütçenin 139 milyarlık kısmı sadece faize ayrılmaktadır yani bütçenin yüzde 30'u faiz ödemeleri için ayrılmıştır.” Dedi 

2020 Bütçe açığı 139 Milyar

2020 yılı bütçesinin; Emekçiye, emekliye, öğrenciye, çiftçiye, sanayiciye, esnafa, neler getireceğini anlatan CHP ‘li Yeşil: “Teklif edilen bütçe gideri 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira, bütçe geliri ise 956 milyar 588 milyon liradır: Yani 138 milyar 873 milyon liralık bir bütçe açığı vardır.  

Bu açık, geçen yılın hedefiyle kıyaslandığında, yüzde 72’lik bir artış göstermektedir. 2021 yılına baktığımızda, faize ayrılacak para 159 milyar 500 milyon lira, 2022’de ise 176 milyar 400 milyon lira olduğu görülmektedir.

Önümüzdeki üç yıl bu bütçeyi yapanların tahminlerinin tuttuğunu düşünürsek bile faize toplam 475 milyar lira harcanacağı aşikardır. 2017 yılında faiz giderinin milli gelir içinde ki oranı yüzde 1,8 iken, 2020 teklifinde bu oran yüzde 2,9’a yükselmiştir.” Diye konuştu.

Milli Eğitime ayrılan Pay her yıl düşüyor

TBMM İçişleri komisyon üyesi Yeşil, konuşmasında Milli Eğitim bakanlığı için ayrılan yatırım harcamalarına da değinerek: “Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Teklifi, 125 milyar lira olup öğrenci sayısı artmasına ragmen bütçeden aldığı pay her yıl bir puan daha azalmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı için bütçeden ayrılan pay, son 3 yılda sürekli gerileme içinde olmuştur. MEB bütçesinden, eğitim yatırımlarına ayrılan pay 2002 yılında %17.18 iken bu oran 2018’de %8.38, 2019’da %4.88 olmuştur. 2020 için ise %4.65 olarak teklif edilmiştir.

Eğitim yatırımlarına ayrılan bütçenin Gayri safi Yurtiçi Hasıla’ya oranı 2018’de %0.21’dir. 2019’da %0.13 olmuştur. 2020’de ise %0.12 olacaktır. Rakamlara bakıldığında, AKP döneminde büyük ölçekli yatırım yapılmış olmasını takdir etmek gerekir. Ancak, bu yatırım projeleri incelendiğinde, söz konusu projeleri üstlenen yüklenicilere verilen garantilerin ve imtiyazların büyük bir kara deliğe yol açtığı net bir şekilde görülmektedir.” Dedi.

Şehir Hastanelerine verilen Tavizlerle  1200 yataklı 23 Hastane Yapılırdı.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, 2020 merkezi bütçe kanun teklifinde yeralan, sağlık yatırımlarındaki israfa da dikkat çekerek:“ Şehir Hastanelerinde yatırım maliyetinin Kamu tarafından yükleniciye taahhüt edilen tutarlar içindeki payı %12.2’dir. 20 Şehir Hastanesinin tamamının açılacağı öngörülen 2022 yılında, Bütçeye konulan kira ve hizmet bedeli ödeneği ile Kamunun kendisi, 1200 yataklı 23 hastane yapabilirdi. Dolayısıyla kaynak yokluğu mazereti kabul edilemez. Bu hedefin tutması ile ilgili ciddi kuşkular bulunmaktadır.

Şehir hastanelerine verilen hasta doluluk garantileri nedeniyle eski devlet hastaneleri birer birer kapatılmaktadır. Şehir hastanelerini üstlenen şirketler, bu yatırımların finansmanını dış borçlanma ile gerçekleştirmişlerdir.

Şehir hastaneleri modelinin bütçenin sırtında kambur olduğu bilinen bir gerçektir. Bütçe gelirlerini belirleyen vergilerin hepimizin cebinden çıktığını düşünürsek kambur da hepimizin sırtında oluyor.” Diye devam etti.

Türkiye’de 10 Milyon Emekçi açlık sınırının altında yaşıyor

Genel kurulda yaptığı konuşmanın son bölümünü Asgari Ücrete ayıran CHP‘li Yeşil konuşmasına şöyle devam etti: “Değerli arkadaşlar, 2020 yılı asgari ücretini belirlemek için görüşmeler 2 Aralık günü başladı. Türkiye'de asgari ücretle geçinen kişi sayısına dair bir veri yok, sadece tahminî veriler var. DİSK'in yayınladığı rapora göre 10 milyon kişi asgari ücretle geçiniyor. Bu bütçe ne işçiye ne köylüye ne çiftçiye ne esnafa ne dar gelirliye hiçbir şey getirmediği gibi sürekli de  götürüyor. TÜİK'in yayınladığı güncel verilere göre ise, Türkiye'de istihdam sayısı 22,5 milyon. Yani, Türkiye'de çalışan nüfusun üçte 1'inden daha fazlasının, asgari ücret civarında bir ücretle geçinmeye çalıştığı ortada. Asgari ücret yalnızca asgari ücretle çalışanı değil, toplumun bütün kesimlerini etkileyen bir durumdur. Diyanet bile diyor ki: "Bir yoksula karnını doyurması için bir günde 23 lira fitre verilmeli." Bu hesaba göre, 4 kişilik bir ailenin günlük fitresi 92 lira. Bunu bir aylık hesaplarsak, 2.760 lira yapıyor. Bu hesap da benim değil, Diyanet İşlerinin hesabı. Bugün ülkede 10 milyon emekçi Diyanete göre de, sendikalara göre de açlık sınırının altında yaşıyor.

YORUM EKLE
YORUMLAR
YÖK
YÖK - 7 ay Önce

Sahte diplomasi kopisi geldi, haftay görüşürüz

SIRADAKİ HABER